Foyer Sessions: Gwenno / Carcharorion

Dyddiadau

04 Gorffennaf 2014

Prisiau

Mynediad am ddim

  • Gwybodaeth
  • Amserau
  • Adolygiadau
  • Cast a Tîm

Gwybodaeth

''Cerddoriaeth!'' dyma'r gair a weiddiai hu beth cyntaf bob bore, yn ol ei thad. Gan hynny, byddai ef yn chwarae galwadau trwmped ar y ffliwt, neu'n canu rhyw benillion bach am gwrw, neu yn chwarae un o gasetiau'r Tebot Piws, neu'r Chieftains, neu Vivaldi. Am gerddoriaeth y gofynnodd hi, a dyna beth gafodd hi gydol ei bywyd. Ac yng Nghaerdydd y cafodd hi'r gerddoriaeth honno, tref rhwng y mor a'r Cymoedd, tref lle roedd y teuluoedd wedi cyrraedd o bedwar ban byd. Boed mewn eisteddfodau ysgol, neu mewn clybiau Gwyddelig, neu mewn tai bwyta Indiaidd, neu wrth ganu gyda'i Mam yng Ngôr Cochion Caerdydd, nid oedd dianc rhag y gerddoriaeth. Oherwydd ei magwriaeth wallgof, roedd ei hoedran mewn rhifau dwbwl cyn iddo wybod am y Beatles, neu'r Rolling stones, neu David Bowie. Agorodd y datguddiad hwn orwelion newydd iddi a hithau yn yr ysgol fawr. Gwaetha'r modd, ni fyddai hi yn yr ysgol yn ddigon aml i rannu'i datguddiad gyda'r disgyblion eraill, Gwell ganddi dreulio'r prynhawn yn gwylio fideos Bollywood yn smygu Benson & Hedges. Yna daeth galwad i ddawnsio ar lwyfan Arglwydd y Ddawns ei hun, ac aeth hi i ffwrdd i ddawnsio o gwmpas y byd.

Dawnsio, chwarae rhan Jodi'r ddawnswraig erotig yn Pobl Y Cwm, gwneud rhaglenni am bethau bach dwl, a chanu - daeth canu nesa, canu a chanu ar bob cyfandir bron, mewn tair o wahanol ieithoedd, yn enwedig gyda'r Pipetiaid. Byddai hi'n chwilio o hyd am ryw sain arbennig, rhyw sain nad oedd i'w chael yn unman, yn ol pob tebyg. Fe ganodd hi a gwrandawodd hi mewn sawl lle, a dysgu caru sawl tref, yn enwedig Llundain, Las Vegas a Threddisglair. Ond, yn y diwedd, llwyddodd hi i ddeall lle roedd y sain arbennig honno i'w chael. Yma mae'r sain, sain Caerdydd, y sain a glywai hi yn ei phen bob bore, a hithau'n ferch fach yn dihuno mewn fflat yn agos i lan yr Afon Taf.

Amserau

Dydd Gwener 4 Gorffennaf 20.00

Adolygiadau

Dim gwybodaeth ar gael

Cast a Tîm

Dim gwybodaeth ar gael


Darllenwch fwy...

soundcloud.com/peskirecords/golau-arall-1

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Join us for the extraordinary MK Ultra here at Sherman Theatre this weekend for their only performances in Wales. T… https://t.co/ifZc5peu7g
Tue, 25 Sep 2018