SUMMER FUN WITH SHERMAN THEATRE AND THEATR IOLO

05 Gor 2021

Mae Theatr y Sherman a Theatr Iolo yn ymuno i ddifyrru cynulleidfaoedd gyda pherfformiadau awyr agored yng Nghaerdydd yr haf hwn.

Bydd y Sherman yn perfformio addasiad newydd byw o Crafangau / Claws gan Nia Morais ar gyfer plant hŷn, oedolion ifanc ac oedolion eraill o bob oed,. Mae Crafangau / Claws yn stori hudolus am dyfu i fyny a bod yn chi eich hun, a gafodd ei chreu yn wreiddiol fel drama sain ar gyfer tymor Theatr y Sherman, Calon Caerdydd.  Perfformir y ddrama fer hon yn y Gymraeg a’r Saesneg mewn perfformiadau arwahan.

Mae Mali Ann Rees ((Single) Motherhood, Theatr y Sherman; Tourist Trap, BBC) yn chwarae rôl Mason am yr eildro, yn dilyn ei pherfformiad yn y cynhyrchiad sain gwreiddiol. Mae Eädyth Crawford (The Merthyr Stigmatist, Theatr y Sherman) hefyd yn dychwelyd fel cyfansoddwr. Cyfarwyddwr Artistig Theatr y Sherman, Joe Murphy, sy'n cyfarwyddo'r cynhyrchiad newydd hwn. Rhain fydd perfformiadau cyntaf Theatr y Sherman o flaen cynulleidfa fyw ers Mawrth 2020.

Mae Mamgu Mason eisiau sythu’r duwch o’i gwallt. Mae hi eisiau i Mason edrych fel rhywun arall. Beth ddylai Mason ei wneud? Yn y goedwig ger Sain Ffagan mae Mason yn cael cyfarfyddiad annisgwyl â phanther. Efallai y gall y creadur anhygoel hwn helpu Mason i ryddhau ei hun.  Gwahoddir cynulleidfaoedd i fentro i goedwig gyfareddol, sydd ychydig y tu hwnt i'n bywyd bob dydd yn y stori rymus hon.

Bydd Theatr Iolo yn perfformio eu cynyrchiad gyda Kitsch & Sync - Hoof! – ar gyfer y teulu cyfan, sydd eisoes wedi bod yn boblogaidd iawn gyda chynulleidfaoedd ar draws De Cymru dros y misoedd diwethaf.

Gwahoddir cynulleidfaoedd i ymuno â thri carw bach wrth iddyn nhw ddod o hyd i hen adfail o theatr. Mae’r triawd direidus yma yn dechrau archwilio eu hamgylchedd newydd, ond yn sydyn iawn yn darganfod eu bod o dan y golau yn troedio'r llwyfan am y tro cyntaf! A fydd y criw hwn o ffrindiau yn dod â'r theatr anghofiedig yn ôl yn fyw? Neu a fydd y golau’n diffodd am byth?

Bydd Crafangau / Claws a Hoof! yn cael eu perfformio yn theatr awyr agored deithiol Theatr Iolo. Fe wnaeth Theatr Iolo brynu ac addasu hen drelar arddangos yn llwyfan teithiol i’r awyr agored, diolch i grant cyfalaf gan Gronfa Cydnerthedd Diwylliannol Cyngor Celfyddydau Cymru. Fel rhan o'i drawsnewidiad helaeth, mae gan y theatr deithiol fatri pŵer solar ei hun, sy'n ei gwneud yn fwy cyfeillgar i'r amgylchedd.

Bydd y ddwy sioe yn cael eu perfformio fel rhan o Gwên o Haf, gŵyl plant a phobl ifanc Cyngor Caerdydd, a hynny rhwng Awst 3 - 6 ar safle'r ŵyl ar Lawnt Neuadd y Ddinas. Bydd y ddwy sioe hefyd yn cael eu perfformio yn Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd rhwng Awst 9 -12. Bydd y perfformiadau i gyd yn cadw at ganllawiau ymbellhau cymdeithasol.

Dywedodd Joe Murphy, Cyfarwyddwr Artistig Theatr y Sherman, "Mae hi mor gyffrous ein bod yn gallu rhannu hud unigryw theatr fyw gyda chynulleidfaoedd unwaith eto.  Beth sy’n well yn ystod yr amser hwn o’r flwyddyn na threulio amser yn yr awyr agored, a rhannu profiad theatrig ar yr un pryd. Mae Nia Morais yn llais hynod gyffrous ym myd y theatr Gymreig ac rydw i’n edrych ymlaen at ddod a’i drama hudolus a hwyliog Crafangau / Claws yn fyw o flaen cynulleidfa, yn dilyn y cynhyrchiad sain gwreiddiol.  Rydym wrth ein boddau yn cael bod yn bartneriaid â Theatr Iolo er mwyn cyflwyno gwaith ar gyfer cynulleidfaoedd fel rhan o Gwên o Haf gan Gyngor Caerdydd. "

Dywedodd Lee Lyford, Cyfarwyddwr Artistig Theatr Iolo: "Mae Theatr Iolo wrth eu boddau yn cael bod yn bartneriaid gyda'n ffrindiau gwych yn Theatr y Sherman, gan rannu llwyfan i gyflwyno dwy sioe wych i blant a phobl ifanc yn eu harddegau. Gwnaed Hoof! mewn cydweithrediad â’r anhygoel Kitsch & Sync ac mae’n ddathliad llawen o theatr a'r profiad cymunedol hwnnw a gollwyd dros y flwyddyn ddiwethaf. Rwyf mor gyffrous i rannu’r profiad hwn gyda mwy o deuluoedd yn ystod Gwên o Haf."

Ar ddydd Iau Awst 12 yn Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd bydd cyfres o fonologau yn cael eu harddangos, a ysgrifennwyd gan gyfranogwyr y cwrs Cyflwyniad i Ysgrifennu Dramâu yn Theatr y Sherman. Cyhoeddir manylion pellach am waith y bobl ifanc maes o law. Mae’r cwrs Cyflwyniad i Ysgrifennu Dramâu wedi'i ariannu'n hael gan Sefydliad Esmée Fairbairn.

Yn ôl

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Mae rhoi rhodd drwy neges destun yn ffordd gyflym a hawdd i’n helpu ni barhau i greu profiadau theatre gwych, cefno… https://t.co/jvFcvPKpHr
Fri, 23 Jul 2021