Phil McIntyre Entertainments

Mark Thomas: 50 Things About Us - PERFFORMIAD WEDI'I AILDREFNU

Mark Thomas

Dyddiadau

9 Maw 2021, 8.00pm

Prisiau

£19

Archebwch ar lein nawr

  • Gwybodaeth
  • Amserau
  • Adolygiadau
  • Cast a Tîm

Gwybodaeth

Wedi ei ail drefnu ar gyfer Mawrth 9 2021. Byddwn yn cysylltu gyda deiliaid tocynnau dros y dyddiau nesaf. Bydd tocynnau oedd wedi eu harchebu ar gyfer Medi 2 yn cael eu symud i’r dyddiad newydd yn awtomatig. Os oes gennych ymholiad brys, gallwch ebostio box.office@shermantheatre.co.uk

 

Mae Mark yn defnyddio ei steil adnabyddus o chwedleua, stand-yp, tanseiliad a deunydd sydd wedi’i ymchwilio’n hynod, hynod o drylwyr i geisio canfod sut yn y byd y gwnaethon ni ddiweddu ynghanol y gachfa yma.

Mae 50 Things About Us yn sioe ynglyn â chaneuon, gongiau, ysbail, traddodiad, wigiau, dwyn, cerfluniau, celf a hunaniaeth. Rhyw fath o bennod cenedlaethol doniol o Who Do You Think You Are?

Dywed Mark, “’Drychwch, ‘dwi wedi bod yn gwneud hyn am 34 o flynyddoedd. ‘Dwi wedi mynd o stand-yp i theatr a hanner ffordd yn fy ôl eto. Mae’n sioe arall ychydig yn rhyfedd, rhyw fath o Sianel Hanes, hefo tamaid o regi, a gyda ‘chydig o chwerthin a drygioni creadigol. Os yr ydych chi wedi gweld fy sioeau i o’r blaen, bydd hon yn sioe gyffelyb i 100 Acts of Minor Dissent.”

★★★★★ “A master of this type of entertainment…”THE ARTS DESK

★★★★ “This a show that comes from the guts” THE TELEGRAPH

★★★★ “Righteous, moving and funny… Mark Thomas should be on prescription” THE HERALD

Amserau

9 Maw 2021, 8pm

Adolygiadau

★★★★★ “A master of this type of entertainment…” THE ARTS DESK

★★★★ “This a show that comes from the guts” THE TELEGRAPH

★★★★ “Righteous, moving and funny… Mark Thomas should be on prescription” THE HERALD

Cast a Tîm

Dim gwybodaeth ar gael

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Rydym yn parhau i hyrwyddo gwneuthurwyr theatr lawrydd Gymreig neu sy’n byw yng Nghymru gydag Eich Platfform. Os ho… https://t.co/JAeFz1Sa8v
Fri, 15 Jan 2021