Robert Newman

Rob Newman's New Theory of Evolution

RobNewman2

Dyddiadau

2 & 3 Hydref

Prisiau

£14

Gwybodaeth ychwanegol

Oedrannau 16+

  • Gwybodaeth
  • Amserau
  • Adolygiadau
  • Cast a Tîm

Gwybodaeth

Mae Rob yn disgrifio'r ddadl sydd wedi chwarae rhan ganolog yn y ddamcaniaeth esblygol ers 150 o flynyddoedd, ac yn archwilio sut mae'r datblygiadau diweddar ym myd gwyddoniaeth yn dangos nad ffawd yw DNA. O Berllan y Diafol a grëwyd gan forgrug lemon, i ych benywaidd yn pleidleisio ar ba lwybr i'w gymryd, o'r Tywysog Kropotkin yn dianc o ddwnsiwn Tsaraidd, i ystlumod fampiraidd allgarol a phostmon Richard Dawkins yn reslo'n noeth, mae Rob Newman yn dadlau mai cydweithrediad, yn hytrach na chystadleuaeth, sy'n bennaf gyfrifol am yrru'r broses esblygiadol.

Meddai Rob: "Mae Natur yn gyforiog o ffeithiau hynod, felly pan fyddwch yn mynd i'r afael â'r cymhlethdodau 'rydych yn darganfod fod yma fanylion a rhyfeddodau di-ben-draw sy'n benthyg eu hunain - yn naturiol - i gomedi."

@mrrobnewman

Oedrannau 16+

Amserau

Rob Newman's New Theory of Evolution - Theatr 2  
Dydd Mercher 2 Hydref 8yh
Dydd Iau 3 Hydref 8yh

Adolygiadau

'I am completely in awe of Robert Newman. Of his talent, his passion, his intelligence, and the way he turns them to comedy with real firepower.'
The Scotsman

Cast a Tîm

Dim gwybodaeth ar gael

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Let Me Look At You is a hilarious and deeply moving celebration of LGBTQ history over the past 50 years. There are… https://t.co/cGs5VkhIga
Mon, 22 Oct 2018