Sherman Cymru yn cydweithio â Norman Beaton Fellowship BBC

03 Rhag 2015

Mae Sherman Cymru yn hynod falch i weithio gyda’r BBC yn ei broses clyweld ar gyfer y Norman Beaton Fellowship (NBF) 2016.

Mae’r NBF yn cynnig dau gytundeb gyda’r Cwmni Drama Radio i ddau actor proffesiynol sydd heb ddod mewn i’r proffesiwn drwy ysgol ddrama achrededig a hyfforddiant traddodiadol. Mi fydd yr actorion llwyddiannus yn ennill cytundeb pum mis gyda’r Cwmni Drama Radio wedi ei leoli yn Llundain yn dechrau diwedd Gorffennaf, 2016.

Mi fydd Sherman Cymru yn cynnal y clyweliadau cyntaf ar yr 11 Ionawr 2016. Bydd y clyweliad yn cynnwys gweithdy grŵp, yna bydd pob actor yn perfformio dau ddarn fydd wedi ei baratoi ac un darn yn wrth olwg-ddarllen. Mi fyddwn wedyn, gyda chynhyrchydd BBC Helen Parry, yn dewis 2/3 ymgeisiwr i fynd ymlaen i’r cam nesaf.

Meini prawf mynediad: 

 

  • Rhaid i actorion fod dros 18 oed ac ni ddylai wedi mynychu cwrs ysgol ddrama achrededig llawn amser.
  • Wrth gofrestru, mae'n rhaid i actorion gadarnhau y byddent ar gael ar gyfer rowndiau cynderfynol yn Llundain ar 16 Chwefror 2016 a Rowndiau Terfynol ar 14-15 Mawrth 2016 yn Llundain.
  • Rhaid iddynt hefyd fod ar gael ac yn barod i leoli ei hunain yn Llundain rhwng 23 Gorffennaf a 23 Rhagfyr, 2016 , os ydynt yn un o'r ymgeiswyr llwyddiannus.
  • Mae'n rhaid i ymgeiswyr fod yn gymwys i weithio yn y DU rhwng y dyddiadau hynny.
  • Bydd gofyn i ymgeiswyr ddarparu gwybodaeth pan fyddant yn cofrestru ar eu gwaith actio proffesiynol diweddar.

Mae amodau a thelerau llawn ar gael yma.

Mae 10 o lefydd yn y clyweliad, bydd Sherman Cymru yn dewis y 10 Actorion yn seiliedig ar eu profiad, potensial, brwdfrydedd a medrusrwydd. I fynegi diddordeb yn y cyfle, anfonwch e-bost gyda bywgraffiad byr, dim mwy na 250 o eiriau, i gethin.evans@shermancymru.co.uk erbyn hanner dydd ar ddydd Gwener 11 Rhagfyr.

Yn ôl

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Peidiwch â cholli'r rhandaliad nesaf o Glwb Comedi’r Stiwdio wythnos nesaf. Seren y noson yw Tom Ward gyda chefnoga… https://t.co/bqOpiPbOe2
Fri, 19 Oct 2018