GWLEDD O DDONIAU CREADIGOL CYMRU YN DOD YNGHYD AR GYFER CYNHYRCHIAD NADOLIG DWYIEITHOG Y SHERMAN

30 Aws 2019

Mae Yr Hwyaden Fach Hyll, chwedl boblogaidd i blant a ysgrifennwyd yn wreiddiol gan Hans Christian Andersen, wedi'i haddasu ar gyfer y llwyfan gan Ddramodydd Preswyl Theatr y Sherman, Katherine Chandler, gyda'r cynhyrchiad newydd sbon yma wedi'i gyfarwyddo gan Sara Lloyd.

Yn llawn cerddoriaeth hudol a chymeriadau chwareus, Yr Hwyaden Fach Hyll / The Ugly Duckling yw'r profiad twymgalon perffaith i blant rhwng 3 a 6 oed a'u teuluoedd y Nadolig yma. Gyda chyfieithiad Cymraeg gan Mererid Hopwood, bydd y cynhyrchiad yn cael ei berfformio yn Gymraeg ac yn Saesneg mewn sioeau ar wahân.

Mae tri actor rhagorol o Gymru wedi'u castio yn y cynhyrchiad newydd apelgar yma: Mari Beard, Tom Blumberg a Jed O’Reilly.

Mae'r stori'n dilyn yr Hwyaden Fach Hyll ddewr, wrth iddi nhw siglo'i chwt drwy'r tymhorau newidiol ar daith gyffrous i rywle gall ei alw'n gartref; gan gwrdd â llond trol o ffrindiau cyfeillgar y fferm ar y ffordd.

Meddai Cyfarwyddwr Artistig Theatr y Sherman, Joe Murphy, “I am thrilled to be welcoming artists of the calibre of Katherine Chandler and Sara Lloyd into the building this Christmas to create work for our under 7s. Our audiences are in for a real treat. These kind of shows are such a great way to introduce little ones to live theatre, and I couldn’t imagine a better early experience of what plays can be than this brilliant version of The Ugly Duckling / Yr Hwyaden Fach Hyll which is performed in both English and Welsh. I’m so pleased that we are able to present this bilingual work not only at the Sherman but around South Wales.”

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae Theatr y Sherman wedi sefydlu ei chynhyrchiad Nadolig dwyieithog fel un o bleserau tymhorol hanfodol Caerdydd. Mae miloedd o blant ysgol a theuluoedd wedi cael eu hudo gan y wledd hyfryd o chwedleua diddorol, perfformiadau gwych, setiau a gwisgoedd dychmygus (wedi'u creu gan dîm talentog cefn llwyfan Theatr y Sherman), a chroeso cynnes y staff sy'n ymroddedig i wneud pob ymweliad yn un braf.

Mae Yr Hwyaden Fach Hyll / The Ugly Duckling yn llawn dop o gerddoriaeth a chân, hwyl a chwerthin, llwyfannu clyfar a gwisgoedd hardd, gan gynnig profiad hudolus i bawb y Nadolig yma.

Bydd Yr Hwyaden Fach Hyll / The Ugly Duckling yn Theatr y Sherman ar 8 a 9 Tachwedd a rhwng 2 a 31 Rhagfyr. Ac fel yn ystod y blynyddoedd diwethaf, bydd cynulleidfaoedd ar hyd y de yn cael cyfle i weld y sioe ar ei thaith, gan y bydd yn ymweld â Phontypridd, Tredegar, Ystradgynlais, Penygraig, Porthcawl, Cas-gwent, Casnewydd a Choed Duon yn ystod mis Tachwedd.

 

Ugly Duckling Cast

Yn ôl

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Mae ychydig o lefydd ar gael i ymuno â Theatr Ieuenctid y Sherman ar gyfer tymor yr Hydref. Os hoffech chi neu rywu… https://t.co/jKkGY3Bcvj
Tue, 22 Sep 2020