TheWeir

21 Med 2016

THE WEIR - CYDGYNHYRCHIAD CYNTAF THEATR Y SHERMAN A TOBACCO FACTORY THEATRES

Awdur Conor McPherson | Cyfarwyddwr Rachel O’ Riordan

Theatr y Sherman, 7 – 22 Hydref
Mae Tobacco Factory Theatres a Theatr y Sherman yn falch iawn gychwyn partneriaeth gydgynhyrchu newydd ac yn edrych ymlaen at greu cysylltiad rhwng y ddau sefydliad wrth iddynt ehangu eu portffolios cynhyrchu unigol mewnol. Mae The Weir yn dwyn y ddau sefydliad ynghyd i weithio gyda chast a thîm creadigol rhagorol i gyflwyno darn o theatr o safon fyd-eang yn y ddau leoliad.

Mae’r cast yn cynnwys Steven Elliott, Richard Clements, Orla Fitzgerald, Simon Wolfe a Patrick Moy. Caiff y sioe ei chyfarwyddo gan Rachel O’Riordan ac mae’n gydgynhyrchiad newydd sbon rhwng Theatr y Sherman a Tobacco Factory Theatres. Mewn bar anghysbell yng ngorllewin Iwerddon mae pedwar ffrind ac un dieithryn yn diddanu ei gilydd wrth rannu storïau sy’n amrywio o’r cysurus a’r doniol i’r cyffesol a’r tywyll. Mae The Weir yn glasur o ddrama gyfoes sydd wedi ennill llu o wobrau, gan gynnwys Gwobr Laurence Olivier am y Ddrama Newydd Orau yn 1997-98, yn ogystal â Gwobr Critics’ Circle McPherson a Gwobr yr Evening Standard am y dramodydd mwyaf addawol yn 1998.

Mae Richard Clements (Jim) wedi ymddangos ar sawl llwyfan ac ar y sgrin, gan ymddangos yn rheolaidd ar The Fall gan y BBC fel Rick Turner. Mae ei berfformiadau ar lwyfan yn cynnwys Spoiling, a enillodd wobr yn yr Edinburgh Fringe First yn 2014. Mae wedi gweithio gyda Rachel O’Riordan ar nifer o gynyrchiadau yn y gorffennol, gan gynnwys Over the Bridge ac Arguments for Terrorism. Cafodd ei hyfforddi yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru a bellach mae’n dychwelyd i Gaerdydd.

Ymddangosodd Steven Elliott (Finbar) yn fwyaf diweddar mewn llawer o gynyrchiadau gyda Theatr Clwyd, lle mae hefyd yn artist cyswllt, gan gynnwys Jumpy a Cyrano De Bergerac. Mae hefyd wedi ymddangos ar lwyfan gyda’r National Theatre yn Frankenstein a The Winter’s Tale.

Actores lwyfan Wyddelig, sydd bellach yn byw yn Llundain yw Orla Fitzgerald (Valerie). Cafodd ei henwebu am wobr yr Actores Ategol Orau a’r Artist Newydd Gorau yng ngwobrau Ffilm a Theledu Iwerddon am ei rhan yn The Wind That Shakes the Barley a enillodd wobr Palme d’Or Ken Loach. Cafodd ei henwebu, hefyd, am wobr yr Actores Orau yng ngwobrau Irish Theatre Awards yr Irish Times. Yn fwy diweddar, chwaraeodd ran Winnie Carley yn Inside the GPO gan Fishamble. Mae hefyd wedi ymddangos ar lwyfan yn: The Comedy of Errors (Royal Exchange Theatre), BANG BANG BANG gan Out of Joint ac Uncle Vanya (Lyric Belfast).

