Ymrwymiad Theatr y Sherman i ddatblygu theatr yn yr iaith Gymraeg

18 Med 2017

Mae Theatr y Sherman yn falch o'i hymrwymiad i ddatblygu theatr yn yr iaith Gymraeg ac o'i chyfraniad i'r corff o waith iaith Gymraeg. Ers penodiad Rachel O'Riordan fel Cyfarwyddwr Artistig yn 2014, mae Theatr y Sherman wedi cynhyrchu/cyd-gynhyrchu 15 cynhyrchiad llawn o ddramâu gan ddramodwyr Cymreig a'r rheiny wedi'u lleoli yng Nghymru, ac wedi cyflwyno darlleniadau o 16 o ddramâu. Ar y cyfan rydym wedi cyflwyno cynyrchiadau neu ddarlleniadau o 12 drama yn y Gymraeg neu’n ddwyieithog.

Mae cynlluniau presenol Theatr y Sherman yn sicrhau ein bod yn cymryd rôl strategol allweddol yn yr ymgyrch genedlaethol i ddatblygu gwaith gwych yn yr iaith Gymraeg. Mae hyn yn cynnwys cynhyrchiad Theatr y Sherman o ddarn o ysgrifennu newydd yn yr iaith Gymraeg wedi’i raglennu ar gyfer Gwanwyn 2019, cyd-gomisiwn o ddrama iaith Gymraeg newydd gan ddramodydd Cymreig blaenllaw, a’n hymrwymiad i gyflwyno’r darn nesaf o waith gan ein Cwmni Preswyl dwyieithog, Cwmni Pluen. Bydd manylion llawn am y rhain, yn ogystal â phrosiectau eraill yn cael eu cadarnhau maes o law. Mae hyn oll ar ben ein gwaith dwyieithog blynyddol dros y Nadolig ar gyfer ein cynulledifaoedd iau a’n hymrwymiad parhaus i guradu’r gwaith iaith Gymraeg gorau gan ein cyfoedion yn y sector, gan gynnwys Theatr Genedlaethol Cymru, Theatr Bara Caws a Cwmni’r Fran Wen.

Rydyn ni’n falch iawn o gael y cwmni talentog, dwyieithog Cwmni Pluen yma fel ein Cwmni Preswyl a Dafydd James a Gary Owen, ill dau yn siaradwyr Cymraeg, fel Artistiaid Cyswllt sy’n cyfrannu’n frwd tuag at esblygiad ein gwaith. Mae ein gwaith o greu theatr yn yr iaith Gymraeg yn cael ei adnoddu’n gynhwysfawr, a’i gefnogi gan arbennigwyr, cyfarwyddwyr ac ymarferwyr llawrydd dengar, er enghraifft, i redeg a chynorthwyo ar ystod eang o brosiectau a mentrau a byddwn yn parhau i wneud hyn. Bydd ein cynlluniau ar gyfer y dyfodol, fel y soniwyd uchod, yn cael eu cyflwyno ar draws y sefydliad a gyda chefnogaeth allanol. Mae’r sector gelfyddydol yn ddibynol ar gydweithrediad traws-sefydliadol i sicrhau ei bod yn parhau i dyfu. Credwn bod yn rhaid i sefydliadau ar draws Cymru weithio â’i gilydd ar ddull sector-eang i annog y greadigaeth o fwy o waith yn y Gymraeg.

Trwy ein rhaglenni blaengar o fewn y sector, y Rhaglen Dramodwyr Cymreig Newydd a chnewyllyn Cymru o Grŵp Cyfarwyddwyr y JMK (ill dau wedi’u cefnogi gan Ymddiriedolaeth Carne) rydym yn cynnig cyfleoedd unigryw i gefnogi datblygiad gyrfaol artistiaid newydd yng Nghymru. Mae’r ddau gynllun yn cynnig y cyfle i gyfranogwyr weithio trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'r rhaglenni egnïol hyn yn helpu i dynnu sylw pobl ar draws y DU at gryfder y talent sydd gennym yma yng Nghymru. Rydyn ni’n falch o gefnogi gwaith talent Cymreig a’r rheiny wedi’u lleoli yng Nghymru ar lwyfannau cenedlaethol a rhyngwladol. Mae ein partneriaethau a’n cyd-gynyrchiadau ledled y DU o waith Alan Harris a Kathryn Chandler yn ddiweddar, yn ogystal â Gary Owen, yn brawf o’r holl waith yr ydym wedi’i wneud i daflu goleuni ar dalent Cymreig a byddwn yn parhau i wneud hyn.

Yn ôl

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

⭐️Mae cofrestr Theatr Ieuenctid Sherman nawr ar agor ar gyfer tymor yr haf, gyda grwpiau ar gyfer dosbarth derbyn h… https://t.co/8ZBjbNwsy5
Thu, 06 May 2021