THEATR Y SHERMAN YN AILAGOR AR GYFER TYMOR Y GWANWYN 2021 YN DILYN CYFRES O THEATR GLYWEDOL FEL RHAN

10 Gor 2020

- I sicrhau ei goroesiad a chynaliadwyedd i’r dyfodol, bydd y theatr yn parhau ar gau tan dymor y Gwanwyn 2021.

- Bydd y rhan fwyaf o’r cynyrchiadau a’r perfformiadau yn cael eu ail drefnu ar gyfer 2021.

- Bydd Theatr y Sherman yn cyflwyno rhaglen o waith drwy gydol tymor yr Hydref 2020 er mwyn parhau i greu profiadau theatrig ar gyfer ei chynulleidfa a chefnogi gwneuthurwyr theatr, diolch i gronfa ymsefydlogi Cyngor Celfyddydau Cymru.

- Bydd Calon Caerdydd, cyfres o theatr glywedol newydd yn ganolbwynt i dymor yr Hydref.

Mewn ymdrech i sicrhau goroesiad a chynaliadwyedd y theatr yn yr hir dymor, ac yn sgîl y sefyllfa a achoswyd gan argyfwng Cofid 19, mae Theatr y Sherman wedi gwneud y penderfyniad anodd i barhau i fod ar gau tan y Gwanwyn, 2021. Mae’r rhan fwyaf o’r perfformiadau a oedd wedi eu trefnu ar gyfer Hydref 2020 wedi eu aildrefnu ar gyfer 2021, gan gynnwys cynyrchiadau Nadolig y Sherman, A Christmas Carol ac Y Coblynnod a’r Crydd/The Elves and the Shoemaker, cynhyrchiad o addasiad Brad Birch o An Enemy of the People a’r cynhyrchiad cyntaf erioed o The Merthyr Stigmatist gan Lisa Parry mewn cyd-gynhyrchiad gyda Theatre Uncut.

Bydd Theatr y Sherman mewn cysylltiad gyda phawb oedd wedi archebu tocynnau ar gyfer Hydref 2020 yn fuan iawn. Mae perfformiadau wrthi’n cael eu ail drefnu ble mae hynny’n bosib, gan gynnwys y rhai a gafodd eu symud o Wanwyn 2020 pan ddechreuodd y cyfnod clo. Ar hyn o bryd mae ein cyd-gynhyrchiad o Romeo and Julie gyda’r National Theatre wedi ei ganslo, ond mae’r ddau gwmni yn gobeithio gallu llwyfannu’r cynhyrchiad pan fydd hynny’n bosib.

Er fod ei drysau yn parhau i fod ar gau, bydd Theatr y Sherman yn mynd ati i adeiladu ar y sylfeini a osodwyd yn ystod y tymor EGWYL/INTERVAL. Diolch i gronfa ymsefydlogi Cyngor Celfyddydau Cymru bydd y Sherman yn gallu parhau i greu profiadau theatrig arbennig ar gyfer ei chynulleidfaoedd a meithrin a chefnogi gwneuthurwyr theatr Cymreig neu sy’n byw yng Nghymru drwy y tymor Calon Caerdydd.

Bydd tymor Calon Caerdydd, sy’n gyfres o brofiadau theatrig clywedol fydd yn cael eu ysgrifennu gan awduron Caerdydd ar gyfer pobl Caerdydd, yn rhedeg trwy’r hydref. Bydd Calon Caerdydd yn gweld y Sherman yn cysylltu gyda chymunedau ac ardaloedd ledled y brifddinas i ddarganfod, datblygu ac annog awduron sydd a stori i’w dweud am eu dinas. Mae Theatr y Sherman nawr yn galw ar awduron Caerdydd i ysgrifennu atynt gyda syniadau ar gyfer y prosiect. Bydd y prosiect yn darparu cyfleoedd cyflogedig i wneuthurwyr theatr llawrydd. Bydd Calon Caerdydd yn cael ei amgylchynu gyda rhaglen fywiog o ddigwyddiadau a gweithdai a rhaglen i ddatblygu cynulleidfaoedd.

