THEATR Y SHERMAN A THEATRE UNCUT YN CYHOEDDI PREMIERE BYD DIGIDOL AR GYFER THE MERTHYR STIGMATIST

08 Maw 2021

Bydd Theatr y Sherman a Theatre Uncut yn cyflwyno Premiere Byd The Merthyr Stigmatist mewn cynhyrchiad digidol wedi'i lwyfannu'n llawn a'i recordio yn Stiwdio Theatr y Sherman. Ysgrifennwyd y ddrama gan y dramodydd o Gymru, Lisa Parry, a bydd ar gael i'w gwylio ar-lein ac ar alw ym mis Mai.

Trefnwyd y cynhyrchiad yn wreiddiol fel rhan o dymor yr Hydref 2020 yn Theatr y Sherman, ac mae The Merthyr Stigmatist yn cael ei gyflwyno fel cyd-gynhyrchiad gyda Theatre Uncut wedi i’r ddrama gyrraedd rhestr fer Gwobr Ysgrifennu Drama Wleidyddol Theatre Uncut.

Wedi’i lleoli mewn ystafell ddosbarth ym Merthyr Tudful, mae drama newydd gyffrous Lisa Parry yn dangos ffydd, rhesymeg a gwleidyddiaeth yn gwrthdaro pan mae Carys, disgybl ysgol un ar bymtheg oed yn honni ei bod wedi derbyn clwyfau Crist ac eisiau cael ei glywed. Mae Carys yn argyhoeddedig bod ei chlwyfau yn arwydd gan Dduw ac eisiau dweud hynny wrth y byd. Nid yw Sian, athrawes Carys mor siŵr. Mae Sian yn llawn amheuaeth, ac yn credu y bydd cadw Carys yn dawel yn ei chadw'n ddiogel, ond a all hi wneud synnwyr o'r hyn sy'n digwydd i'w disgybl ifanc?

Mae Theatr y Sherman a Theatre Uncut wedi ymgynnull tîm creadigol aruthrol i ddod â’r ddrama Gymreig newydd bwysig hon yn fyw o dan gyfarwyddyd Emma Callander, Cyd-Gyfarwyddwr Artistig Theatre Uncut. Mae'r tîm creadigol yn cynnwys: y Dylunydd Elin Steele (Woof, Theatr y Sherman, Llyfr Glas Nebo, Frân Wen), y Cyfansoddwr Eädyth, a fu’n cydweithio’n ddiweddar ar dymor sain Theatr y Sherman Calon Caerdydd, y Dylunydd Sain Ian Barnard (Alice in Wonderland, Theatr y Sherman) a'r Dylunydd Goleuo Andy Pike (Lose Yourself, Theatr y Sherman).

Mae Theatr y Sherman wedi sefydlu cysylltiadau ystyrlon â chymunedau ym Merthyr Tudful dros y blynyddoedd diwethaf trwy brosiectau megis Tydfil Tales a Tydfil Truths. Trwy raglen ymgysylltu greadigol helaeth sy'n cefnogi’r ddrama hon, bydd y Sherman yn cryfhau’r cysylltiadau hynny.

Dywedodd Lisa ParryMae’r ddrama hon wedi bod yn sgrechian arna i yn ddyddiol o sgrîn fy nghyfrifiadur. Rwy’n teimlo fy mod i wedi bod yn ei lliniaru mewn ffordd, gan wybod fod ganddi rywbeth perthnasol i’w ddweud ond yn gwbl ymwybodol bod y theatrau ar gau - mae wedi bod yn brofiad rhyfedd. Felly rydw i ar ben fy nigon ei bod yn dod yn fyw gyda Theatre Uncut a Theatr y Sherman. Mae angen theatr arnom yn fwy nag erioed ar hyn o bryd ac rwy'n teimlo'n hynod ffodus o allu helpu i greu hyn gyda phobl mor anhygoel a thalentog. Rydw i wedi bod wrth fy modd erioed gyda sut mae curiad calon aelodau’r gynulleidfa yn cyd-guro pan rydyn ni i gyd yn rhannu gofod. Er na allwn wneud hynny ar hyn o bryd, rwy'n mawr obeithio y bydd y ddrama'n anfon peth o'r hud cymunedol hwnnw drwy gysylltiadau’r rhyngrwyd ac i gartrefi.”

Dywedodd Emma CallanderFe gefais ias pan ddarllenais ddrama Lisa am y tro cyntaf, ac roedd y stori hon am ferch ifanc yng Nghymoedd De Cymru a oedd yn gweiddi’n gynddeiriog i gael ei chlywed yn teimlo mor hanfodol a thaer. Rwyf wrth fy modd ein bod yn gallu dod â'r ddrama hon i'r llwyfan, yn enwedig yn y cyfnod heriol hwn. Mae Lisa yn ddramodydd angerddol, digyfaddawd sy'n taclo crefydd, diwylliant a gwleidyddiaeth yn y ddrama hynod uchelgeisiol hon, ac mae hi'n gwneud hynny gyda synnwyr digrifwch. Fe wnaethon ni greu Gwobr Ysgrifennu Drama Wleidyddol Theatre Uncut er mwyn cefnogi awduron sy'n archwilio materion cymdeithasol cyfredol pwysig ac mae The Merthyr Stigmatist yn gwneud yr union beth hwnnw.”

Dywedodd Joe Murphy, Cyfarwyddwr Artistig Theatr y Sherman, “Rwyf mor falch ein bod o’r diwedd yn gallu rhannu drama bwysig Lisa â’n cynulleidfaoedd. Roeddem wedi bwriadu llwyfannu'r cyd-gynhyrchiad hwn gyda Theatre Uncut o flaen cynulleidfaoedd byw yn ein Stiwdio. Fodd bynnag, wrth i’r misoedd fynd heibio ac wrth i’r cyfyngiadau barhau roeddem yn teimlo ei bod yn hanfodol i ni gynnig cynhyrchiad llawn i’n cynulleidfaoedd a’r math o brofiad pwerus, pryfoclyd y byddent yn ei ddisgwyl gennym ni, a hynny i’w fwynhau gartref, ar alw. Mae'r ddrama amserol hon am yr angen i wrando ar leisiau nas clywir yn crynhoi naws y Sherman i’r dim. Ni allaf aros i weld beth fydd y tîm eithriadol hwn yn ei greu.”

-Diwedd-

Nodiadau i’r golygyddion: Cyhoeddir y dyddiadau y bydd tocynnau The Merthyr Stigmatist yn mynd ar werth maes o law.

Ar gyfer cynnwys, cyfweliadau ac ymholiadau gan y cyfryngau, cysylltwch â:
Vanessa Williams - Rheolwr Gwerthu a Mewnwelediad, Theatr y Sherman Vanessa.williams@shermantheatre.co.uk

Yn ôl

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Nos Iau yma, bydd sioe comedi ar-lein @JosieLong gyda ni i'ch difyrru a'ch dyrchafu wrth ofyn: Hyd yn oed cyn i 202… https://t.co/TEAfsRjywX
Mon, 12 Apr 2021