Impatient Productions

Sofie Hagen: The Bumswing

Sofie Hagen

Dyddiadau

13 Mehefin 2020; 7.30pm

Prisiau

£16.50

Archebwch ar lein nawr

  • Gwybodaeth
  • Amserau
  • Adolygiadau
  • Cast a Tîm

Gwybodaeth

Un o ddoniau comedi mwyaf cyffrous Prydain (er ei bod hi'n dod o Ddenmarc), enillydd gwobr werthfawr Digrifwr Newydd Gorau Caeredin, cyflwynydd podlediad enwog, ac awdur y llyfr hynod lwyddiannus ‘Happy Fat’ - mae Sofie Hagen yn dychwelyd i Gaerdydd gyda sioe newydd sbon yn syth o Ŵyl Ymylol Caeredin. Dyma sioe sy'n trafod y pethau rydych chi'n eu hanghofio, y pethau rydych chi'n eu cofio, a'r pethau hoffech chi eu hanghofio. Ond hefyd, mae rhan am benolau.

Noson o gomedi gwych ar ei sefyll gan seren sy'n dod i'r amlwg.

Fel y'i gwelwyd ar BBC3, BBC1, RADIO 4, COMEDY CENTRAL, CHANNEL 4, TV2 ZULU

 

Mynediad Cynnar – Ar gyfer aelodau o’r gynulleidfa sy’n dioddef o bryder meddwl byddwn yn cynnig mynediad cynnar i’r Brif Theatr, cyn i’r drysau agor i’r cyhoedd yn gyffredinol, er mwyn rhoi ychydig o amser ychwanegol i chi fedru dod o hyd i’ch sedd. Pe bae chi’n dymuno manteisio ar y cynnig hwn yna ebostiwch box.office@shermantheatre.co.uk 

Seddi hygyrch – Ar gyfer aelodau o’r gynulleidfa sy’n teimlo bod seddi ein awditoriwm yn anghyfforddus, carem ni estyn cynnig iddynt i symud i sedd ar wahan heb freichiau wedi’i leoli yn ein galeri hygyrchedd yng nghefn yr awditoriwm. Pe bae chi’n dymuno manteisio ar y cynnig hwn yna ebostiwch box.office@shermantheatre.co.uk 

Nodwch bod nifer cyfyngedig o lefydd yn ein galeri hygyrchedd, felly bydd unrhyw geisiadau’n cael eu darparu ar sail argaeledd.

Amserau

13 Mehefin 2020; 7.30pm

Adolygiadau

Dim gwybodaeth ar gael

Cast a Tîm

Dim gwybodaeth ar gael

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Mae'r perfformiad o Muckers heddiw am 11.00yb wedi gwerthu allan, ond mae llond llaw o docynnau ar ôl ar gyfer y pe… https://t.co/1Ozl6Z7xGF
Wed, 19 Feb 2020