Robin Ince

Robin Ince: The Importance of Being Interested

Robin Ince

Dyddiadau

16 Mai

Prisiau

£13.50 | Concessions: £2 off
Dan 25: Hanner Pris

Gwybodaeth ychwanegol

Iaith y perfformiad: Saesneg

  • Gwybodaeth
  • Amserau
  • Adolygiadau
  • Cast a Tîm

Gwybodaeth

Dyma'r comedïwr gwobrwyol Robin Ince, sy'n gwirioni ar wyddoniaeth, yn cyflwyno dilyniant i'w sioe Happiness Through Science, gyda golwg ar rai o'i hoff wyddonwyr - Charles Darwin a Richard Feynman. Dewch i ddarganfod pam fod gennym aeliau, pam fod gan gŵn moel ddannedd gwael, sut mae cerddoriaeth 'heavy metal' yn gwneud moch yn fyddar, a pham fod sbageti wastad yn torri'n bedwar darn.

Dyma gipolwg hoffus ar feddyliau dau o gewri'r dychymyg fu'n gyfrifol am newid y ffordd 'rydym yn edrych ar y byd. Bydd hefyd yn cymryd saib, o bryd i'w gilydd, i gael golwg ar rai o'r syniadau rhyfedd oedd yn bodoli yn nyddiau cynnar gwyddoniaeth - ai'r estrys yw epil y gwybedyn a'r jiraff? (Na).

Noson o sbageti, cregyn llong a llond bol o chwerthin.

Oedrannau 14+

Darganfod mwy... Robin Ince
@robinince

Amserau

Robin Ince: The Importance of Being Interested - Theatr 2  
Dydd Iau 16 Mai 8.00yh

Adolygiadau

Dim gwybodaeth ar gael

Cast a Tîm

Dim gwybodaeth ar gael

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

We're looking for Box Office Assistants and Bar and Kitchen Staff to join our team. Find out more:… https://t.co/wlDvuPNy78
Sun, 23 Sep 2018