LYNN HUNTER A MICHAEL SHEEN MEWN MUM & DAD GAN GARY OWEN

07 Mai 2020

O Ddydd Llun Mai 11, rydym yn falch iawn o rannu dwy ddrama fer gyda chi, sydd wedi eu ysgrifennu a’u rhoddi gan Artist Cyswllt Theatr y Sherman, y dramodydd amryddawn Gary Owen. Mae MUM a DAD yn cael eu perfformio gan ddau o actorion mwyaf blaenllaw Cymru - Lynn Hunter a Michael Sheen. Gyda’i gilydd, mae’r ddwy ddrama yn rhoi profiad theatrig byrhoedlog a hyfryd, y gallwch ei fwynhau ar unrhyw adeg o’r diwrnod.

Dywedodd Joe Murphy, Cyfarwyddwr Artistig Theatr y Sherman, “Mae Gary Owen wedi rhoi y ddwy ddrama yma i ni, sy’n nodweddiadol o hael, ac yn anrheg arbennig. Mae hi’n anhygoel gweld y gefnogaeth a’r ysbryd cymunedol gan ein artistiaid a’n cynulleidfaoedd yn y cyfnod rhyfedd ac ansicr hwn. Mae’r gefnogaeth hon yn hanfodol er mwyn ein galluogi i oroesi yr argyfwng hwn, ac er mwyn i ni ffynnu unwaith y bydd hyn drosodd. Mae’r dramâu yma, sy’n cael eu perfformio gan ddau actor eithriadol, yn bleser i’w gwylio, ac rwy’n gobeithio y gwnewch chi eu mwynhau gymaint a wnes i.”

Dywedodd Gary Owen, “Mae MUM a DAD yn ddau ddarn byr, bron iawn yn gofnod gair am air o straeon ddywedodd fy rhieni wrtha i ynglyn a’u magwraeth yn Sir Benfro. Mae nhw’n rhy fyr i gael eu dangos fel darnau o theatr, felly mae’n braf iawn eu bod yn cael eu perfformio nawr, fel rhan o raglen y Sherman. Mae’n nhw’n sôn am bethau ddigwyddodd cyn i mi gael fy ngeni, a chyn i fy rhieni gyfarfod ei gilydd. Felly i mi, mae nhw fel chwedlau, er fy mod i’n gwybod eu bod nhw’n wir. Dyw Lynn a Michael byth yn nawddoglyd wrth chwarae cymeriadau sy’n gwneud pethau twp neu faleisus. Mae nhw’n dod a’r cymeriadau yn fyw. Ac yn y perfformiadau godidog hyn, mae nhw’n dod a’r arwyr yma yn ôl i fywyd go iawn. Rwy’n hynod o ddiolchgar i’r ddau ohonynt, ac i’r Sherman am gyflwyno’r darnau.”

Diolch i bawb a gymerodd ran am eu haelioni a'u hamser i wneud i'r prosiect hwn ddigwydd.

Gyda diolch i Curtis Brown.

Yn ôl

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

https://t.co/O6j6IIkGjy
Mon, 01 Jun 2020