PLATFFORM AGORED YN PARHAU GYDA MONOLOG GWREIDDIOL GAN THOMAS VERNAL

30 Hyd 2020

Dyfeiswyd y syniad hwn gan Artist Cyswllt y Sherman, Suzanne Packer, er mwyn gallu amlygu lleisiau pobl ddu, a bydd Platfform Agored yn parhau i redeg trwy gydol mis Hydref.

Yr artist nesaf i gael sylw ar Platfform Agored yw Thomas Vernal gyda'i fonolog Psycho Therapy. Mae’n archwilio y deinamig mewn sesiwn therapi gwybyddol ymddygiadol gyda dyn ifanc sy’n ceisio goresgyn ei ymateb i ddamwain car, ac mae’r ddrama wedi ei hysgrifennu a’i pherfformio gan Thomas a'i chyfarwyddo gan Alexandria Riley.

Mae Thomas Vernal yn actor ac yn awdur sydd ar hyn o bryd yn y broses o symud i Gymru. Yn wreiddiol o Birmingham, mae Thomas wedi perfformio mewn nifer o wahanol gynyrchiadau theatr a sioeau cerdd megis One Love, The Bob Marley Musical a ysgrifennwyd gan Kwame Kwei Armah, a’r sioe gerdd boblogaidd The Book of Mormon.

Yn ddiweddar, gwnaeth Thomas ei ymddangosiad cyntaf ar y sgrin, gan ymddangos yn nrama y BBC, Silent Witness.

Y tu allan i actio, mae Thomas wedi cwympo mewn cariad ag ysgrifennu ar gyfer llwyfan a sgrin. Mae hyn wedi ei arwain i lawr llwybr o gyd-greu a chyd-ysgrifennu ei raglen beilot a'i gyfres gyntaf ar gyfer y teledu o'r enw The Thing Is ...

Ers iddo ddechrau ysgrifennu, gwelodd angen am fwy o straeon - a storïwyr - o’r gymuned BAME yn cael eu cyflwyno ar y sgrin a'r llwyfan. O ganlyniad i hyn, creodd Thomas ei gwmni cynhyrchu ei hun C.T.N Productions (Change The Narrative). Mae’n gwmni cynhyrchu dan berchnogaeth ac arweiniad pobl ddu sy'n arbenigo mewn arddangos gwaith lleiafrifoedd ethnig. Nod C.T.N Productions yw rhoi cyfleoedd i artistiaid sy’n datblygu, a'u meithrin.

Meddai Thomas: “Mae gan bawb stori, ac mae straeon i fod i gael eu hadrodd. Felly, rwy'n credu y dylem eu cael i lawr ar bapur, ar lwyfan, neu hyd yn oed ar y sgrin. Fe ddylen ni deimlo'n rhydd i arddangos ein diwylliannau ac i arddangos pwy ydyn ni. Dweud ein straeon personol ein hunain, wrth ganiatáu ac annog pobl eraill i groesawu ein hunigoliaeth yn y broses."

Drwy Platfform Agored: Mis Hanes Pobl Dduon mae’r Sherman yn dathlu gwaith artistiaid Du ar ei sianeli digidol trwy gydol mis Hydref. I wrando ar Grow, cân wreiddiol gan y cerddor o Gymru, Eädyth, cliciwch yma. I wrando ar fonolog wreiddiol Stumbling Back to Solitude gan Carli De’La Hughes, cliciwch yma. I ddarganfod mwy am waith rhyngddisgyblaethol Connor Allen, ’27’, cliciwch yma.

Os ydych yn artist gyda darn o waith sy’n bodoli’n barod, ac os hoffech ei rannu ar y platfform hwn, gyrrwch ddatganiad yn mynegi eich diddordeb, yn ogystal â’r gwaith (fideo/darn sain dim hwy na phum munud o hyd, darlun, peintiad neu waith testun) a bywgraffiad byr (os hoffech ei gynnwys) i artistdevelopment@shermantheatre.co.uk

Yn ôl

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Rydym yn parhau i hyrwyddo gwneuthurwyr theatr lawrydd Gymreig neu sy’n byw yng Nghymru gydag Eich Platfform. Heddi… https://t.co/b9g6NSN3nC
Fri, 22 Jan 2021