Margaret Jones yn rhoi'r gorau i'w swydd fel Cyfarwyddwr Gweithredol Sherman Cymru

02 Med 2015

Margaret Jones yn rhoi'r gorau i'w swydd fel Cyfarwyddwr Gweithredol Sherman Cymru

Ar ôl 40 mlynedd o weithio ym myd y theatr bydd Margaret Jones, sydd wedi bod yn Gyfarwyddwr Gweithredol y Sherman ers mis Tachwedd 2013, a chyn hynny yn Rheolwr Cyffredinol ers mis Rhagfyr 1994, yn rhoi'r gorau i'w swydd ar ddiwedd y flwyddyn.

Dechreuodd Margaret ei gyrfa yn y theatr - fel y mae llawer yn dal i'w wneud heddiw - yn gweithio y tu ôl i far yn The Duke's Playhouse yng Nghaerhirfryn yn yr achos hwn.  Manteisiodd ar gyfleoedd i weithio fel gwisgwraig a chynorthwyydd gwisgoedd, i botsian gyda gwneud propiau, ac i hyfforddi fel taflunydd cyn derbyn dwy swydd ran-amser - y gyntaf yn swydd Weinyddol ar gyfer y tîm Theatr mewn Addysg bryd hynny a'r ail fel cynorthwyydd i'r Rheolwr Cynhyrchu.

Ar ôl hynny, gweithiodd mewn amrywiol rolau Blaen Tŷ a gweinyddol ar gyfer cwmnïau Theatr Mewn Addysg, gan gynnwys M6 Theatre Company yn Rochdale a Tynewear TIE; cafodd swydd fel ysgrifennydd SCYPT (Cynhadledd Sefydlog Theatr Pobl Ifanc); gweithiodd mewn sawl dinas o Newcastle upon Tyne a Manceinion i Plymouth; ac mewn amrywiol theatrau o Contact Theatre, i Everyman Cheltenham, gan ymgartrefu yn y pen draw yng Nghaerdydd fel Rheolwr Cyffredinol y Sherman, ac yn fwyaf diweddar fel Cyfarwyddwr Gweithredol.

Meddai Margaret:

"Rwy'n teimlo fy mod i wedi cyflawni llawer iawn yn ystod gyrfa anhygoel ac rwy'n falch o adael y Sherman mewn dwylo rhagorol tra byddaf yn mynd ar drywydd diddordebau eraill a gwaith hunangyflogedig ac yn cymryd seibiant oddi wrth yr etheg o weithio 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos! Fel y gŵyr y rhai sy'n fy adnabod orau, mae hyn yn debygol o ymwneud â beiciau!"

Meddai Cadeirydd Bwrdd yr Ymddiriedolwyr - David Stacey:

"Fel Aelod o'r Bwrdd ers cryn amser, rwyf fi'n bersonol wedi cael y pleser o weithio gyda Margaret yn y Sherman ers dros 21 mlynedd. Mae ei sylw i fanylion a'i hymrwymiad i'r Sherman wedi bod yn rhyfeddol; mae hi wedi creu'r sylfaen sydd wedi galluogi'r Cwmni i oresgyn yr holl broblemau arferol sy'n gysylltiedig â'r Celfyddydau yn y DU. Bydd Margaret yn golled fawr a bydd yn anodd iawn llenwi'r bwlch a adewir ar ei hôl. Ar ran y Bwrdd, y staff a theulu ehangach y Sherman, hoffwn ddiolch iddi am 21 mlynedd o wasanaeth a dymuno pob hapusrwydd a llwyddiant iddi ym mha bynnag faes y bydd yn troi ei llaw ato yn y dyfodol."

Yn ôl

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

RT @JoannaSuvarna: Fabulous performance of #LordOfTheFlies at @ShermanTheatre this evening - superb acting throughout - highly recommend 👏…
Sat, 20 Oct 2018