THEATR Y SHERMAN YN CYHOEDDI TYMOR NEWYDD CYFAREDDOL AR GYFER HYDREF 2019

05 Gor 2019

Bydd tymor yr hydref yn Theatr y Sherman yn cynnwys cynhyrchiad beiddgar newydd o un o glasuron oesol Ibsen, cynhyrchiad Cymraeg newydd fel rhan o blatfform Get It While It's Hot, dau addasiad o glasuron Hans Christian Andersen i ddathlu tymor y Nadolig, a chynhyrchiad ar y cyd â chwmni lleol sy'n adnabyddus am greu profiadau theatraidd unigryw.

Meddai Julia Barry, Cyfarwyddwr Gweithredol Theatr y Sherman: “Yr Hydref hwn rydyn ni’n falch o gael gweithio unwaith yn rhagor gydag artistiaid eithriadol sefydledig a rheiny sy’n ymddangos i adrodd straeon trwy gyfrwng theatr fyw ar gyfer pobl Caerdydd. Trwy gydol y tymor byddwn yn gweithio gyda pherfformwyr, dramodwyr a chyfarwyddwyr sydd wedi creu gwaith rhagorol yma yn y Sherman yn y gorffennol gan gynnwys Katherine Chandler, Sara Lloyd a Conor Mitchell. Byddwn hefyd yn gweithio gyda dwy gyfarwyddwraig hynod dalentog, Chelsea Walker a Tessa Walker, a’r cwmni dyfeisgar wedi’i sefydlu yng Nghaerdydd, Llwybr Papur, am y tro cyntaf. Mae hefyd yn bleser gennym ni i letya’r cwmni cwbl-fenywaidd cyffrous Criw Brwd, sy’n cymryd eu camau cyntaf ar eu taith greadigol, gyda’r ddrama iaith Gymraeg cyntaf i gael ei gyflwyno yn rhan o’n platfform Get It While It’s Hot.”

Bydd Chelsea Walker (A Streetcar Named Desire, taith o amgylch Prydain) yn cyfarwyddo cynhyrchiad newydd a beiddgar o gynnig Brian Friel ar glasur Ibsen, Hedda Gabler (18 Hydref – 2 Tachwedd). Gyda'i chymeriad hudolus, cyfareddol a thrafferthus, does neb tebyg i Hedda Gabler ym myd y ddrama. Mae ganddi bopeth y dywedodd bod arni ei eisiau, ond dim byd mae hi wir yn dyheu amdano. Erbyn hyn mae amser yn mynd yn ei flaen, ac mae hi'n colli synnwyr o'r person ydy hi go iawn. Yn dilyn llwyddiant diweddar A Doll's House, The Weir a The Cherry Orchard, Hedda Gabler fydd cynhyrchiad prif dŷ Theatr y Sherman yr hydref yma.

A Night in the Clink (15 – 18 a 22 – 25 Medi) yw'r cywaith cyntaf rhwng Theatr y Sherman a Llwybr Papur,, sef cwmni o Gaerdydd. Caiff y cynhyrchiad hwn, sydd wedi'i greu a'i gyfarwyddo gan Gyfarwyddwr Artistig Llwybr Papur, Bridget Keehan, ei lwyfannu ym Mwyty'r Clink, Carchar Caerdydd. Bydd modd i gynulleidfaoedd fwynhau bwydlen flasus o dapas, wedi'i pharatoi gan y tîm arlwyo mewnol, wrth wrando ar noson o straeon a ysbrydolwyd gan y carcharorion sy'n hyfforddi i goginio a gweini ar hyn o bryd fel rhan o'u dedfryd. Daeth y straeon hyn, a ysgrifennwyd gan y sgriptwyr llwyddiannus o Gymru, Matthew Bulgo, Branwen Davies a Tracy Harris, i'r amlwg drwy gyfres o weithdai a gynhaliwyd gan Llwybr Papur, gyda thîm Clink Caerdydd.

Bydd Get It While It’s Hot, platfform Theatr y Sherman ar gyfer cwmnïau theatr newydd, yn dychwelyd gyda chynhyrchiad cyntaf erioed Criw Brwd, sef Yn Ei Blodau (19 – 23 Tachwedd). Gan gyfuno theatr gyfoes chwilboeth gyda pei a diod am £12.50 – dyma'r ffordd berffaith o ymlacio gyda ffrindiau ar ôl gwaith. Perfformir y cynhyrchiad hwn yn Gymraeg, ond gall y di-Gymraeg a dysgwyr ddilyn y ddrama gan y bydd uwchdeitlau Saesneg ym mhob perfformiad.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae'r Sherman wedi sefydlu ei hun fel cartref i adloniant teuluol Nadoligaidd gorau Caerdydd. Eleni, bydd plant rhwng 3 a 6 oed yn mwynhau cynhyrchiad newydd o Yr Hwyaden Fach Hyll / The Ugly Duckling (8 a 9 Tachwedd a 2 – 31 Rhagfyr) sydd wedi'i addasu gan Katherine Chandler, Sgriptiwr Preswyl Theatr y Sherman. Sara Lloyd fydd yn cyfarwyddo, a bydd y wledd berffaith a thwymgalon yma'n dod â Stiwdio Theatr y Sherman yn fyw gyda cherddoriaeth hudol a chymeriadau chwareus.

