Llythyr oddi wrth Joe Murphy

19 Maw 2020

Mae hwn yn gyfnod ansicr a heb ei debyg, ond rwyf wedi canfod fod yr ymateb gan ein cymuned yn un o gryfder, cefnogaeth a ffydd y down ni drwy hyn.

Fel theatr, greddf y Sherman mewn argyfwng yw i ddod â phobl at ei gilydd. Rydyn ni wastad eisiau dod â chymaint o guriadau calon ag sy’n bosibl i mewn i’r un ystafell, a thrwy gadwyni cwmnïaeth a chymuned ddechrau gwneud pethau’n well. Ond, oherwydd dwysâd chwim y sefyllfa bresennol, a natur ymlediad y feirws trwy gysylltiad corfforol a chymdeithasol, ni fedr y Sherman fod yn fan ymgynnull i’r cyhoedd mwyach.

Serch hynny, er fod ein drysau ar gau, mae calon Caerdydd yn parhau i fod ar agor. Yn sylfaenol rydyn ni’n credu nad oes yr un sefyllfa na ellir ei gwella, nad oes yr un baich na allwn ei leihau. Rydyn ni yma ar gyfer ein cymuned o ymarferwyr, cyfranogwyr a chynulleidfaoedd. Rydyn ni yma ar gyfer y rhai mwyaf archolladwy a’r rheiny sy’n teimlo effaith yr argyfwng cenedlaethol hwn fwyaf. Efallai na fedrwn ni fod yn yr un ystafell â’n gilydd, ond yn sicr fe allwn ni barhau i ysbrydoli hualau cwmnïaeth a chymuned.

Dros yr wythnosau nesaf fe fyddwn ni’n rhannu ffyrdd y gallwn ni gynnig cefnogaeth yn ystod y cyfnod hwn. Fe fyddwn ni’n gweithio’n galed i sicrhau fod pobl dal mewn cysylltiad, yn cael eu hysbrydoli ac yn medru parhau i fod yn greadigol ac yn gynhyrchiol. Y ffordd y down ni drwy hyn yw i herio feirws sy’n ein gorfodi i aros ar wahân yn gorfforol, trwy sicrhau ein bod ni’n parhau i gysylltu’n emosiynol.

Ewch yn dirion ac ewch yn ddiogel, rydyn ni yma os y byddwch chi ein hangen ni a fedrwn ni ddim aros i groesawu pawb yn eu holau pan fydd hyn i gyd drosodd.

Joe Murphy, Cyfarwyddwr Artistig
Theatr y Sherman

Joe Murphy

Yn ôl

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

RT @TCMTPARTS: Exciting Zoom meeting with Tim, Sam and our students for a fab intergenerational project with Daffodils Care Home and @Sherm…
Wed, 08 Apr 2020