TRI PHETH I WYBOD AM GET IT WHILE IT'S HOT

13 Chwe 2020

  1. Get It While It's Hot yw platfform Theatr y Sherman ar gyfer cwmniau theatr sy'n ymddangos o ar draws De Cymru. Rydyn ni'n chwilio am y cwmniau newydd mwyaf ffres i gymryd rhan yn y cynllun, rheiny sydd wir yn ein cyffroi. Mae'r cwmniau unai yng nghamau cyntaf eu gwaith neu ar fin perfformio eu sioe gyntaf.
  2. Rydyn ni eisiau i'r cwmniau yr ydym ni'n eu dethol i berfformio yn Get It While It's Hot i gael profiad amhrisiadwy, cadarnhaol sy'n eu helpu nhw i ddatblygu tuag at y cam nesaf o'u hesblygiad. Mae bob cwmni yn cymryd 100% o ennillion y swyddfa docynnau* ac yn derbyn cefnogaeth artistig, technegol a marchnata gan dîm y Sherman.
  3. Nova yw'r pedwerydd cwmni i berfformio yn Get It While It's Hot yn dilyn Criw Brwd, Spilt Milk Theatre a Clock Tower Theatre Company. *less the cost of the pies and drink.

*namyn cost y pasteiod a'r diodydd.

 

 

Winners

Winners gan Nova

Yn ôl

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Mae ychydig o lefydd ar gael i ymuno â Theatr Ieuenctid y Sherman ar gyfer tymor yr Hydref. Os hoffech chi neu rywu… https://t.co/jKkGY3Bcvj
Tue, 22 Sep 2020