Wirfoddolwyr

30 Hyd 2015

Ers mis Ionawr 2014 mae dros 100 o bobl wedi dewis neilltuo peth o'u hamser gwerthfawr drwy ymuno â'n tîm o wirfoddolwyr sy'n gweithio'n galed i groesawu ein cynulleidfaoedd a darparu gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid. Theatr y Sherman yw'r unig dŷ cynhyrchu yn y brifddinas, ac mae'n un o sefydliad celfyddydol pwysicaf Cymru.

 

Rydym yn dechrau ar gyfnod cyffrous a phrysur o'r flwyddyn - y Nadolig! Er mwyn cyflawni ein hymrwymiad i greu rhaglen artistig uchelgeisiol, dyfeisgar a chofiadwy, a rhoi profiad gwych i'n cynulleidfaoedd, mae angen inni barhau i ehangu ein tîm o dywyswyr gwirfoddol ar gyfer cyfnod y Nadolig.  Mae gennym ddwy sioe Nadolig hudolus yn y Sherman, The Lion, The Witch and The Wardrobe yn ein prif dŷ i bawb 7+ oed a The Princess and the Pea | Y Dywysoges a'r Bysen Fechan Fach yn ein stiwdio, a grëwyd yn arbennig ar gyfer plant 3-6 oed a'u teuluoedd.  Gyda dau berfformiad o'r ddwy sioe bron bob dydd, gyda chyfuniad o berfformiadau yn ystod yr wythnos, ar benwythnosau a gyda'r nos, rydym yn mynd i fod yn brysur ac mae angen tîm gwych arnom.

 

Beth bynnag eich oed neu gefndir, os ydych yn teimlo bod gennych yr egni a'r profiad ar gyfer yr her hon, byddem yn falch iawn o gwrdd â chi. Fel tywysydd dros gyfnod y Nadolig, cewch becyn buddion gwych gan gynnwys cynigion ar docynnau, gwahoddiad i feirniadu ein cystadlaethau Nadolig mewnol, Partïon Nadolig a noson i'r Wasg. Byddwch yn meithrin sgiliau ac yn magu profiad i roi hwb i'ch gyrfa yn y celfyddydau, y cyfle i ddatblygu ac ymarfer eich sgiliau Cymraeg ac Iaith Arwyddion Prydain, ac yn bwysicach na dim, y cyfle i gwrdd â gwirfoddolwyr o'r un anian â chi.

 

Dewch draw i gwrdd â ni yn un o'n digwyddiadau galw heibio yn Theatr y Sherman ddydd Llun 9 o Dachwedd (rhwng 10yb a 4yh) neu ddydd Iau 12 o Dachwedd (rhwng 6yh a 9yh). Byddwn yn eich cyflwyno i'r tîm Blaen Tŷ, gan gynnwys rhai o'n tywyswyr presennol, yn mynd â chi o amgylch y theatr ac yn sgwrsio â chi am sut y byddwch yn elwa o wirfoddoli y Nadolig hwn.

 

Bydd sesiynau hyfforddiant yn cael ei cynnal ar ddydd Sadwrn 21 o Dachwedd, 10yb – 1yh ac ar ddydd Llun 23 o Dachwedd, 6yh – 9yh.  Mae mynychu un o’r sesiynau yma yn orfodol i chi allu wirfoddoli fros y Nadolig.

 

Gofynnwn ichi fynegi diddordeb erbyn drwy gysylltu â duty.manager@shermancymru.co.uk

 

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i'r tîm.

Yn ôl

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

RT @rosiekaydanceco: MK ULTRA in @Buzz_Magazine, our conspiracy-dance collaboration with groundbreaking filmmaker Adam Curtis comes to Card…
Fri, 21 Sep 2018