THEATR Y SHERMAN YN CYHOEDDI TYMOR OLAF RACHEL O’RIORDAN FEL CYFARWYDDWR ARTISTIG

20 Tach 2018

Tymor y Gwanwyn 2019 Theatr y Sherman yw'r tymor olaf i gael ei rhaglenni gan Rachel O'Riordan fel Cyfarwyddwr Artistig cyn iddi symud i Theatr Lyric Hammersmith yn Llundain. Mae'r tymor yn cynnwys tri chynhyrchiad première byd sydd, gyda'i gilydd, yn astudio materion sy'n bwysig i'n cymdeithas heddiw. Fel yn achos yr holl dymhorau mae Rachel wedi'u rhaglenni ar gyfer Theatr y Sherman, mae gwaith gan actorion, sgwenwyr a phobl greadigol o Gymru neu sy'n byw yng Nghymru, yn artistiaid sy'n datblygu ac yn artistiaid profiadol, yn elfen hanfodol o dymor y Gwanwyn 2019.

Mae'r tymor yn cynnwys:

Woof – drama Gymraeg newydd gignoeth a grymus

• Fersiwn newydd beiddgar a chraff o The Taming of the Shrew, wedi'i ysgrifennu gan Jo Cliffordd a'i gyfarwyddo gan Michael Fentiman

Lose Yourself – drama newydd rymus wedi'i hysgrifennu a'i chyfarwyddo gan Artistiaid Cyswllt Theatr y Sherman Katherine Chandler a Patricia Logue

Mae Rachel O'Riordan wedi dweud "Rydw i mor falch o hwn, fy nhymor olaf fel Cyfarwyddwr Artistig Theatr y Sherman Caerdydd. Rydw i'n falch ei fod yn cynrychioli cymaint o'r uchelgais oedd gen i droston ni pan ddechreuais i yma yn 2014. Wrth galon y tymor mae gwaith newydd Cymraeg sy'n cynnig golwg ddewr ar ein byd, gan ganolbwyntio ar ryw, grym a rhywedd.

Cynhyrchiad cynta'r Sherman ar gyfer y tymor yw Woof (31 Ion – 9 Chwef) gan Elgan Rhys wedi'i gyfarwyddo gan Gethin Evans, dau artist sydd wedi'u meithrin a'u datblygu gan y Sherman yn ystod y pum mlynedd diwethaf. Mae'r ddrama hon yn edrych ar ochr dywyll, gyfrinachol diwylliant hoyw, ac yn gofyn i ni edrych y tu hwnt i'r ystrydebau ar graidd ein hymddygiad fel bodau dynol. Drama Gymraeg yw Woof sydd wedi'i gosod yng Nghaerdydd ein dyddiau ni.

Y cynhyrchiad nesaf yw ein cyd-gynhyrchiad gan Gwmni Theatr Tron Glasgow o ddrama newydd gan Jo Cliffordd. Gofynnais i Jo, dramodydd traws sydd wedi gwneud gwaith chwyldroadol yn yr Alban, i ymateb i ddrama Shakespeare The Taming of the Shrew (28 Chwef – 16 Mawrth). Dewisais Jo gan fy mod yn teimlo y byddai ei deallusrwydd, ei dawn a'i phrofiadau mewn bywyd yn golygu ailddehongliad unigryw o'r ddrama gynhennus yma. Rydw i wrth fy modd o allu datgan bod Shrew Jo yn ein herio, yn gwneud i ni chwerthin, ac yn troi ein holl syniadau am ymddygiad y rhywiau ar eu pennau. Michael Fentiman fydd yn cyfarwyddo'r ddrama theatraidd a dewr hon, ac mae'n ddrama gyffrous i ni gael ei dangos am y tro cyntaf.

Byddwn ni hefyd yn dangos drama newydd arall am y tro cyntaf, a honno gan Katherine Chandler, sy'n adnabyddus i gynulleidfaoedd y Sherman yn dilyn ei gwaith torcalonnus Bird. Drama ddoniol sydd hefyd yn aniddigo yw Lose Yourself (10 – 25 Mai); mae wedi'i gosod ym myd pêl-droed cynghreiriau is, byd o dlodi, diffyg cyfle, lle mae'r cymeriadau'n defnyddio rhyw fel dihangfa ac fel trafodyn. Mae Lose Yourself yn edrych ar y diwylliant o drais rhywiol ym myd pêl-droed, yn ogystal â'r ffordd mae menywod ifanc yn cael eu troi'n wrthrychau, a doniau'n cael eu troi'n nwyddau. Patricia Logue fydd yn cyfarwyddo.

Byddwn hefyd yn cyflwyno Saethu Cwningod / Shooting Rabbits (1 - 4 Mai), y gwaith newydd cyntaf gan ein Cwmni Preswyl dwyieithog newydd, PowderHouse, ar y cyd gyda Theatr Genedlaethol Cymru. Bydd y darn hwn, fydd yn cael ei gyflwyno mewn Basgeg, Sbaeneg, Cymraeg a Sbaeneg, yn archwiliad bywiog a chorfforol o wleidyddiaeth a grym.

