Platfform New Writing

12 Med 2019

Mae Theatr Iolo a Theatr y Sherman yn rhoi i grŵp o ddramodwyr y cyfle i ddatblygu gwaith newydd i blant a phobl ifanc yn ystod penwythnos o weithdai a darlleniadau.

 Mae’r ddau gwmni sydd â’u cartref yng Nghaerdydd wedi ymuno i roi i bedwar awdur y cyfle i ddatblygu gwaith newydd i bobl ifanc ac i roi stondin iddo dros benwythnos cyfan ym mis Medi. Bydd y digwyddiad, sydd ar fynd dros 21 ac 22 Medi yn y Sherman yng Nghaerdydd, hefyd yn rhoi at ddefnydd yr awduron gyfarwyddwr o Grŵp Cyfarwyddwyr JMK/Sherman ac actorion proffesiynol lleol yn gymorth i ddatblygu eu gwaith. 

Dewiswyd yr awduron sy’n cymryd rhan yn y digwyddiad o alwad gan Theatr Iolo yn 2018 pan wahoddwyd awduron o Gymry ac sydd â’u cartref yng Nghymru i gyflwyno straeon i’r llwyfan wedi’u sgrifennu i bobl ifanc rhwng tair ac un ar bymtheg oed. Yr awduron a ddewiswyd o’r alwad yw Kyle Lima, Catherine Dyson, Tracy Harris a  Catrin Fflur Huws.    

Mae’r pedair sgript newydd yn cynnwys drama Gymraeg sy’n chwilio beth mae dod o hyd i’ch gwir liwiau yn ei olygu, dirgelwch diflannu merch ifanc, golwg newydd anturus ar un o chwedlau mytholegol Cymru a drama ddogfen sy’n chwilio dyheadau pobl ifanc yng Nghymru.    

Mae Platfform Sgrifennu Newydd wrth graidd athroniaeth Theatr Iolo. Rydym am ddatblygu dramâu newydd i blant, pobl ifanc a’u teuluoedd, gydag awduron sy’n dod i’r fei ac sydd wedi ennill eu plwy ond sydd heb hwyrach sgrifennu i’r gynulleidfa yma o’r blaen.  Rwyf wrth fy modd ein bod yn gallu rhoi lle i awduron chwilio’u lleisiau i greu gwaith theatr perthnasol i bobl ifanc rydym yn gobeithio ei gefnogi, ei ddatblygu a’i gynhyrchu yn y dyfodol agos.
Lee Lyford  
Cyfarwyddwr Artistig, Theatr Iolo   

Rwyf wrth fy modd fod y Sherman yn cydweithio ar Platfform Sgrifennu Newydd â Theatr Iolo. Mae sgrifennu newydd a chynnig profiadau theatr sy’n ennyn diddordeb plant a phobl ifanc ill dau wrth graidd beth wnawn ni yn y Sherman ac felly mae mentrau fel hyn yn hanfodol i gefnogi awduron i ddatblygu syniadau newydd yn theatr raenus i bobl ifanc. Mae hefyd yn wefreiddiol gweld paru’r awduron gwych yma â phedwar o gyfranwyr disglair ein Grŵp Cyfarwyddwyr JMK/Sherman i ddod â’u gwaith i’r llwyfan, ac rwy’n sâl eisiau gweld y canlyniadau. 
Joe Murphy 
Cyfarwyddwr Artistig, Theatr y Sherman 

Yn ystod y diwrnod cyntaf bydd yr awduron a’r cyfarwyddwyr yn cydweithio yn y bore i ddatblygu eu syniadau cyn i grŵp o actorion proffesiynol ddod atyn nhw i ddechrau chwilio’r dramâu gyda’i gilydd yn y pnawn a hyd at fore Sul.  Daw’r penwythnos i ben mewn digwyddiad Darlleniadau wedi’u Hymarfer Sgrifennu Newydd Platfform, lle perfformir pigion o’r darnau i gynulleidfa.    

Bydd y digwyddiad Darlleniadau wedi’u Hymarfer Sgrifennu Newydd Platfform ar fynd yn y Sherman ddydd Sul 22 Medi am hanner awr wedi pump. Digwyddiad Talwch Be Fynnwch yw hwn (lle mae’r gynulleidfa’n penderfynu faint i dalu am eu tocynnau). Mae gofyn cadw tocynnau cyn y perfformiad drwy roi caniad i’r Swyddfa Docynnau ar 029 2064 6900 neu fynd i www.shermantheatre.co.uk  

Bydd Theatr Iolo yn galw am sgrifennu newydd eto yng ngwanwyn 2020. Os oes gennych ddiddordeb mewn cael gwybod rhagor, e-bostiwch hello@theatriolo.com

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:   
Theatr Iolo
Tel: 029 2061 3782
Ebost:hello@theatriolo.com

Yn ôl

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Yfory (5 Mehefin) bydd pob un o’r deg drama fer fel rhan o #ShermanDEG ar gael i wylio unwaith eto fel rhan o’n ŴYL… https://t.co/98c0z0ROdK
Thu, 04 Jun 2020