Sherman Cymru
Gan Peter Gill
Cyfarwyddwr Amy Hodge

Cynllunydd Patrick Burnier
Cynllunydd Goleuo Emma Chapman
Cynllunydd Sain Adrienne Quartly

Cast Kenny Doughty, Helen Griffin, Ifan Meredith a Lisa Palfrey

Small Change

Dyddiadau

Dydd Gwener 20 Mawrth - Dydd Sadwrn 11 Ebrill

Prisiau

£12/£10
Dan 19 £8

Cyfradd VAT newydd 15% yn gymwysedig

Gwybodaeth ychwanegol

Trafodaeth Wedi-Sioe: 3 Ebrill
Perfformiad BSL gan Rachel Smith: 7 Ebrill
Disgrifiad Clywedol gan Alastair Sill: 8 Ebrill

  • Gwybodaeth
  • Amserau
  • Adolygiadau
  • Cast a Tîm

Gwybodaeth

"Distempered walls with a paper border, an oval mirror, oil-cloth, a negro money-box, picture of the King..."

Antur yw plentyndod yn y 1950au i Gerard a Vincent, dau fachgen o Ddwyrain Caerdydd - nofio yn y dociau, mitsio’r ysgol, dwyn wyau adar, a gwasgu drwy’r rheilin i fynd i’r parc. 

"Swinging, frightened someone will push you so high that you have to jump off or it's too late and you are afraid to jump off."

Wrth dyfu i fyny mae bywyd go iawn yn mygu’r rhyddid hwn, ac i’r ddwy fam, sy’n profi’n feunyddiol y boen o fyw gyda gwŷr sy’n talu dim sylw i’r teulu, mae’r ymdrech o gynnal y cartref bron yn ormod.

"If only he'd love me I'd be alright. I would...I've only got any feeling for him, isn't it awfyl, only him."

Pan â bywyd a Gerard a Vincent i gyfeiriadau gwahanol yr unig beth sy’n para yw eu gofidiau a’u siomedigaethau, ac atgofion llawn gobaith eu hieuenctid, oll wedi chwalu.

Stori brydferth ond bregus am ddau deulu o Gaerdydd yw Small Change. Atgofion chwerw melys o bosibiliadau amhosibl, o’r hyn na ddylai ddigwydd ond a ddigwyddodd.

Cydnabyddir yn rhyngwladol mai Peter Gill (awdur Cardiff East a The York Realist) yw un o brif ddramodwyr cyfoes Cymru. Mae Sherman Cymru yn falch o gyflwyno Small Change yn y ddinas ble magwyd ei awdur.

Mae yna Weithdy Ysgolion (Cyfnod Allweddol 4 +) ar gael i gydfynd â'r cynhyrchiad yma. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Phennaeth Dysg ac Ymgysylltu, Jess Naish

Amserau

Dim gwybodaeth ar gael

Adolygiadau

“exquisite to witness”
 **** The Guardian

“raw, dark stuff, simplistically staged and beautifully played” 
British Theatre Guide

“most impressive…a quarter of performances to savour” 
The Stage

Cast a Tîm

Dim gwybodaeth ar gael

Feniw 2

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Heno yw eich cyfle olaf i brofi drama bwerus Meic Povey, Fel Anifail. Peidiwch â’i cholli. Tocynnau:… https://t.co/uKdp2XT9u6
Sat, 20 Oct 2018