Rydw i mor falch o gael dweud wrthych hefyd y bydd ein pedwerydd cyd-gynhyrchiad gyda phrosiect NEW y Coleg Cerdd a Drama yn cael ei ysgrifennu gan Jacob Hodgkinson - Between Eternity and Time, o'n rhaglen Dramodwyr Cymreig Newydd, ac yn cael ei gyfarwyddo gan Hannah Noone, o Grŵp Cyfarwyddwyr JMK/Sherman. Rydw i'n falch ein bod ni'n gallu creu cyfleoedd i ddoniau newydd o Gymru gael esblygu eu gwaith proffesiynol fel hyn, ar ôl cael eu meithrin gan raglen datblygu artistiaid y Sherman yn ystod y tair blynedd diwethaf. Mae'r ddau gynllun hyn yn cael eu hariannu'n hael gan The Carne Trust.

Yn dilyn tymor cyntaf hynod lwyddiannus yn Hydref 2018, bydd ein llwyfan ar gyfer y cwmnïau theatr gorau sy'n datblygu yn y de yn dychwelyd, sef Get It While It's Hot. Y tymor yma, byddwn yn croesawu Theatr Spilt Milk o Gaerdydd i'r Sherman gyda Five Green Bottles (9 – 13 Ebr).

Rydw i wrth fy modd bod ein perthynas gyda Gŵyl Cysylltiadau'r National Theatre yn parhau. Mae hon yn fenter mor bwysig o ran helpu i gefnogi'r gwaith o ddatblygu perfformwyr ifanc ac ymarferwyr theatr sy'n datblygu. Bydd ein Theatr Ieuenctid ardderchog yn perfformio Ageless gan Benjamin Kuffour, wedi'i chyfarwyddo gan Gydlynydd Cymunedau ac Ymgysylltu'r Sherman Timothy Howe, ym mis Mawrth, cyn cyflwyno'r ddrama fel rhan o National Theatre Connections Festival 2019 yn y Sherman ddiwedd mis Ebrill.

Rydym hefyd yn dal i gydweithio gyda chwmnïau allanol, gan gynnwys cwmni theatr gwych Hijinx o Gaerdydd – bydd première byd eu cynhyrchiad gyda Teatro La Ribalta a Frantic Assembly, Into The Light (14 – 16 Chwef) yn digwydd yn y Sherman. Fel ag erioed, bydd y Sherman yn cynnig llwyfannau i gwmnïau Cymraeg eithriadol, gan gynnwys cwmni'r Frân Wen gydag Anweledig (12 a 13 Mawrth), a bydd Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn cyflwyno rhaglen gymysg o'r enw Awakening (1 a 2 Mai). I gwblhau'r rhaglen, bydd cymysgedd eang o gomedi, dawns a theatr o ansawdd i'r teulu cyfan gan gwmnïau ar ymweliad fel y mae ein cynulleidfaoedd wedi dod i'w ddisgwyl erbyn hyn.

Heblaw hynny, does dim ar ôl i'w ddweud heblaw hwyl fawr. Dydy'r theatr rydw i'n ei gadael ddim yr un un â'r theatr gyrhaeddais i bron i bum mlynedd yn ôl. Mae hynny oherwydd bod ein cynulleidfaoedd wedi bod yn barod i ddod gyda ni ar daith o ailddyfeisio, a bod artistiaid wedi gwneud gwaith mor arbennig ar gyfer ein llwyfannau. Diolch o galon.”

Yng Ngwanwyn 2019, bydd ymrwymiad Theatr y Sherman i ddangos y comedïwyr gorau yn parhau, gyda rhaglen gan gynnwys Phil Nichol (11 Ion), Mark Thomas (28 Chwef), Sofie Hagen (17 Mai) a Mark Watson (8 Meh). Mae Clwb Comedi Stiwdio'r Sherman wedi gwneud ei farc erbyn hyn fel y lle i weld y comedïwyr newydd gorau yng Nghaerdydd. Bydd Clwb Comedi Stiwdio'r Gwanwyn yn digwydd ar 17 Ionawr, 13 Chwefror, 20 Mawrth, 18 Ebrill, 31 Mai a 19 Mehefin.

Fel ag erioed, mae gan y Sherman ddigon i'w gynnig i bobl ifanc sy'n mwynhau mynd i'r theatr. Bydd y llyfr lluniau poblogaidd The Giant Jam Sandwich (1 Maw) yn dod yn fyw ar y llwyfan mewn cynhyrchiad hwyliog. Ar ôl gwerthu pob tocyn yn 2018, bydd cymeriadau gwallgof yr hanesion hyll yn dod yn ôl i'r Sherman mewn sioe newydd Horrible Histories: Brand New Barmy Britain (15-17 Ebr) gan gynnig rhywbeth gwych i'w fwynhau dros y Pasg. Gall y plant lleiaf hefyd fwynhau'r theatr dros y Pasg wrth i Theatr Lyngo ddychwelyd gydag Egg and Spoon (17 Ebr). Yn dilyn ymweliad hynod lwyddiannus yn Hydref 2018 gydag MK Ultra, bydd Rosie Kay Dance Company yn dychwelyd i Theatr y Sherman gyda 5 Soldiers (2 Ebr).

Darganfyddwch fwy am Tymor y Gwanwyn 2019 Theatr y Sherman:

Yn ôl

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Mae modd sgwennu eich barn am #ShermanLoseYourself ar ein bwrdd yn y cyntedd. Dyma rhai o'r adborth hyd yn hyn. https://t.co/3fYDhucit4
Wed, 22 May 2019