Daniel Kitson: Stories for the Starlit Sky

D Kitson 605

Dyddiadau

Dydd Mercher 4 Tachwedd 7yh

Prisiau

£12

Gwybodaeth ychwanegol

7pm
3 hours
2 intervals

  • Gwybodaeth
  • Amserau
  • Adolygiadau
  • Cast a Tîm

Gwybodaeth

Mae Daniel Kitson (Fi) a Gavin Osborn (Gavin) yn mynd ar daith am y tro cyntaf ers oesoedd. Oesoedd. Cyfnod maith. Blynyddoedd. O'r nefoedd. Does dim yn aros yr un fath yn nag oes? Llwch ar y gwynt. Dyna'r oll ydyn ni.

Beth bynnag - dyma ni. Peiriant D (Fi) ac Uned G (Gavin), yn ôl ar daith. Yn gwneud pethau'n iawn.

Yn 2009 (O ddifrif, ond ydi treigl amser yn erchyll?) ysgrifenasom fega-gyfres o dair sioe a oedd yn cyfuno stori (Fi) a chân (Gavin) yn dwyn y teitl ''Stories for the Starlit Sky''. Tair stori gysylltiedig ynglŷn â chariad (yn amlwg), aros ar eich traed drwy’r nos (yn naturiol) a phentref lle roedd sawl asasin wedi ymddeol yn byw (ydi, mae hynny'n gwneud synnwyr) oedd y rhain.

Buom yn eu perfformio yn Theatr Awyr Agored Regents Park ar dair noson wahanol yn ystod yr haf, un ym mis Mehefin, un ym mis Gorffennaf, ac un ym mis Awst a phob un am hanner nos. Yn wir, roedd yna sêr yn yr awyr. Daeth rhai pobl â fflasgiau gyda nhw.

Rhyw ddwy flynedd yn ddiweddarach, perfformiwyd hwy ar nosweithiau olynol yng ngŵyl Latitude o ganol llyn mewn brwydr ofer yn erbyn cyfeiliant bas o wahanol setiau DJs a bloeddio meddwol plantos.

Yn fwy diweddar ym mis Gorffennaf eleni (2015, yn amlwg)roedd gan Theatr Awyr Agored Regent Park noson rydd ar ôl i rywun dynnu allan ar y funud olaf - ailwampiais rywfaint ar y straeon (un ohonynt gryn dipyn), bu Gavin yn ymarfer ei ganeuon ac fe wnaethom berfformio'r tair sioe mewn un noson. Un ar ôl y llall.

Roedd hynny'n wych.

Felly, dyma fydd y daith (dan do) hon, y tair sioe gyfan mewn un noson gyda dwy egwyl.

Amserau

Dydd Mercher 4 Tachwedd 7yh

Adolygiadau

Dim gwybodaeth ar gael

Cast a Tîm

Dim gwybodaeth ar gael

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Let Me Look At You is a hilarious and deeply moving celebration of LGBTQ history over the past 50 years. There are… https://t.co/YRJZKWN8B5
Sun, 21 Oct 2018