RHEDIAD THE CHERRY ORCHARD YN CAEL EI YMESTYN WEDI GALW MAWR

06 Hyd 2017

Yn dilyn gwerthiant hynod gadarnhaol bydd rhediad perfformiadau The Cherry Orchard yn cael ei ymestyn.

Mae The Cherry Orchard yn agor ar Ddydd Gwener 13 Hydref a bydd nawr yn parhau tan Ddydd Gwener 3 Tachwedd. Bydd pump perfformiad ychwanegol yn cael eu cynnal rhwng Dydd Mawrth 31 Hydref a Dydd Gwener 3 Tachwedd am 7.30yh gyda perfformiad prynhawn ar Ddydd Iau 2 Tachwedd am 2.00yh. Bydd y pum perfformiad ychwanegol yn mynd ar werth am 10.00yb ar Ddydd Gwener 6 Hydref. Mae tocynnau dal ar ôl dros ystod y rhediad er fod rhai perfformiadau eisoes wedi gwerthu allan neu’n agos at werthu allan.

Mae cynulleidfaoedd Caerdydd wedi bachu ar y cyfle i brofi The Cherry Orchard sef y darn cyntaf o ysgrifennu newydd wedi’i gynhyrchu gan Theatr y Sherman i ymddangos ar y prif lwyfan yn ystod cyfnod Rachel O’Riordan fel Cyfarwyddwr Artistig.

Dywed Rachel O’Riordan “Rwyf wrth fy modd y bydd cynhyrchiad Theatr y Sherman o The Cherry Orchard gan Gary Owen yn cael ei lwyfannu am wythnos ychwanegol, yn sgil galw mawr gan y gynulleidfa. Mae hyn yn arddangos ffydd ein cynulleidfa ynddom a’u hymrwymiad rhyfeddol i gefnogi eu theatr leol. Mae ein cynhyrchiad yn cynnwys rhai o actorion gorau Cymru, ac mae wedi’i greu yma yn ein prif ddinas. Rydym yn falch dros ben y bydd mwy o ddinasyddion Caerdydd yn cael y cyfle i’w wylio.”

Yr ail-ddychmygiad hwn o gampwaith Chekhov yw’r brosiect ddiweddaraf gan y tîm tu cefn i’r llwyddiannau ysgubol Iphigenia in Splott a Killology, y dramodydd Gary Owen a’r gyfarwyddwraig Rachel O’Riordan.

Mae’r ddrama wedi’i gosod mewn hen blasty mawr sydd wedi mynd â’i ben iddo, ar arfordir braf de Sir Benfro lle y magodd Rainey ei phlant, gyda thraethau euraidd a pherllannau gwyrdd ir o’i hamgylch. Ond yn sgil marwolaeth sydyn ei mab a’i gŵr, rhedodd i ffwrdd i Lundain, gan adael gweddill ei theulu. Bellach gyda’r banc yn bygwth ailfeddiannu’r tŷ, caiff Rainey ei gorfodi i ddychwelyd adref ac wynebu ei bwganod - a’i merched candryll - neu golli popeth.

Mae cast gwych, yn cynnwys actorion sy’n enwog am eu gwaith ar y llwyfan a’r sgrîn yn ogystal â’r talent newydd disgleiriaf wedi’u casglu ynghyd ar gyfer y cynhyrchiad cyntaf byd hwn. Mae’r cast yn cynnwys Denise Black (Coronation Street, Queer as Folk, Cucumber) fel Rainey, Simon Armstrong (Coronation Street, Game of Thrones) fel brawd Rainey, Gabriel, Morfydd Clark (King Lear,Old Vic) fel Anya, Richard Mylan (Killology, Coupling) fel Ceri, Hedydd Dylan (Lady Chatterley’s Lover, Sheffield Theatres) fel Valerie, Matthew Bulgo (Kenny Morgan, Arcola Theatre) fel Lewis ac Alexandria Riley (How My Light Is Spent, Theatr y Sherman/ Royal Exchange Theatre/ Theatre by the Lake) as Dottie.

Ar ddechrau’r broses ymarfer dywedodd Denise Black: “Mae Rainey yn freuddwyd wedi’i wireddu i unrhyw actores ac rwy’n ffodus iawn mai fi yw’r Rainey cyntaf ond does dim dwywaith y bydd rhai eraill.”

Yn ôl

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

RT @GethEvans_: We move into the @ShermanTheatre studio tomorrow, this incredible music is one of many elements making this piece and I can…
Thu, 20 Sep 2018