Actor Gwyddelig yw Patrick Moy (Brendan), a chafodd ei enwebu am Wobr Ian Charleson am ei ran fel Malcolm yn Macbeth yn y Royal Lyceum Theatre yng Nghaeredin. Ef hefyd yw llais Pickle yn Footy Pups ar CBeebies. Mae wedi gweithio yn y gorffennol gyda’r Royal Shakespeare Company ac mae newydd gwblhau taith A Midsummer Night’s Dream yn yr Unol Daleithiau gydag Actors From the London Stage.

Mae Simon Wolfe (Jack) wedi ymddangos yn ddiweddar yn War Horse yn y New London Theatre; Orpheus Descending yn y Royal Exchange, Manceinion a Punk Rock yn y Lyric Hammersmith, Royal Exchange. Bu’n chwarae rhan Brendan yn ystod taith y Royal Court o The Weir 15 mlynedd yn ôl yn 2001.

Mae Rachel O’Riordan, Cyfarwyddwr Artistig Theatr y Sherman, wedi cael canmoliaeth eang am ei chynyrchiadau diweddar o Bird ac Iphigenia in Splott. Mae Rachel wedi cyfarwyddo clasur blynyddol hefyd yn y Sherman ac mae The Weir yn dilyn A Doll’s House yn 2015 a Romeo and Juliet yn 2014. Yn ailymuno ag O’Riordan, mae tîm creadigol sy’n cynnwys Kenny Miller (Bird, A Doll’s House, Romeo and Juliet; Theatr y Sherman), a bydd ei set yn cynnwys bar go iawn. Simon Slater (Bird, A Doll’s House, Arabian Nights; Theatr y Sherman) fydd y dylunydd sain a’r cyfansoddwr a Kevin Treacy (Bird, A Doll’s House, Romeo and Juliet; Theatr y Sherman) fydd y dylunydd goleuo. Fel rhan o Grŵp Cyfarwyddwyr JMK, bydd Chelsey Goddard yn ymuno â’r tîm fel Cyfarwyddwr Cynorthwyol.

Mae Theatr y Sherman yn creu ac yn curadu theatr gyffrous ar gyfer cynulleidfaoedd ac yn meithrin partneriaethau ystyrlon gyda’r cwmnïau gorau yn y DU ac yn rhyngwladol. Drwy ganolbwyntio ar ddatblygu a chyflwyno gwaith newydd yn Gymraeg ac yn Saesneg, mae Theatr Sherman yn cefnogi ac yn meithrin artistiaid newydd ac yn cysylltu â chynulleidfaoedd drwy raglen Ymgysylltu Cymunedol berthnasol ac ysbrydoledig. Mae’n cynnig cyfleoedd i’r rhai sydd wedi wynebu rhwystrau yn y gorffennol i ymweld â’r theatr am y tro cyntaf, drwy brosiect Sherman 5, a gaiff ei ariannu gan Sefydliad Paul Hamlyn.

Mae Tobacco Factory Theatres yn cynhyrchu ac yn cyflwyno celf ragorol mewn mannau unigryw, cartrefol yn y Tobacco Factory Theatras, Bryste, yn ogystal ag oddi ar y safle ym Mryste ac mewn lleoliadau ledled y wlad. Mae’n cyflwyno rhaglen lawn o sioeau amrywiol a chyffrous, gweithdai a digwyddiadau o theatr glasurol a chyfoes, i theatr ar gyfer teuluoedd, comedi, dawns, cerddoriaeth, opera a phypedwaith. Mae hefyd yn cynnal rhaglen sy’n ehangu o gyfleoedd i ymgysylltu, dysgu a chyfranogi i gynulleidfaoedd, pobl ifanc ac artistiaid.

Bydd y cydgynhyrchiad yn agor yn Theatr y Sherman rhwng 7 a 22 Hydref, cyn symud i’r Tobacco Factory Theatres rhwng 25 Hydref a 5 Tachwedd.

Yn ôl

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

RT @AliceYarr: Just got out of Fel Anifail at @ShermanTheatre; a slow burning and beautifully tragic production which gut punched me when I…
Thu, 18 Oct 2018