Sherman Cymru’n dathlu Tymor y Gwanwyn gyda rhaglen arbennig o ysgrifennu newydd o Gymru

17 Rhag 2014

Mae’r Cyfarwyddwr Artistig, Rachel O’Riordan, wedi cyhoeddi rhaglen Sherman Cymru ar gyfer tymor y Gwanwyn 2015. 

Mae’r rhaglen yn canolbwyntio ar ddathlu ysgrifennu newydd o Gymru, yn ogystal â chynyrchiadau theatrig safonol o ledled y DU. Wrth wraidd y tymor fydd dau premiere byd o ddwy ddrama a gomisiynwyd ac a ynhyrchwyd gan Sherman Cymru, sef Leviathan gan y dramodydd o Gymru, Matthew Trevannion, mewn cyd-gynhyrchiad ag Òran Mór, ac Iphigenia in Splott gan Gary Owen. Mae Theatr y Sherman hefyd yn falch o gael cefnogi gwaith newydd nodedig gan gwmnïau o Gymru: Crouch, Touch, Pause, Engage gan National Theatre Wales; Y Fenyw Ddaeth o’r Môr a Pan Oedd Y Byd Yn Fach gan Theatr Genedlaethol Cymru; Grav, drama newydd Theatr y Torch; a Double Dipp, cwmni sgetshis comedi o Abertawe. Wrth i sioe Nadolig Sherman Cymru 2014, Arabian Nights agor, cyhoeddir mai cynhyrchiad prif awditoriwm Nadolig 2015 fydd y stori hudolus The Lion, The Witch and The Wardrobe.

Meddai Rachel O’Riordan, Cyfarwyddwr Artistig Sherman Cymru, “Bydd gwaith newydd yn ganolog i’r tymor yma:  byddwn yn creu, cynhyrchu a chyflwyno amrywiaeth o waith newydd ar gyfer trigolion Caerdydd a thu hwnt.”

“‘Rwy’n falch o gael dweud mai canolbwynt ein tymor fydd dau premiere byd o gynyrchiadau’r Sherman gan ddau o awduron gorau Cymru; Leviathan gan Matthew Trevannion (mewn cyd-gynhyrchiad ag Òran Mór â’u cynllun arbennig, ‘Drama, Pastai a Pheint') ac Iphigenia in Splott gan Gary Owen. Mae’r dramâu emosiynol yma’n edrych ar ferched Cymraeg cyfoes; maent yn archwilio canlyniadau amddifadedd cymdeithasol, gan ddefnyddio llais diffuant a doniol.”

Yn ogystal â’r cyd-gynhyrchiad Cymraeg cyntaf hwn o ‘Drama, Pastai a Pheint’ Òran Mór, bydd Sherman Cymru’n cynhyrchu premiere byd o ddrama Matthew Trevannion, Leviathan (24 – 28 Mawrth) gyda Rachel O’Riordan yn cyfarwyddo. Yn y stori hon am berthnasau teuluol, mae Matthew Trevannion yn taflu golwg dywyll-ddoniol ar bobl sy’n ceisio ymddieithrio o’u gorffennol.

Dechreuwyd ar raglen arloesol theatr amser cinio Òran Mór, ‘Drama, Pastai a Pheint’ yn 2004, ac erbyn hyn mae’r cwmni’n comisiynu a chynhyrchu 38 o ddramâu newydd bob blwyddyn. Mae dramâu DPP wedi eu llwyfannu yng Ngŵyl Caeredin, Gŵyl Belfast, Gŵyl Brighton, Gŵyl Adelaide, Gŵyl Ynys Tasmania, Gŵyl y Masg Aur ym Moscow, a Gŵyl Theatr y Ffin Olaf yn Alaska, a ‘nawr yng Nghaerdydd.

Yn ddiweddarach yn y tymor bydd Rachel yn cyfarwyddo ail ddrama newydd Sherman Cymru ar gyfer 2015, sef addasiad pwerus newydd o un o’r chwedlau Groegaidd, gan y dramodydd gwobrwyol o Gymru, Gary Owen, Iphigenia in Splott (8 – 16 Mai). Wrth iddi faglu’n feddw ar hyd y stryd fawr am 11:30am, ‘does neb am edrych i fyw llygaid Effie, ac mae pawb yn ei barnu’n dawel fach. Mae’n byw mewn llanast o ddiod, cyffuriau a drama bob nos, gan ddioddef effeithiau dychrynllyd y diwrnod canlynol - tan i un noson roi cyfle iddi fod yn rhywbeth arall, gwell.

Bydd Sherman Cymru yn curadu rhai o gwmnïau theatr gorau Cymru yn ystod y Gwanwyn. Mewn pryd ar gyfer Cystadleuaeth Rygbi’r Chwe Gwlad, bydd dwy sioe â’r thema rygbi i’w gweld yn Theatr y Sherman. Mae National Theatre Wales, Out of Joint a Theatr yr Arcola, gyda Sherman Cymru wedi cynhyrchu drama newydd yn seiliedig ar stori un o arwyr y byd rygbi yng Nghymru, Gareth ‘Alfie’ Thomas. Gan weithio gydag Alfie a phobl ifanc Pen-y-bont, mae dau o gwmnïau theatr mwyaf cyffrous y DU - National Theatre Wales ac Out of Joint - wedi uno i adrodd stori Gymreig arbennig - stori am chwaraeon, am wleidyddiaeth, am gyfrinachau, am fywyd ac am ddysgu sut i fod yn chi eich hun, mewn premiere byd o Crouch, Touch, Pause, Engage (19 Chwefror – 7 Mawrth).

