Benny Boot a Tom Price

bw

Dyddiadau

17 Gorffennaf

Prisiau

£13

  • Gwybodaeth
  • Amserau
  • Adolygiadau
  • Cast a Tîm

Gwybodaeth

Mae'r comedïwr o Awstralia, Benny Boot wedi bod yn perfformio comedi yn y DU ers 10 mlynedd. Roedd Benny yn rownd derfynol Last Comic Standing yr NBC ac fe'i gwahoddwyd i Ŵyl Gomedi Vancouver yn 2005. Mae wedi perfformio yng Nghaeredin fel rhan o sioe Just The Tonic (2006), ar gyfer Pleasance Comedy Reserve (2007) a pherfformiodd ei sioe unigol gyntaf eleni, Set Up, Punchline…Pause for Laughter (2011).

Mae Boot yn cyfleu ei jôcs mewn steil unigryw ar ystod o bynciau anghyffredin. Mae ei bersona a’i ddeunydd diddorol yn cadw’r chwerthin i fynd drwy gydol y sioe ac mae’n sicr o wneud i unrhyw gynulleidfa ymateb.

“Efallai ei fod yn dod o Awstralia ond dylen ni fod yn gyndyn o adael iddo ddychwelyd.” Guardian

Cyrhaeddodd y prif gomedïwr Tom Price rownd derfynol Open Mic y Daily Telegraph, yn ogystal â rowndiau terfynol y cystadleuthau comedi Take the Mic a Paramount New Act of the Year, mae hefyd yn cael ymladd creaduriaid o’r gofod wrth ochr John Barrowman a’r criw yn Torchwood, y sioe boblogaidd i “oedolion” sydd wedi deillio o Doctor Who. Ef yw un o sêr y sioe sgetshys Swinging ar Five a hefyd Destination Three a The Wrong Door ar gyfer BBC Three.

Ydych chi eisiau chwerthin llond eich boliau am lai?

Cadwch eich bonyn tocyn i ddigwyddiad Gwyl Comedi Caerdydd i chi gael arbed 25% oddiwrth ddigwyddiadau Gwyl Comedi Caerdydd yn Theatr Y Sherman.

I bydd-dalu y cynnig hwn ddyfynnu "Stub" wrth y ddesg tocynnau neu pan ofynnir ar-lein.

www.shermancymru.co.uk
029 2064 6900

Telerau ac amodau yn gymwys. Mae’r cynnig dim ond ar gael i'r rhai sydd wedi bod i weld digwyddiadau Gwyl Comedi Caerdydd 2014. Dim mwy na 2 docyn i bob pryniant. Cynnig ar gael ar-lein, dros y ffôn ac wyneb yn wyneb, ond mae’n rhaid i’r aelod o'r gynulleidfa cyflwyno’r bonyn wrth gasglu tocynnau. Cynnig yn amodol ar argaeledd ac nad yw ar gael yn ôl-weithredol.

Amserau

Dim gwybodaeth ar gael

Adolygiadau

Dim gwybodaeth ar gael

Cast a Tîm

Dim gwybodaeth ar gael

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Heno yw eich cyfle olaf i brofi drama bwerus Meic Povey, Fel Anifail. Peidiwch â’i cholli. Tocynnau:… https://t.co/uKdp2XT9u6
Sat, 20 Oct 2018