Platfform Agored: dechrau Mis Hanes Pobl Dduon gydag Eädyth

13 Hyd 2020

Eädyth · Grow

Mae Platfform Agored wedi'i greu gan Artist Cyswllt y Sherman, Suzanne Packer, er mwyn amlygu lleisiau du, a bydd yn rhedeg trwy gydol mis Hydref.

Yr artist cyntaf i gael sylw ar Platfform Agored yw'r cerddor Cymreig Eädyth, gyda'i chân wreiddiol Grow.

Dywedodd Eädyth: “Cafodd y darn hwn ei ysbrydoli gan fy nhwf personol trwy gydol y blynyddoedd diwethaf a’r newid a welais mewn bywyd ac fe’i ysbrydolwyd hefyd gan fyd natur sy’n fy amgylchynu yng nghymoedd Merthyr a’r byd yr ydym yn byw ynddo. ”

Mae Eädyth, o Ferthyr Tudful, yn prysur ddod yn enw cyfarwydd i wrandawyr BBC Wales a BBC Radio Cymru oherwydd ei cerddoriaeth unigryw sy’n plethu electro gyda sain telynegol ac eneidfawr dwyieithog. Yn 2020, cafodd hefyd ei chlywed ar KISS FM a BBC Radio 1, a bu’n gweithio gyda Theatr y Sherman mewn partneriaeth â National Theatre Wales fel Cynllunydd Sain i Wolfie oedd yn rhan o’r gyfres Darlleniadau o Ddramâu.

Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, mae Eädyth wedi bod yn rhan o gynlluniau datblygu talent BBC Horizons a’r Forté Project, gan brofi ymhellach sut y mae diwydiant cerddoriaeth Cymru yn buddsoddi yn ei thaith i ddod yn un o'n hartistiaid mwyaf cyffrous.

Ar hyn o bryd, mae Eädyth yn un o’r Cyfansoddwyr a Chynllunwyr Sain ar gyfer cyfres theatr glywedol Theatr y Sherman Calon Caerdydd, gan gyfrannu at bump o’r deg drama yn y gyfres. Y ddrama glywedol gyntaf i Eädyth weithio arni yn y gyfres Calon Caerdydd yw Mr Carlos De Pass gan Kyle Lima, ac mae'n cynnwys ei dehongliad hyfryd o I Can See Clearly Now gan y diweddar Johnny Nash. Gwrandewch ar Mr Carlos De Pass yma.

Platfform Agored: Drwy gydol Mis Hanes Pobl Dduon bydd y Sherman yn dathlu gwaith artistiaid du ar ei sianeli digidol trwy fis Hydref.

Os ydych chi'n artist sydd â darn o waith sydd eisoes yn bodoli yr hoffech ei rannu ar y platfform, anfonwch ebost yn mynegi eich diddordeb, y darn o waith (naill ai fideo / darn clywedol heb fod yn hwy na phum munud o hyd, llun, paentiad neu ddarn wedi’i ysgrifennu) a bywgraffiad byr (os hoffech iddo gael ei gynnwys) i artistdevelopment@shermantheatre.co.uk

Yn ôl

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Nid yw pêl-droed yn ddim heb ei gefnogwyr ac mae gan y pŵer i ddod â phobl ynghyd. Mae Aled Wyn Thomas yn dod â str… https://t.co/036IJzPqwj
Tue, 26 Jan 2021