CYHOEDDI CAST CYNHYRCHIAD THEATR Y SHERMAN O HEDDA GABLER

06 Aws 2019

Cyhoeddwyd enwau aelodau'r cast ar gyfer cynhyrchiad Theatr y Sherman o Hedda Gabler gan Henrik Ibsen. Dyma addasiad Brian Friel o'r ddrama wreiddiol, ac mae'r cynhyrchiad newydd beiddgar hwn yn herio cynulleidfaoedd i ystyried un o gampweithiau mawr theatr Ewrop o safbwynt gwahanol. Cyfarwyddwr Hedda Gabler yw Chelsea Walker (Cougar, Orange Tree Theatre; taith y DU o A Streetcar Named Desire) a bydd yn rhedeg o 18 Hyd – 2 Tach yn Theatr y Sherman (noson y wasg 22 Hyd, 7pm).

Mae tri actor eithriadol o Gymru wedi'u castio yn y cynhyrchiad hwn. Marc Antolin fydd yn chwarae rhan George Tesman ac mae Marc yn gwneud ei ymddangosiad cyntaf yn Theatr y Sherman ar ôl ymddangos yn ddiweddar yn Little Shop of Horrors (Regent's Park Open Air Theatre) a Twelfth Night (Shakespeares Globe Theatre). Heledd Gwynn sy'n chwarae rhan cymeriad hudolus Hedda Gabler (Richard III, Headlong; Say It With Flowers, Theatr y Sherman) ac mae Richard Mylan yn dychwelyd i Theatr y Sherman i chwarae'r Barnwr Brack yn dilyn perfformiadau yng nghynyrchiadau Gary Owen, The Cherry Orchard a Killology. Byddwn yn cyhoeddi enwau aelodau eraill y cast yn ystod yr wythnosau nesaf.

Yn ôl Cyfarwyddwr Artistig Theatr y Sherman, Joe Murphy: “Hedda Gabler is a beguiling and beautiful play that explores the damage we do when we don’t live as ourselves. In this age of identity crises, both personal and political, this play has never been more relevant. Chelsea Walker is assembling an incredible cast and I can’t wait to see her thrilling, contemporary version of the play.”

Wedi’i chaethiwo yn ei chartref newydd, mae gwraig ifanc yn dyheu am ddyfodol gwahanol. Mae gan Hedda Gabler, Hedda Tesman bellach, bopeth y dywedodd bod arni ei eisiau, ond dim byd mae hi wir yn dyheu amdano. Erbyn hyn mae amser yn mynd yn ei flaen, ac mae hi'n colli synnwyr o'r person ydy hi go iawn. Gyda’i chymeriad hudolus, cyfareddol a dychrynllyd, does neb tebyg i Hedda Gabler ym myd y ddrama.

Mae'r Dylunydd Rosanna Vize; y Cyfansoddwr a'r Cynllunydd Sain, Giles Thomas a'r Cynllunydd Goleuo Joseff Fletcher yn cwblhau'r tîm creadigol sydd wedi dod ynghyd ar gyfer y cynhyrchiad hwn.

Hedda Gabler yw'r diweddaraf o brif gynyrchiadau tymor yr Hydref yn Theatr y Sherman, sydd wedi dod yn rhan allweddol o dirlun theatrig Caerdydd dros y blynyddoedd diwethaf. Ymhlith y cynyrchiadau llwyddiannus blaenorol mae addasiad Nigel Williams o Lord of the Flies gan William Golding yn 2018; fersiwn radical Gary Owen o The Cherry Orchard gan Anton Chekhov yn 2017 (enillydd Gwobr Theatr y DU am berfformiad Denise Black); The Weir gan Conor McPherson yn 2016; A Doll's House gan Ibsen yn 2015.

Perfformiwyd fersiwn newydd gwych Brian Friel o gampwaith Ibsen am y tro cyntaf yn Theatr The Gate, Dulyn, yn 2008.

Hedda Gabler Cast

Yn ôl

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

@Schoolparent3 @stmichaelswales Hi, The Snow Queen is perfect for ages 7+
Thu, 05 Dec 2019