Bydd y gwaith arloesol sy’n ein cysylltu gyda chymunedau ar draws y ddinas a datblygu ei phobl ifanc hefyd yn parhau dros yr hydref, diolch i nawdd gan y Paul Hamlyn Foundation a’r Esmée Fairbairn Foundation.

Dywedodd Joe Murphy, Cyfarwyddwr Artistig Theatr y Sherman, “Mae hi wedi bod yn dri mis ers i ni allu croesawu cynulleidfaoedd i’r Sherman, Mae’n benderfyniad torcalonnus i orfod ymestyn ein cyfnod o fod ar gau tan 2021. Ond mae’r sefyllfa rydym yn ei hwynebu yn real ac yn ddirfodol. Drwy gadw’r adeilad ar gau rydym yn gwneud popeth o fewn ein gallu i sicrhau goroesiad y Sherman a’r sector theatr Gymreig: y gobaith yw fod gwneud penderfyniadau anodd nawr yn golygu y gallwn osgoi gwneud rhai anoddach yn y dyfodol. Drwy ein prosiect INTERVAL/EGWYL, cefais fy llorio gan wydnwch, creadigrwydd ac empathi ein cynulleidfaoedd, artistiaid, rhanddeiliaid a’n cyfranogwyr. A chyda’r ysbryd heriol hwnnw yr ydym yn lawnsio prosiect Calon Caerdydd: llythyr caru i’n dinas ac i’r bobl sy’n ei gwneud yn lle mor arbennig. Ni fyddem wedi goroesi y misoedd diwethaf heb gyfraniadau hael gan ein cynulleidfaoedd a’n cymunedau, a’r buddsoddiadau parhaus gan ein noddwyr, yn enwedig gan Gyngor Celfyddydau Cymru sy’n ein cefnogi i wneud y rhaglen dros yr Hydref yn bosib.”

Fe wnaeth y tymor Egwyl, a grewyd mewn ymateb i’r cyfnod clo, helpu Theatr y Sherman i barhau i ddarparu profiadau theatrig gwych i gynulleidfaoedd tra’n cefnogi artistiaid. Rhwng Mawrth 23 a diwedd Mehefin fe wnaeth Theatr y Sherman gyflogi dros 57 gwneuthurwr theatr llawrydd: drwy sesiynau Amser Gyda, monologau DEG/TEN a phrosiect Eich Platfform, fe wnaeth Theatr y Sherman 478 o ryngweithiadau gyda phobl sy’n gweithio’n llawrydd. Fe gafodd y cynnyrch theatr arlein ei wylio dros 23,000 o weithiau, ac fe wnaeth y Sherman ryngweithio gyda dros 700 o gyfranogwyr drwy brosiectau cefnogi artistiaid a gwaith Ymgysylltu Creadigol helaeth. Mae Theatr y Sherman wedi ymrwymo i gefnogi gwneuthurwyr theatr llawrydd gan ein bod yn cydnabod eu bod yn hanfodol bwysig i ecoleg ehangach ein diwydiant. Bydd yr ymrwymiad hwn yn parhau drwy ein tymor Calon Caerdydd.

Am fwy o wybodaeth am gyfleoedd i awduron y ddinas ar gyfer tymor theatr clywedol Calon Caerdydd, ac i wybod mwy am sut i ddatgan eich diddordeb, ewch i shermantheatre.co.uk/news/sherman/call-out-for-writers-of-cardiff/. Bydd Theatr y Sherman yn cysylltu gyda deiliaid tocynnau i roi gwybodaeth am berfformiadau sy’n cael eu gohirio neu eu aildrefnu, ac mae mwy o wybodaeth ar gael yma: https://www.shermantheatre.co.uk/your-visit/

 

Yn ôl

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Chwilio am damaid o theatr i wylio dros y penwythnos? Mae Winners gan @NovatheatreNova ar gael ar-lein tan 30 Medi.… https://t.co/H7b6OOjVJ9
Fri, 25 Sep 2020