Ar gyfer plant 7 oed neu'n hŷn, ein sioe Nadolig prif dŷ eleni bydd The Snow Queen (29 Tachwedd – 31 Rhagfyr), a bydd yn antur theatraidd ddisglair a newydd. Mae'r fersiwn newydd sbon yma o glasur Hans Christian Andersen wedi'i ysgrifennu gan Conor Mitchell a'i gyfarwyddo gan Tessa Walker (101 Dalmatians, Birmingham Rep), a chaiff ei berfformio gan gast eithriadol o actor-gerddorion.

Mae Theatr y Sherman hefyd yn llwyfan i gwmnïau cenedlaethol Cymru, y sioeau teithio gorau, comediwyr a mwy.

Bydd Cerys Matthews yn mynd â chynulleidfaoedd ar daith o amgylch y byd i ddathlu ei chariad tuag at fwyd a cherddoriaeth yn Where the Wild Cooks Go yn Theatr y Sherman ar 4 Medi.

Bydd National Theatre Wales yn dychwelyd i Theatr y Sherman gydag On Bear Ridge, sef cyd-gynhyrchiad gyda Theatr Royal Court, Llundain. Mae'r ddrama newydd yma gan un o sgriptwyr mwyaf poblogaidd Cymru, Ed Thomas (Y Gwyll), yn cynnwys cast sy'n llawn sêr o Gymru: Rakie Ayola (Harry Potter and the Cursed Child), Jason Hughes (Violence and Son, Royal Court Theatre), Rhys Ifans (Exit the King, National Theatre) a Siôn Daniel Young (Killology, Theatr y Sherman a Royal Court Theatre).

Bydd Hijinx, mewn cydweithrediad â Blind Summit, yn dod â'u llwyddiant rhyngwladol Meet Fred yn ôl i Gaerdydd rhwng 26 a 28 Medi. Mae'r ffenomen fyd-eang yma wedi'i chyfieithu i ddeg iaith, ac wedi'i pherfformio mewn dros gant o ddinasoedd.

Bydd Music Theatre Wales a'r Royal Opera House a London Sinfonietta yn cyflwyno The Intelligence Park (8 Hydref). Mae bywyd go iawn a'r dychmygol yn dod at ei gilydd yn y cynhyrchiad Baróc newydd a gwyrdroëdig yma, sy'n archwilio'r syniad o rywioldeb, creadigrwydd, a rhwymedigaeth.

Mae cwmni preswyl cyntaf Theatr y Sherman, sef Cwmni Pluen, yn dychwelyd gyda Mags (12 – 15 Tachwedd), sef cynhyrchiad dwyieithog cyfareddol sy'n dilyn taith un fenyw i ganfod ei phobl a'i lle.

Mae hydref 2019 yn dymor da i'r rhai sy'n hoff o gomedi: Gyda'i dynwared perffaith a'i chyfuniadau cerddorol, bydd Christina Bianco yn dathlu'r sêr sydd wedi creu argraff arnon ni i gyd yn First Impressions (10 Medi). Bydd John-Luke Roberts yn dod â'i arddull unigryw o gomedi i Gaerdydd ar 11 Hydref; bydd Blah Blah Blacklist gan seren Britain's Got Talent a Radio 4, Daliso Chaponda i'w weld ar 8 Tachwedd. Mae'r comedïwr clodfawr a seren Father Ted a My Hero Ardal O'Hanlon yn dadlau ei achos yn The Showing Off Must Go On (5 Rhagfyr).

Yn hanner gig ac yn hanner taith i ystafell fyw eu mam, And She (1 – 2 Hydref) yw sioe ddiweddaraf y triawd theatr newydd Bonnie and The Bonnettes, lle maent yn trafod mamolaeth, benywdod, a benyweidd-dra mewn sgyrsiau gyda'u mamau.

Ym Mhrydain y saithdegau, bu i'r pêl-droediwr du, Laurie Cunningham, oresgyn camdriniaeth hiliol a bygythiadau corfforol i arddangos sgiliau pêl-droed anhygoel. Gan gyfuno drama ddifyr gyda cherddoriaeth ac areithiau o'r cyfnod, mae Getting the Third Degree (25 Hydref) yn adrodd stori rymus a theimladwy Laurie Cunningham. Comisiynwyd Getting The Third Degree gan Kick It Out i gydnabod chwarter canrif o'u brwydr barhaus yn erbyn rhagfarn mewn pêl-droed.

*Diwedd*

Ar gyfer ymholiadau'r wasg, cynnwys a chyfweliadau, cysylltwch â:

Vanessa Williams – Rheolwr Marchnata, Theatr y Sherman
vanessa.williams@shermantheatre.co.uk | 029 2064 6967

Yn ôl

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

I ddathlu pennod olaf Playcrush o ni a @oldvictheatre gyda @michaelsheen, mae gennym rhywbeth arbennig i chi: mae M… https://t.co/IK0sQf7icl
Tue, 07 Jul 2020