Platfform Agored yn rhoi sylw i waith rhyngddisgyblaethol Connor Allen

22 Hyd 2020

Dyfeiswyd y syniad hwn gan Artist Cyswllt y Sherman, Suzanne Packer, er mwyn gallu amlygu lleisiau pobl ddu, a bydd Platfform Agored yn parhau i redeg trwy gydol mis Hydref.

Yr artist nesaf i gael sylw ar Platfform Agored yw'r actor, awdur a chyfarwyddwr o Gymru, Connor Allen. Yn ddiweddar, comisiynwyd Connor gan Lenyddiaeth Cymru i greu ei ‘remix rhyngddisgyblaethol’ 27.

Meddai Connor: “27 yw fy archwiliad a fy adlewyrchiad o bwy ydw i fel dyn ifanc hil gymysg. Mae’n gyfres o draethodau sy’n hunan-rymuso, llythyrau, a cherddi i’r holl ‘Connors’ eraill yn y byd sydd efallai wedi cael trafferth neu sy’n dal i gael trafferth wrth gwestiynu sut i ffitio i mewn. ”

Mae 27 ar gael am ddim yma.

Ers graddio o Goleg y Drindod Dewi Sant fel Actor, mae Connor wedi gweithio gyda llawer o gwmnïau yng Nghymru a thu hwnt. Mae'n aelod o National Youth Theatre Prydain Fawr ac roedd hefyd yn enillydd MonologueSlam Triforces yng Nghaerdydd.

Fel awdur mae Connor wedi ysgrifennu ar gyfer llawer o gwmnïau fel Dirty Protest, National Theatre Wales a BBC Wales. Ysgrifennodd Connor Dom’s Drug Prayer ar gyfer cyfres DEG /TEN Theatr y Sherman. Mae hefyd yn rhan o BBC Wales Welsh Voices 19/20 a Grŵp Awduron Cymreig y Royal Court.

Mae Connor hefyd yn gyfarwyddwr cynorthwyol ar gyfer cyfres glywedol Theatr y Sherman Calon Caerdydd, a hwn yw ei ymddangosiad cyntaf fel cyfarwyddwr.

Drwy Platfform Agored: Mis Hanes Pobl Dduon mae’r Sherman yn dathlu gwaith artistiaid Du ar ei sianeli digidol trwy gydol mis Hydref. I wrando ar Glow, cân wreiddiol gan y cerddor o Gymru, Eädyth, cliciwch yma. I wrando ar fonolog wreiddiol Stumbling Back to Solitude gan Carli De’La Hughes, cliciwch yma.

Os ydych yn artist gyda darn o waith sy’n bodoli’n barod, ac os hoffech ei rannu ar y platfform hwn, gyrrwch ddatganiad yn mynegi eich diddordeb, yn ogystal â’r gwaith (fideo/darn sain dim hwy na phum munud o hyd, darlun, peintiad neu waith testun) a bywgraffiad byr (os hoffech ei gynnwys) i artistdevelopment@shermantheatre.co.uk

Yn ôl

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Rydym yn parhau i hyrwyddo gwneuthurwyr theatr lawrydd Gymreig neu sy’n byw yng Nghymru gydag Eich Platfform. Heddi… https://t.co/b9g6NSN3nC
Fri, 22 Jan 2021