Natural Born Storytellers: 'My First Time'

Natural

Dyddiadau

14 Gorffennaf

Prisiau

£8

  • Gwybodaeth
  • Amserau
  • Adolygiadau
  • Cast a Tîm

Gwybodaeth

"Rwy'n casau fy chwaer. Bu farw o ganser tair blynedd yn ôl..." Fel yna y dechreuodd un o'n nosweithiau adrodd storïau mwyaf cofiadwy. Roedd yn dorcalonnus, yn ddoniol ac yn rhan o stori wir na allai neb a oedd yn yr ystafell fod wedi ei rhagweld.

Mae Natural Born Storytellers yn gweithio ar y sail bod gan BAWB stori i’w hadrodd.

Mae ein sioeau byw yn Camden Head yn Llundain yn cael eu harwain gan Michael Kossew a Matt Price. Maent yn egluro thema'r noson yn gryno ac yn rhoi sylwadau rhwng storïau wrth adrodd stori fer eu hunain. Efallai y byddant hefyd yn gofyn cwestiynau i’r storïwr ac yn gwahodd y gynulleidfa i wneud hynny hefyd.

Gall cynnwys y stori fod yn drist, yn ddoniol, yn ddiddorol - yr unig reol yw bod yna naratif a bod y stori'n stori wir. Weithiau mae'r storïau'n cadarnhau bywyd ac weithiau maen nhw’n hurt. Ambell waith bydd aelod o’r gynulleidfa’n cael ei ysgogi i adrodd stori ac rydym yn croesawu hynny.

Ydych chi eisiau chwerthin llond eich boliau am lai?

Cadwch eich bonyn tocyn i ddigwyddiad Gwyl Comedi Caerdydd i chi gael arbed 25% oddiwrth ddigwyddiadau Gwyl Comedi Caerdydd yn Theatr Y Sherman.

I bydd-dalu y cynnig hwn ddyfynnu "Stub" wrth y ddesg tocynnau neu pan ofynnir ar-lein.

www.shermancymru.co.uk
029 2064 6900

Telerau ac amodau yn gymwys. Mae’r cynnig dim ond ar gael i'r rhai sydd wedi bod i weld digwyddiadau Gwyl Comedi Caerdydd 2014. Dim mwy na 2 docyn i bob pryniant. Cynnig ar gael ar-lein, dros y ffôn ac wyneb yn wyneb, ond mae’n rhaid i’r aelod o'r gynulleidfa cyflwyno’r bonyn wrth gasglu tocynnau. Cynnig yn amodol ar argaeledd ac nad yw ar gael yn ôl-weithredol.

Amserau

14 Gorffenaf 20.00

Adolygiadau

Dim gwybodaeth ar gael

Cast a Tîm

Dim gwybodaeth ar gael

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

RT @Lashana_cq: Mind control, illuminati, conspiracy theories and some thumping trap music. #mkultradance by @rosiekaydanceco is a visually…
Fri, 21 Sep 2018