Y Sherman yn ail Ddangos Cyfres o Fonologau Mewn Wythnos o Ŵyl

29 Mai 2020

Mae Theatr y Sherman yng Nghaerdydd wedi cyhoeddi y byddant yn ail-ryddhau yr holl fonologau yn eu cyfres TEN/DEG, ac mi fyddant yn dangos y deg drama i greu GŴYL DEG ar Fehefin 5-12.

Er mwyn rhoi cyfle i gynulleidfaoedd i ddathlu y perfformiadau cofiadwy a phrofi yr holl fonologau eto, bydd y theatr hon sy’n ennillydd gwobr Olivier yn dod a’r holl ddramâu yn ôl ar gyfer digwyddiad fydd yn para wythnos ar-lein.

Wedi ei lawnsio yn wreiddiol ar Fai 1, fe wnaeth TEN/DEG wahodd dramodwyr Cymreig neu sy’n byw yng Nghymru i gysylltu gyda’u syniadau am fonolog un i bum munud o hyd, a oedd i gael ei ddangos ar wefan Theatr y Sherman am un wythnos. Cafwyd dros 80 o geisiadau, a dewiswyd deg syniad gan amrywiaeth o ddramodwyr profiadol, talent newydd a rhai oedd yn ysgrifennu am y tro cyntaf. Wedi galwad agored, fe gawsom gast o ddeg actor, rhai yn wynebau cyfarwydd, actorion profiadol a thalent newydd ac fe wnaethon nhw ffilmio y dramâu eu hunain gan weithio gyda’r cyfarwyddwyr Alice Eklund, Samantha Alice Jones a Hannah Noone.

Roedd TEN/DEG yn rhan o Interval/Egwyl, rhaglen greadigol y theatr oedd yn ymateb i’r sefyllfa bresennol er mwyn parhau i ddarparu profiadau theatrig gwych i’w cynulleidfa ac i gefnogi artistiaid a’r gymuned lawrydd greadigol.

Mi fyddant ar gael i’w ffrydio am ddim ar lein, ac mae’r monologau TEN/DEG yn cynnwys No Sleep ‘til Filton Abbey Wood gan Rick Allden gyda Steffan Rhodri, (Single) Motherhood gan Alexandria Riley gyda Mali Ann Rees, Love (and Loss) in the Time of Corona gan Katie Elin-Salt gyda Catrin Stewart a Zip gan Alun Saunders gyda Gillian Elisa.

Dywedodd Joe Murphy, Cyfarwyddwr Artistig Theatr y Sherman, “Ein blaenoriaeth bob amser yw i ddarparu profiadau theatrig gwych i’n cynulleidfa a chefnogi a datblygu gwneuthurwyr theatr Cymreig neu sy’n byw yng Nghymru. Mae’r rhaglen Egwyl wedi sicrhau ein bod yn parhau i wneud hyn drwy’r cyfnod diweddar.”

“Mae TEN/DEG wedi bod yn rhan annatod o Egwyl, ac rydym wedi gweld ymateb eithriadol gan y gynulleidfa. Fe wnaeth safon yr ysgrifennu newydd greu argraff fawr arna i, yn ogystal â’r ffordd mae’r actorion wedi addasu i’r ffurf newydd o ffilmio eu gwaith eu hunain gyda chefnogaeth ein tîm gwych o gyfarwyddwyr.”

Cafodd TEN/DEG ei ysbrydoli gan raglen Papatango, Isolated but Open, ac fe’i gwnaed yn bosib gan gyfraniad di-enw. Fe wnaeth y rhodd hael hwn alluogi Theatr y Sherman i gynnig cyfleoedd cyflogedig i ddramodwyr ac artistiaid Cymreig, neu sy’n dod o Gymru.

Parhaodd Joe i ddweud, “Fel theatr, rydym yn bodoli er mwyn i’n cymuned o gynulleidfa ac artistiaid ffynnu drwy ymgysylltu gyda’r celfyddydau. Bydd GŴYL DEG yn uchafbwynt i’r rhaglen Interval/Egwyl : mae’n darparu platfform i’n cynulleidfa i brofi ysgrifennu newydd gwych a dathlu y darnau yma o theatr ddigidol sydd ar gael i bawb eu mwynhau.”

Roedd Egwyl hefyd yn cynnwys dwy ddrama fer a roddwyd gan Artist Cyswllt Theatr y Sherman, Gary Owen, sef MUM a DAD gyda pherfformiadau gan Lynn Hunter a Michael Sheen. Er mwyn rhoi cefnogaeth i’r gymuned lawrydd ac artistig, mae’r rhaglen Egwyl hefyd wedi cynnig sawl cyfle i ymgysylltu yn rhad ac am ddim gan gynnwys gweithdai gyda theulu artistig y theatr, a sgyrsiau creadigol un i un gyda Joe Murphy ac Artistiaid Cyswllt Theatr y Sherman megis Seiriol Davies a Suzanne Packer.

Er mwyn parhau gyda’r gwaith o greu theatr eithriadol ar gyfer cynulleidfaoedd yng Nghaerdydd, Cymru a thu hwnt, a chefnogi artistiaid Cymreig neu sy’n byw yng Nghymru, mae Theatr y Sherman yn dibynnu yn fwy nag erioed ar gefnogaeth a chyfraniadau. Mae Theatr y Sherman wedi lawnsio ymgyrch i gyfrannu drwy negeseuon tecst, ac felly i gyfrannu £5, £10 neu £15 i Theatr y Sherman, tecstiwch SHERMAN 5, SHERMAN 10 neu SHERMAN 15 i 70450. Gallwch hefyd ymweld â shermantheatre,

Bydd GŴYL DEG ar gael i’w gwylio ar shermantheatre.co.uk

Yn ôl

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

⭐️Mae cofrestr Theatr Ieuenctid Sherman nawr ar agor ar gyfer tymor yr haf, gyda grwpiau ar gyfer dosbarth derbyn h… https://t.co/8ZBjbNwsy5
Thu, 06 May 2021