Sherman 5 in collaboration with BBC Wales Radio Drama

Lights Down, Listen Sessions

sherman5

Dyddiadau

31 Hydref, 6.30pm

Prisiau

Mae’r lleoedd AM DDIM, ond ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2064 6900 i archebu eich lle.

  • Gwybodaeth
  • Amserau
  • Adolygiadau
  • Cast a Tîm

Gwybodaeth

Y fenter ddiweddaraf gan brosiect Sherman 5 yw cyfres o sesiynau Lights Down, Listen mewn cydweithrediad ag adran Drama Radio BBC Cymru.  Cynhelir y digwyddiad cyntaf ar 31 Hydref, yn Theatr y Sherman am 6.30pm.

Dewch draw i’r Sherman i wrando, gydag aelodau eraill o’r gynulleidfa, ar ddramâu radio BBC Cymru gan awduron Cymreig ac awduron sy’n byw yng Nghymru. Ar ôl clywed y ddrama yn Stiwdio’r Sherman cewch gyfle i gwrdd â rhywun a fu’n rhan o’r cynhyrchiad: weithiau yr awdur, a throeon eraill gall fod yn un o’r actorion a berfformiodd yn y ddrama radio neu’r cyfarwyddwr.

Y digwyddiad cyntaf yw The Devil’s Violin, chwedl tylwyth teg gerddorol, hudolus, a gwaedlyd gan Lucy Rivers.  Perffaith ar gyfer Calan Gaeaf.

Mae bywyd Hannah, merch ifanc 16 oed, yn eithaf diflas. Mae ei mam yn feddwyn a’i brawd bach Gethin yn gythraul bach drwg. Ond un noson mae’n cwrdd â fiolinydd hudolus sy’n chwarae melodïau sy’n ei chyfareddu. Mae’n cynnig cyfle i Hannah wireddu ei breuddwydion cudd. Pa mor bell yr aiff Hannah i wireddu ei dymuniadau?

Dyma chwedl fodern dywyll a chwareus gyda sgôr wreiddiol wedi’i chyfansoddi a’i pherfformio gan Lucy Rivers.

Mae Lucy Rivers yn awdur, yn gerddor ac yn berfformwraig amryddawn. Mae wedi cael llwyddiant mawr gyda’i chwmni Gaggle Babble a sioeau poblogaidd megis The Bloody Ballad - sy’n cyfuno cerddoriaeth a theatr,  hiwmor a’r macâbr mewn ffordd unigryw. The Devil's Violin yw ei drama gyntaf ar gyfer y radio.

Mae’r lleoedd AM DDIM, ond ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2064 6900 i archebu eich lle.

Amserau

31 Hydref, 6.30pm

Adolygiadau

Dim gwybodaeth ar gael

Cast a Tîm

Original score composed and performed by Lucy Rivers.


Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Your support will help us to continue to develop our young people through our Youth Theatre, Education and Creative… https://t.co/SiDTWCJquT
Mon, 30 Mar 2020