TYDFIL TRUTHS: MYFYRWYR MERTHYR YN CREU DRAMA SAIN NEWYDD RYMUS

29 Ion 2021

Mae myfyrwyr Celfyddydau Perfformio Y Coleg, Merthyr Tudful wedi ysgrifennu a pherfformio drama sain newydd: Tydfil Truths. Mae'r ddrama yn canolbwyntio ar sut mae’r myfyrwyr yn gweld y byd, pa faterion sydd bwysicaf iddyn nhw a realiti eu magwraeth mewn tref yn y Cymoedd.

Wedi'i ddyfeisio a'i greu gan y bobl ifanc, a'i adrodd yn eu lleisiau eu hunain, mae Tydfil Truths yn mynd i'r afael â phynciau cyfoes a fydd yn berthnasol i chi waeth ble rydych chi. Tydfil Truths yw eu byd nhw, drwy eu geiriau nhw.

Tydfil Truths yw'r cywaith diweddaraf rhwng Y Coleg, Merthyr Tudful a Theatr y Sherman. Y llynedd fe wnaeth y myfyrwyr addasu eu sgyrsiau â thrigolion cartref gofal lleol i greu Tydfil Tales, drama sain hiraethus a oedd yn pontio’r cenedlaethau.

I have thoroughly enjoyed working on Tydfil Truths. Previously, in terms of where I stand in society, I have become used to being told to "sit down" and "shut up", however through the process of making this production I have learnt that I do indeed have a voice and I intend to use it in the future.” Esther Usher, Myfyriwr Celfyddydau Perfformio

I am really pleased with our radio play and proud of what we have created. I think it represents many of the themes and issues that are important to us all.” Tommy Church, Myfyriwr Celfyddydau Perfformio

Bydd Tydfil Truths ar gael i'w ffrydio am ddim trwy wefan Theatr y Sherman o Ionawr 29.

Dywedodd Joe Murphy, Cyfarwyddwr Artistig Theatr y Sherman: “We are delighted to be able to share the exceptional work of the students at The College, Merthyr Tydfil. Telling the stories of our communities is at the heart of what the Sherman does, so sharing and supporting a piece by these hugely talented people in which they express their view of the world in their words was an easy decision to make.”

Hwyluswyd y ddrama sain gan Reolwr Ymgysylltu Creadigol Theatr y Sherman, Timothy Howe, Samantha Alice Jones, a Kayleigh Adlam. Cafodd Tydfil Truths ei greu, ei ysgrifennu a'i berfformio gan fyfyrwyr Y Coleg Merthyr Tudful, a'i olygu gan Chris Young. Roedd Tydfil Truths yn brosiect a ariannwyd gan Y Coleg Merthyr Tudful ac Arian i Bawb Loteri Genedlaethol Cymru gyda chefnogaeth ychwanegol gan Theatr y Sherman.

DIWEDD

Ar gyfer cynnwys, cyfweliadau ac ymholiadau gan y cyfryngau, cysylltwch â:
Vanessa Williams - Rheolwr Gwerthu a Mewnwelediad, Theatr y Sherman
Vanessa.williams@shermantheatre.co.uk

Yn ôl

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

#DyddGŵylDewi hapus i chi i gyd gan bawb yma yn Theatr y Sherman! Happy #StDavidsDay to you all from everyone at… https://t.co/7hPsmPViqr
Mon, 01 Mar 2021