Platfform Agored: Mis Hanes LHDT+ - Peter Thomas

10 Maw 2021

Bydd Platfform Agored yn gweld y Sherman yn dathlu gwaith artistiaid LHDTCRhA+ trwy eu sianeli digidol trwy gydol Mis Hanes LHDT+. Rydym am roi’r meicroffôn i unrhyw artist LHDTCRhA+ Cymreig neu sy'n byw yng Nghymru er mwyn i bawb gael clywed amdanynt a’u gwaith.

Yr artist nesaf i gael sylw ar Blatfform Agored: Mis Hanes LHDT+ yw Peter Thomas. Wedi'i ddiffinio gan ddim byd ond ei greadigrwydd, mae Peter Thomas yn siaradwr cyhoeddus, addysgwr, perfformiwr, bardd, cyfarwyddwr ac, yn ei eiriau ei hun, yn ddyn da o Gaerdydd.

TRIBE; a pherfformiwyd ac a ysgrifennwyd gan Peter Thomas yw cerdd am sbectrwm amrywiaeth mewn cymuned. Mae'n herio'r canfyddiadau a'r rhagfarnau a all yn aml gyd-fynd â diffiniad o'r hyn y mae i berthyn.

Yn ôl

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Nos Iau yma, bydd sioe comedi ar-lein @JosieLong gyda ni i'ch difyrru a'ch dyrchafu wrth ofyn: Hyd yn oed cyn i 202… https://t.co/TEAfsRjywX
Mon, 12 Apr 2021