Rydym yn eisiau clywed am eich Tre-Biwt chi

06 Hyd 2020

Mae ein cyfres Calon Caerdydd yn brofiad gwbl glywedol . Bydd y profiadau theatr clywedol hyn yn cipio eich dychymyg ac yn mynd â chi ar antur ar draws Caerdydd, gan gwrdd â phobl anghyffredin ar hyd y ffordd.

Y cyntaf yn y gyfres yw Mr Carlos De Pass, gan Kyle Lima. Felly, drigolion Tre-Biwt - ddoe a heddiw - rydyn ni yma i ddathlu eich atgofion cymunedol, straeon a lluniau.

Ble rydym ni?

Mae’r ddrama Mr Carlos De Pass gan Kyle Lima yn digwydd mewn gardd tŷ teras yn Nhre-Biwt. Mae Carlos bron a bod wedi byw yno drwy ei holl fywyd fel oedolyn, felly mae'n cofio sut y tyfodd y gymuned. Mae hefyd yn gallu traethu’n huawdl am oriau am yr ardal a elwir yn Tiger Bay neu'r Dociau; y cyfuniad o ddiwylliannau a phobloedd. Dyma ei gymuned. Ond pa atgofion allwch chi eu hychwanegu at ei stori?

Oes gennych chi unrhyw luniau o'ch bywyd yn Nhre-Biwt yr hoffech chi eu rhannu? A oedd digwyddiad a oedd yn arbennig o bwysig i chi neu leoliad a fydd bob amser yn eich atgoffa o stori arbennig? Efallai mai dyma lle gwnaethoch chi gwrdd â'ch cariad cyntaf neu ai yma mae’r gornel stryd lle roeddech chi'n arfer chwarae gyda ffrindiau? Gallai'r rhain fod o unrhyw gyfnod - heddiw, y llynedd neu ddegawdau yn ôl.

Os oes gennych ddiddordeb, byddem wrth ein bodd pe baech yn anfon eich atgofion, ffotograffau, straeon, hanesion a mwy atom. Rydym yn creu bwrdd cof digidol Tre-Biwt i gydfynd â'r ddrama glywedol Mr Carlos De Pass, ac ni allwn aros i arddangos a dathlu yr hyn mae Tre-Biwt yn ei olygu i chi. Tra’n darparu lle i hyrwyddo atgofion am Dre-Biwt, bydd hyn hefyd yn helpu unrhyw un sydd ddim yn adnabod yr ardal cystal â chi i greu darlun o’r lleoliad wrth wrando ar ddrama Kyle.

Pwy yw Mr Carlos De Pass?

Yn nrama Kyle, mae disgrifiad o’r foment rydyn ni’n cwrdd â Carlos De Pass: “…. Mae dyn o Jamaica tua 100 oed, ond eto’n llawn egni, yn eistedd yng ngardd gefn ei gartref ar ystâd gyngor ddiymhongar, yn paentio llun ac yn canu’n dawel iddo’i hun. ”

Yn seiliedig ar dapiau sain gyda'r dyn ei hun, y cyn-filwr Mr De Pass, a gasglwyd yn wreiddiol fel rhan o brosiect am ddiwylliant a threftadaeth Tiger Bay ar gyfer Grŵp Gweithdy Ffilm a Fideo Pobl Ddu Cymru yn gynnar yn y 90au, mae'r ddrama glywedol wedi'i hysbrydoli gan stori wir. Dywedodd Kyle Lima: “Mae fy narn wedi’i ysbrydoli gan ddigwyddiadau go iawn ac mae’n anrhydeddu gwasanaeth ac aberth Mr Carlos De Pass yn yr Ail Ryfel Byd yn ogystal â holl filwyr Du eraill y cyfnod.

Sut olwg sydd ar ardd Carlos? A allech chi dynnu llun, paentio, creu collage neu fwrdd Pinterest ohono i ni? Hoffwn ni weld beth rydych chi'n meddwl ei fod yn tyfu yn ei ardd a beth sydd yn rhan o’i ardd. Pa liwiau, synau ac arogleuon sy’n ei amgylchynu? Pa ysbrydoliaeth sydd ganddo ar gyfer ei baentiad? Oes ganddo dŷ gwydr neu sied efallai? A yw hynny'n bwll y tu hwnt i'r gwely llysiau, pwy a ŵyr?

Efallai y gallech chi ystyried planhigion a blodau sy'n ennyn atgofion iddo. Oedd ei wraig yn hoff o flodyn penodol? A oes rhywbeth sy'n ei atgoffa o'i blentyndod?

Beth yw’r trac sain i gydfynd â bywyd Carlos?

Tra eich bod chi'n bodio trwy eich lluniau o Dre-Biwt neu’n dwyn i gof eich atgofion, efallai yr hoffech chi hefyd wrando ar gerddoriaeth a ysbrydolodd waith Kyle am Mr Carlos De Pass: https://open.spotify.com/playlist/56jTGb4hQY4FTbnbEDY1bn.

A oes gennych rai awgrymiadau i'w hychwanegu at y rhestr chwarae hon? Byddem wrth ein bodd yn clywed pa atgofion cerddorol sydd gennych o Dre-Biwt.

Anfonwch yr holl gyfraniadau at:

timothy.howe@shermantheatre.co.uk

NEU

Mr Carlos De Pass
D / O Theatr y Sherman
Ffordd Senghennydd,
Cathays,
Caerdydd
CF24 4YE

Yn ôl

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Rydym yn parhau i hyrwyddo gwneuthurwyr theatr lawrydd Gymreig neu sy’n byw yng Nghymru gydag Eich Platfform. Os ho… https://t.co/JAeFz1Sa8v
Fri, 15 Jan 2021