Gwledd Arbennig i blant ysgol De Cymru y Nadolig hwn

23 Rhag 2014

Am y drydedd flwyddyn yn olynol mae Sherman Cymru wedi cynnal Apêl Nadolig llwyddiannus i Ysgolion, mewn cyd-weithrediad â busnesau a dyngarwyr lleol Caerdydd.  Mae wedi ein galluogi i gynnig cymorth i ysgolion cymunedau difreintiedig y ddinas a thu hwnt, ble nad yw’n bosib cludo plant i’r theatr oherwydd y cyfyngiadau ariannol sydd ar ysgolion a theuluoedd fel ei gilydd.

Eleni mae’r Apêl Ysgolion wedi sicrhau nawdd i alluogi 12 ysgol o ardaloedd difreintiedig Caerdydd ac ardaloedd cyfagos, i ddod â 770 o ddisgyblion i ymweld â’r theatr i wylio Arabian Nights.  Heb gefnogaeth nifer o fusnesau lleol, ni fyddai’r bobl ifanc yma wedi cael cyfle i fwynhau’r wledd Nadoligaidd arbennig yma, rhywbeth y mae cymaint ohonom yn ei gymryd yn ganiataol.
 
Dyma rhywfaint o adborth gan yr ysgolion:

“Mae mor bwysig i blant gael profi theatr fyw er mwyn codi eu gobeithion, a gallant ddechrau deall fod byd yn bodoli y tu hwnt i’w cymuned leol. Mae gennym nifer o blant sy’n mwynhau perfformio a drama, ac mae’n hyfryd gweld y plant yma’n arbennig yn mwynhau gwylio’r actorion a sut mae’r set a’r props yn cael eu defnyddio. Bu i’r plant sylwi ar y defnydd o gysgodion a goleuadau. ‘Roedd hefyd yn wych gweld cerddoriaeth yn cael ei chwarae’n fyw yn y cynhyrchiad, mae’r plant yn cael gwersi cerddoriaeth ardderchog gan dîm datblygu cerddoriaeth Caerdydd, ond nid ydynt yn gweld offerynnau’n cael eu chwarae mewn unrhyw gyd-destun arall.”
 
“Gan fod cyllidebau ysgolion mor gyfyng ar hyn o bryd, mae’n anodd iawn i ni gynnig cymorth ariannol ar gyfer ymweliadau o’r fath, felly ‘rydym yn ddiolchgar iawn.”
 
“Hoffwn hefyd ddiolch (i chi) gan na fyddai nifer o’n plant yn cael cyfle i fynd i theatr i weld perfformiad oherwydd y gost.  ‘Roedd yn hyfryd gweld y cyffro ar eu hwynebau.”

Yn ôl

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Heno yw eich cyfle olaf i brofi drama bwerus Meic Povey, Fel Anifail. Peidiwch â’i cholli. Tocynnau:… https://t.co/uKdp2XT9u6
Sat, 20 Oct 2018