Music Theatre Wales

The Trial

The Trial

Dyddiadau

7 Tachwedd, 7.30yh

Prisiau

£15 - £25
Gostyngiadau: £2 i ffwrdd
Dan 25: Hanner pris

Gwybodaeth ychwanegol

Opera gan Philip Glass
Gan Franz Kafka
Cyfarwyddwr: Michael McCarthy

Y Brif Theatr
Canu yn Saesneg
Hyd y perfformiad: 2 awr 20 munud gydag egwyl

Mae The Trial yn gydgomisiwn ac yn gydgynhyrchiad rhwng Music Theatre Wales, the Royal Opera House, Theater Magdeburg a Scottish Opera.

  • Gwybodaeth
  • Amserau
  • Adolygiadau
  • Cast a Tîm

Gwybodaeth

Dau feddwl eithriadol yn dod ynghyd - Philip Glass a Franz Kafka. Mae'r ddau yn feistri ar eu crefft. Mae gan y naill a'r llall arddull y gall rhywun ei hadnabod ar unwaith. Gyda'i gilydd, maen nhw'n cydweddu'n berffaith.

Nid yw hanes hunllefus Kafka am ŵr yn cael ei arestio a'i erlyn am drosedd anhysbys gan awdurdod didrugaredd ac anhygyrch wedi colli dim o'i grym iasoer ar hyd y blynyddoedd. Nawr, mae Phillip Glass yn cyfuno ei gerddoriaeth adnabyddus a'i rym dramatig gyda'r clasur llenyddol hwn. Gan weithio gyda Christopher Hampton fel libretwr, mae'r opera newydd hon yn driw i stori wreiddiol Kafka, gan ymhyfrydu ym mharanoia a synnwyr digrifwch rhyfedd yr awdur.

@MTW_tweets

Foxy's @ Sherman

The Trial Menu

 

Amserau

Dydd Gwener 7 Tachwedd 7.30yh

Adolygiadau

Dim gwybodaeth ar gael

Cast a Tîm

Opera gan Philip Glass

Gan: Franz Kafka

Cyfarwyddwr: Michael McCarthy

Addasiad gan Christopher Hampton

Arweinydd Michael Rafferty


Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Mae rhestr wych o awduron, actorion ac artistiaid dysgu yn rhannu eu harbenigedd trwy ein tiwtorialau fideo. Cefnog… https://t.co/KSdY0ijZRY
Wed, 28 Oct 2020