Adam Hills

Adam Hills

AdamHills13

Dyddiadau

12 Tachwedd

Prisiau

£17

  • Gwybodaeth
  • Amserau
  • Adolygiadau
  • Cast a Tîm

Gwybodaeth

Ar ôl ei lwyddiant ysgubol fel cyflwynydd sioe adloniant boblogaidd Channel 4, mae Adam Hills, y digrifwr o Awstralia a ddaeth yn enwog drwy’r rhaglen The Last Leg yn dychwelyd i'r DU gyda'i sioe hirddisgwyliedig Happyism.

Mae Happyism yn argoeli i fod yn noson gomedi o’r radd flaenaf gydag anecdotau a chyfraniadau gan y gynulleidfa, oll wedi’u cyflwyno yn arddull unigryw a hamddenol Adam.

Mae Adam Hills wedi cael clod yn rhyngwladol fel un o ddigrifwyr llwyfan gorau'r byd. Yn sgil ei gyfuniad o gomedi cadarnhaol, ysbrydoledig a'i natur ddigymell mae wedi ennill llu o wobrau, wedi cael adolygiadau gwych a lliaws o ddilynwyr o bob cwr o'r byd.

Oedrannau 16+

@adamhillscomedy

Amserau

Adam Hills - Happyism - Theatr 1  
Dydd Mawrth 12 Tachwedd 7.30yh

Adolygiadau

Dim gwybodaeth ar gael

Cast a Tîm

Dim gwybodaeth ar gael

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

RT @rosiekaydanceco: MK ULTRA in @Buzz_Magazine, our conspiracy-dance collaboration with groundbreaking filmmaker Adam Curtis comes to Card…
Fri, 21 Sep 2018