Impatient Productions

Josie Long: Tender - Perfformiad Ar-lein

Josie Long

Dyddiadau

15 Ebril 2021, 8.00yp

Prisiau

£17.50 - Un tocyn i bob cartref

Archebwch ar lein nawr

Gwybodaeth ychwanegol

Perfformiad byw ar-lein

Perfformir yn Saesneg

Hyd y perfformiad: 110m (yn cynnwys egwyl)

Yn cynnwys ychydig o iaith gref

  • Gwybodaeth
  • Amserau
  • Adolygiadau
  • Cast a Tîm

Gwybodaeth

Sylwch mai perfformiad byw ar-lein yw Tender gyda Josie Long, ar gyfer cynulleidfaoedd Theatr y Sherman yn unig. Bydd yn digwydd ar ddydd Iau Ebrill 15 2021 am 8yh.

Os oedd gennych archeb ar gyfer y perfformiad a oedd wedi'i aildrefnu ar Mai 8 2021 byddwn mewn cysylltiad yn fuan i drafod eich opsiynau.

Mae Josie Long, a enwebwyd deirgwaith ar gyfer Gwobr Gomedi Caeredin, yn dychwelyd ar ôl saib byr, gyda sioe a dderbyniodd glod aruchel yn y gorffennol. Yn ystod ei saib, cafodd fabi, a bu’n magu’r plentyn, ac ynghanol pandemig byd-eang mae ganddi hi gryn dipyn o gwestiynau.

Hyd yn oed cyn i 2020 ddigwydd roedd pobl yn dweud fod y byd yn dod i ben, felly sut mae modd dod a phlentyn i fyd sy’n ddryslyd i oedolyn, heb sôn am fabi? Mae'r sioe hon yn ymwneud â’r dwyster anghrediniol o fod yn fam newydd (ynghanol pandemig, a hebddo) - ond yn bennaf am garedigrwydd, addfwynder a llawenydd. Y nod yw eich bod chi’n teimlo'n optimistaidd ar gyfer y dyfodol ar ddiwedd y sioe, ond efallai fod hynny’n gofyn gormod. Oleiaf mae yna leisiau doniol yn y sioe, ac mae hynny’n werth rhywbeth.

Amserau

15 Ebril 2021, 8.00yp

Adolygiadau

Dim gwybodaeth ar gael

Cast a Tîm

Dim gwybodaeth ar gael

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Nos Iau yma, bydd sioe comedi ar-lein @JosieLong gyda ni i'ch difyrru a'ch dyrchafu wrth ofyn: Hyd yn oed cyn i 202… https://t.co/TEAfsRjywX
Mon, 12 Apr 2021