THEATR Y SHERMAN YN CYHOEDDI PENODIADAU NEWYDD I’R BWRDD

05 Tach 2020

Mae Theatr y Sherman wedi cyhoeddi penodiad Graham Morgan fel Cadeirydd newydd, a Rushna Ghaznavi fel ymddiriedolwr newydd. Byddant yn dod â phrofiad helaeth ac arbenigedd sylweddol at y Bwrdd sy’n goruchwylio a rheoli'r sefydliad.

Mae Graham Morgan yn olynu David Stacey, a wasanaethodd ar Fwrdd Ymddiriedolwyr Theatr y Sherman fel Ymddiriedolwr a Chadeirydd am dros dri degawd ac a lywiodd y theatr trwy gyfnodau heriol i lwyddiant artistig, sefydlogrwydd a thwf.

Mae Graham Morgan, sy’n Gymrawd Sefydliad Siartredig y Bancwyr ers 1996, wedi gweithredu o dan fasnachfraint Meddygon Busnes yn y DU ac yn rhyngwladol gan ddarparu cefnogaeth ymgynghori uniongyrchol i fusnesau ledled De Cymru ers 2015. Cyn hynny, bu Graham Morgan yn Gyfarwyddwr Siambrau Masnach yng Nghymru ac fe wnaeth oruchwylio yr uniad rhwng nifer o gyn-Siambrau i ffurfio'r hyn sydd bellach yn Siambr Fasnach De Cymru. Cyn ymuno â'r Siambr yn 2009 cafodd Graham yrfa hynod lwyddiannus am 33 mlynedd ym myd bancio gyda RBS / Natwest. Yn ystod ei yrfa mae Graham wedi cael ystod eang o brofiadau gyda Byrddau a Chymdeithasau, ac ar hyn o bryd mae'n parhau i fod ar Fwrdd Lisvane Panthers FC a Choleg Sir Benfro.

Mae Rushna Ghaznavi, sy'n ymuno â Bwrdd yr Ymddiriedolwyr, yn gymrawd o Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig Cymru a Lloegr, gan gymhwyso o KPMG LLP mewn Archwilio ac Yswiriant. Ar hyn o bryd mae Rushna yn Gyfarwyddwr gyda Chyfrifwyr Siartredig Ton Media, gan ddarparu cyngor arbenigol ar dreth, cyfrifeg a busnes i'r rhai sy'n gweithio yn y sectorau creadigol, cerddoriaeth a’r cyfryngau yng Nghymru. Mae gan Rushna dros ddegawd o brofiad yn delio â chleientiaid sy’n amrywio o fusnesau bach a chanolig preifat, y sector gyhoeddus a grwpiau cofrestredig rhyngwladol. Yn ystod y cyfnod hwn, mae hi wedi arwain ei thimau yn llwyddiannus trwy drawsnewidiadau adrannol, cyllidebu a rhagamcanu, a thrafodion a phrosiectau trawsffiniol tra bu hefyd yn gweithredu fel aelod o nifer o fyrddau academaidd mewn prifysgolion./p>

Dywedodd Julia Barry, Cyfarwyddwr Gweithredol Theatr y Sherman: “Rydym yn falch iawn o groesawu Rushna a Graham i’w rolau newydd ar Fwrdd Theatr y Sherman. Mae gan y ddau sgiliau gwerthfawr a pherthnasol, ac rydym yn hyderus y bydd y sefydliad yn elwa'n fawr o'r arbenigedd hwn.

“Hoffem hefyd gydnabod y cyfraniad anhygoel a wnaed i’r sefydliad gan y Cadeirydd blaenorol David Stacey, sy’n camu yn ôl wedi dros ddeng mlynedd ar hugain o wasanaeth ymroddedig i Theatr y Sherman.”

Bu David Stacey yn allweddol yn yr ymgyrch i achub Theatr y Sherman yng nghanol yr 1980au, gan sicrhau ei dyfodol a sefydlu Cwmni Theatr y Sherman. Ers hynny mae wedi tywys Theatr y Sherman at nifer o lwyddiannau gan gynnwys: dod y theatr Gymreig gyntaf i ennill Gwobr The Stage am Theatr Ranbarthol y Flwyddyn yn 2018; ennill Gwobr Olivier am ddrama Gary Owen Killology; a dod yn Theatr Noddfa gyntaf Cymru.

I gydnabod yr ymrwymiad hwn i Theatr y Sherman ac ecoleg ehangach theatr yng Nghaerdydd, mae Theatr y Sherman wedi creu Gwobr David Stacey am Gyfraniad Eithriadol i Theatr y Sherman, a fydd yn cael ei chyflwyno i aelod o deulu’r Sherman - aelod o staff / gwirfoddolwr / aelod o’r theatr ieuenctid / cyfranogwr / aelod cyswllt yn flynyddol.

Yn ôl

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Rydym yn parhau i hyrwyddo gwneuthurwyr theatr lawrydd Gymreig neu sy’n byw yng Nghymru gydag Eich Platfform. Heddi… https://t.co/b9g6NSN3nC
Fri, 22 Jan 2021