Sherman Cymru mewn cydweithrediad â Theatr Genedlaethol Cymru

Yr Hwyaden Fach Hyll

UD - main

Dates

7 & 8 Tachwedd 2014
8 Rhagfyr - 3 Ionawr 2014
(Amseroedd amrywiol, gweler y dyddiadur am fanylion.)

Prices

£8

  • Show Information
  • Show Times
  • Reviews
  • Cast & Team

Show Information

Stori annwyl a chwareus am berthyn ac am gyfeillgarwch.

Ymunwch ag antur gyffrous yr Hwyaden Fach Hyll sy’n clegar ac yn siglo’i ffordd drwy awyr las y Gwanwyn, haul braf yr Haf, dail lliwgar yr Hydref ac eira oer y Gaeaf. Yn ystod yr antur fawr bydd ein harwr yn cwrdd â llu o gyfeillion ar hyd y daith cyn dod o hyd i hapusrwydd gyda ffrindiau newydd.

Mae hon yn sioe deuluol arbennig sy’n llawn dychymyg a cherddoriaeth. Peidiwch â cholli’r cyfle i’w gweld dros gyfnod y Nadolig.

Lawrlwytho Pecyn Gweithgareddau Yr Hwyaden Fach Hyll

A pheidiwch ag anghofio i archebu eich Llythyrau Siôn Corn!

Perfformiadau Hamddenol

Mae Theatr y Sherman yn cynnig Perfformiadau Hamddenol, ble gall plant ac oedolion sydd ag anableddau dysgu, cyflwr sydd ar y sbectrwm awtistiaeth, Syndrom Down, sydd â nam ar y synhwyrau neu wrth gyfathrebu, deimlo’n gyfforddus braf mewn perfformiad sydd wedi’i gynllunio’n arbennig ar gyfer eu hangenion penodol nhw.

Fel rhan o’r Perfformiadau Hamddenol bydd Theatr y Sherman yn cynnig Straeon Gweledol, ymweliadau ymgyfarwyddo, man arbennig i ymlacio, a staff sydd wedi’u hyfforddi’n arbennig, fydd ar gael gydol yr ymweliad.

Cast

Iwan Anni Gwenllian
           Iwan Charles               Anni Dafydd        Gwenllian Higginson

 

Bwydlen Nadolig

Show Times

Gwener 7 Tachwedd 1.30yh Perfformiad Saesneg
Sadwrn 8 Tachwedd 11.00yb Perfformiad Saesneg
  1.30yh  
Llun 8 Rhagfyr 11.00yb Perfformiad Saesneg
  1.30yh Perfformiad Saesneg
Mawrth 9 Rhagfyr 11.00yb Perfformiad Saesneg
  1.30yh Perfformiad Saesneg
Mercher 10 Rhagfyr 11.00yb Perfformiad Saesneg
  1.30yh  
Iau 11 Rhagfyr 11.00yb  
  1.30yh Perfformiad Saesneg
Gwener 12 Rhagfyr 11.00yb Perfformiad Saesneg
  1.30yh Perfformiad Saesneg
Sadwrn 13 Rhagfyr 11.00yb  
  1.30yh Perfformiad Saesneg
Llun 15 Rhagfyr 11.00yb Perfformiad Saesneg
  1.30yh Perfformiad Saesneg
Mawrth 16 Rhagfyr 11.00yb Perfformiad Saesneg
  1.30yh  
Mercher 17 Rhagfyr 11.00yb  
  1.30yh Perfformiad Saesneg
Iau 18 Rhagfyr 11.00yb Perfformiad Saesneg
  1.30yh  
Gwener 19 Rhagfyr 11.00yb Perfformiad Saesneg
  1.30yh Perfformiad Saesneg
Sadwrn 20 Rhagfyr 11.00yb Perfformiad Saesneg
  1.30yh Perfformiad Saesneg
Llun 22 Rhagfyr 11.00yb Perfformiad Saesneg
  1.30yh Perfformiad Saesneg
Mawrth 23 Rhagfyr 11.00yb Perfformiad Saesneg
  1.30yh  
Mercher 24 Rhagfyr 11.00yb  
  1.30yh Perfformiad Saesneg
Sadwrn 27 Rhagfyr 11.00yb Perfformiad Saesneg
  1.30yh Perfformiad Saesneg
Llun 29 Rhagfyr 11.00yb Perfformiad Saesneg
  1.30yh Perfformiad Saesneg
Mawrth 30 Rhagfyr 11.00yb Perfformiad Saesneg
  1.30yh  
Mercher 31 Rhagfyr 11.00yb Perfformiad Saesneg
  1.30yh  
Gwener 2 Ionawr 11.00yb Perfformiad Saesneg
  1.30yh  
Sadwrn 3 Ionawr 11.00yb Perfformiad Saesneg
  1.30yh Perfformiad Saesneg

Reviews

A brilliantly funny and enchanting production with a great moral and a big heart." **** What’s on Stage

The Ugly Duckling' has every aspect of theatre which I want my children to appreciate” Johnson Babies Blogger

…big thank you once again to the Sherman Cymru for children’s theatre at it’s absolute best.” Cookies and Cwtches Mummy Blogger

This is a funny, charming production of a profoundly resonant fable.” British Theatre Guide

Cast & Team

Fersiwn newydd gan Katherine Chandler

Cyfarwyddwr: Sara Lloyd

Cyfieithiad Cymraeg gan Mererid Hopwood

Cynllunydd: Hayley Grindle

Cyfansoddwr a Chyfarwyddwr Cerddorol: Dyfan Jones

Cast: Iwan Charles, Anni Dafydd and Gwenllian Higginson


Gallery

Latest tweets

@ShermanTheatre

Mae cyflwyniadau ar gyfer Platfform Agored: Mis Hanes Pobl Dduon, wedi'u curadu gan yr Artist Cyswllt… https://t.co/GrARo5RDCF
Mon, 26 Oct 2020