Daniel Kitson

Daniel Kitson - GWERTHU ALLAN

Daniel Kitson

Dyddiadau

3 Mehefin

Prisiau

£11.50

  • Gwybodaeth
  • Amserau
  • Adolygiadau
  • Cast a Tîm

Gwybodaeth

Mae'r perfformiad yma wedi GWERTHU ALLAN

After The Beginning  .Before The End

Cyfnod penodol iawn mewn amser.

'Rwyf wedi bod yn disgwyl i gael y syniad ar gyfer y sioe yma ers wythnosau, ers misoedd. Mae lle gwag wedi bod yn fy mhen yn disgwyl am y syniad. Am fisoedd. 'Rwyf wedi cynnal perfformiadau rhagolwg, wedi trefnu'r daith, wedi syllu ar y rhyngrwyd, wedi coginio cyw iâr, ac wedi trio peidio poeni. Ond dyw'r syniad heb ddod ac 'rwyf wedi poeni. Wedi poeni, wedi amau, ac wedi aros ac aros ac aros eto fyth. Ond heddiw, wedi mynd â fy nhad i'r orsaf, a chwrdd â fy ffrindiau am goffi, wrth yrru adref i lunio'r pwt yma ar gyfer y llyfryn (braidd yn hwyr, mi wn) - gan bryderu y byddai'n rhaid i mi ddyfeisio rhyw ddarn llawn celwydd golau ac addewidion hanner gwag ond darn a fyddai'n debygol o ennyn chwilfrydedd ond heb lyffetheirio datblygiad y gwaith ei hun - hanner ffordd adref, fe ddigwyddodd. Rhywle rhwng Dwyrain a De Llundain - Fe gyrhaeddodd. Y Syniad. Jest fel'na. Fel plentyn, yn cyrraedd adre'n hwyr o'r ysgol, heb syniad yn y byd o'r poeni, y panic, a'r holl alwadau ffôn. Fe gerddodd i mewn ac eisteddodd i lawr yn dawel bach. Felly 'nawr 'rwyf yn fy llofft yn teipio, gan fod y bachgen drws nesa'n chwarae cân James Bond ar ei drwmped ('rwy'n meddwl).

Ac mae'n rhaid i chi gael ffydd ynof fi.

Dwy awr yn ôl doedd y syniad ddim gen i. 'Nawr mae gen i. Ac mae’n mynd i fod yn dda.

Rhywbeth tebyg i sioe stand-yp.

 

Amserau

Daniel Kitson - After The Beginning  .Before The End - Theatr 1  
Dydd Llun 3 Mehefin 8.00yh

Adolygiadau

Dim gwybodaeth ar gael

Cast a Tîm

Dim gwybodaeth ar gael

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Join us for the extraordinary MK Ultra here at Sherman Theatre this weekend for their only performances in Wales. T… https://t.co/ifZc5peu7g
Tue, 25 Sep 2018