Datgelu'r 3 drama derfynol ar gyfer TAITH, digwyddiad ysgrifennu newydd Sherman Cymru

03 Meh 2015

Menter newydd gan Theatr y Sherman yw TAITH  sy'n datblygu ac yn meithrin dramodwyr Cymraeg a Saesneg, gan gynnig adborth, sgiliau a chyfleoedd i ddramodwyr i ddatblygu gyda thîm y Sherman cyn i'w gwaith gael ei berfformio yn y Stiwdio.  

Ddwywaith y flwyddyn bydd Sherman Cymru yn gwahodd ceisiadau am ddramâu 10 munud, yn Gymraeg neu Saesneg, ar thema neu bwnc penodol neu mewn arddull benodol. Y tro hwn y thema benodol yw Gwrthryfel Cymdeithasol, sy'n deillio o ddrama newydd ragorol Gary Owen  Iphigenia in Splott, a'r Etholiad Cyffredinol.

Bydd panel darllen sgriptiau Sherman Cymru, sy'n cynnwys amrywiaeth o weithwyr proffesiynol sefydledig Cymreig neu sy'n byw yng Nghymru, gan gynnwys: yr awdur Kelly Jones; Katherin Chandler, dramodydd preswyl Sherman Cymru; John Williams, Cynhyrchydd Cyswllt Sherman Cymru; ac Elgan Rhys, sylfaenydd Pluen, yn darllen pob un o'r ceisaidau ac, ar y cyd â Thîm Creadigol Sherman Cymru, yn dewis y tair sgript derfynol.

Meddai'r Swyddog Cyswllt Artistig Gethin Evans; "Roedd y panel yn chwilio am awduron beiddgar, dyfeisgar a gwreiddiol sy'n gallu apelio at gynulleidfaoedd modern a chysylltu â nhw. Cawsom ymateb anhygoel i'r alwad a chyflwynwyd gwaith o safon uchel iawn gan grŵp amrywiol o awduron. Roedd y tri a gafodd eu dewis yn dangos gwir botensial, ac rydym wedi dod o hyd i amrywiaeth eang o fewn y tri darn. Rydym yn awyddus iawn i weld beth fydd barn y cynulleidfaoedd am y dramâu pan fyddant yn cael eu perfformio ar 26 Mehefin."

Y tair sgript derfynol a ddewiswyd oedd; Two Sons gan Greg Glover, My Electric Soul gan Catherine Dyson a Dros y Mynydd gan Glesni Haf Jones, a fydd yn cael eu perfformio yn Theatr y Sherman ar 26 Mehefin am 7.30pm. Pris tocynnau TAITH yw £8 ac maent ar gael o www.shermancymru.co.uk / 029 2064 6900.

Yn ôl

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Let Me Look At You is a hilarious and deeply moving celebration of LGBTQ history over the past 50 years. There are… https://t.co/cGs5VkhIga
Mon, 22 Oct 2018