Woyzeck

woyzeck main

Dyddiadau

22 Mai 8.00 yh
23 Mai 2.30 & 8.00 yh

Prisiau

£8
£5

  • Gwybodaeth
  • Amserau
  • Adolygiadau
  • Cast a Tîm

Gwybodaeth

Does dim diffyg 'drama' yn nhestun Woyzeck. Does dim diffyg gwleidyddiaeth chwaith. Mae ei chynhyrchu hi heddiw fel darn o theatr gyfoes gan gwmni ifanc o berfformwyr yn gwneud synhwyr perffaith.

Mae Woyzeck yn hanes am dlodi, cariad, brad a llofruddiaeth. ac am blentyn sy’n cael ei adael yn amddifad. Mae’n hanes dyn tlawd mewn cymdeithas ffug-foesol, sy’n talu pris ofnadwy am geisio yn galed i gynnal ei deulu. Mae’n gorfod gwerthu ei gorff, ac mae’n colli ei feddwl. Does dim modd iddo, dim ots faint mae’n ymdrechu, i wneud synhwyr o’r byd o’i amgylch o. Mae difaterwch llwyr ei gyd-ddyn yn dorcalonus.

Addasiad newydd o gyfieithiad Guto Dafis gan fyfyrwyr y drydedd flwyddyn BA Theatr a Drama Prifysgol De Cymru.

Amserau

Dim gwybodaeth ar gael

Adolygiadau

Dim gwybodaeth ar gael

Cast a Tîm

Dim gwybodaeth ar gael

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Join us for the extraordinary MK Ultra here at Sherman Theatre this weekend for their only performances in Wales. T… https://t.co/ifZc5peu7g
Tue, 25 Sep 2018