Fel rhan o’u taith o amgylch Cymru bydd Theatr y Torch yn dod â stori arwr arall o fyd rygbi Cymru i Theatr y Sherman, Grav (9 – 11 Mawrth). ‘Roedd Grav yn adnabyddus i filiynau am ei gampau ar y cae rygbi, ond ‘roedd llawer mwy iddo na hynny.  Actor, eicon diwylliannol, tad, gŵr, dyn â’i fywyd yn llawn straeon sy’n haeddu eu clywed unwaith eto. Ysgrifennwyd y ddrama gan y dramodydd gwobrwyol o Gymru, Owen Thomas, gyda Peter Doran yn cyfarwyddo, a’r cawr ei hun yn cael ei bortreadu gan Gareth Bale.  Bydd Grav yn atgoffa’r byd unwaith eto o fywyd unigryw a rhyfeddol gŵr a wnaeth gymaint mwy na bwyta losin…

Bydd Theatr Genedlaethol Cymru yn dod a dwy ddrama newydd i’r Sherman. Mae drama garu mwyaf swynol a rhyfeddol Henrik Ibsen, The Lady From the Sea, wedi ei chyfieithu i’r Gymraeg am y tro cyntaf gan Menna Elfyn. Arwel Gruffydd o Theatr Genedlaethol Cymru fydd yn cyfarwyddo Y Fenyw Ddaeth o’r Môr, ac fe’i gwelir yn Theatr y Sherman ar 12 a 13 Mawrth. Cyflwynir eu hail gynhyrchiad o’r tymor, Pan Oedd Y Byd Yn Fach, ar 19 – 21 Mai. Ysgrifennwyd Pan Oedd Y Byd Yn Fach gan y Gymraes Sian Summers, a chanolbwynt y stori yw Streic y Glowyr ym 1984.

Yn ogystal â chefnogi a datblygu gwaith gan awduron profiadol o Gymru, mae Sherman Cymru hefyd yn gweithio â rhai o’r talentau newydd sy’n ymddangos, gan gynnwys y cwmni sgetshis o Abertawe, Double Dipp (28 Ionawr), fydd yn dod â’u cymeriadau stand-yp doniol i’r Sherman i chwistrellu ychydig o heulwen i fis Ionawr llwm yn Pick ‘N’ Mixx.

Bydd Paines Plough, mewn cyd-weithrediad â Sherman Cymru, yn dod â’u harddangosfa ryngweithiol, Come To Where I’m From, i Theatr y Sherman o 18 Chwefror – 12 Mawrth. Cewch ddarganfod podlediadau di-flewyn-ar-dafod, doniol a threiddgar ar hyd a lled map rhyngweithiol o’r DU. Dewiswch leoliad, gwisgwch eich clustffonau, ac ymlaciwch er mwyn gwrando ar ddramâu byrion gan rai o awduron gorau’r wlad am ble mae eu ‘cartref' nhw. Yng nghyntedd Theatr y Sherman gwrandewch drwy glustffonau ar nifer o straeon gan James Graham sy’n clodfori’r hen ddiwydiant glo fu’n gymaint rhan o’i fywyd ym Mansfield; piciwch i mewn i gartref cwerylgar teulu Gurpreet Kaur Bhatti yn Watford, neu gadewch i Tim Price rannu ei hanesion am Gaerdydd. Mae’r digwyddiad hwn yn rhad ac am ddim, a bydd ar gael i bawb sy’n ymweld â Theatr y Sherman yn ystod oriau agor y theatr.

Mae dramodydd preswyl Sherman Cymru, Katherine Chandler (The Ugly Duckling / Yr Hwyaden Fach Hyll i Sherman Cymru a Before It Rains i’r Bristol Old Vic a Sherman Cymru) wedi ysgrifennu drama newydd, Hood, fel rhan o Ŵyl Connections y National Theatre.  Perfformir y ddrama gan Gwmni Ieuenctid Theatr y Sherman ar 25-28 Chwefror, cyn i’r Sherman weithredu fel lleoliad rhanbarthol ar gyfer Gŵyl Connections y National Theatre ar 11 a 12 Ebrill. Yn ystod Gŵyl Connections y NT bydd grwpiau ifanc lleol yn perfformio un o’r 10 drama a ysgrifennwyd gan y 10 a gomisiynwyd gan y National Theatre ar gyfer Gŵyl Connections eleni.

Mae’r Sherman yn falch o gyhoeddi enw eu cwmni preswyl cyntaf, sef Pluen. Cwmni ifanc dwyieithog yw Pluen, a reolir gan yr artistiaid Elgan Rhys a Gethin Evans, Caerdydd.

Meddai Elgan Rhys o Pluen, “Mae’n anrhydedd ac yn gyffrous iawn cael cychwyn ar ddatblygu ein gwaith dyfeisiedig yn y Sherman. Mae’r gefnogaeth yma’n hynod werthfawr i ni fel cwmni theatr newydd yng Nghymru.”

Ochr yn ochr â’r rhaglen newydd o waith o Gymru, mae Sherman Cymru wrth eu bodd i groesawu Shared Experience o Gaerdydd yn ôl atom, gyda’u cyflwyniad beiddgar o stori Hans Christian Andersen, Mermaid (21 – 25 Ebrill) - stori am gariad, colled ac angerdd.  Gan ddefnyddio corws o ferched ifanc lleol i greu tirwedd gerddorol arallfydol, bydd Shared Experience yn consurio byd hudolus y môr-forynion.

Bydd Theatr Iolo’n cyflwyno sioe newydd gan breadandcircuses; ysgrifennwyd a chyfarwyddwyd  Wot? No Fish!! (27-30 Mai) gan Danny Braverman.  Perfformiwyd Wot? No Fish!! am y tro cyntaf yn Theatr y Sherman yn 2013 fel rhan o Ŵyl Unity.  Bu i’r sioe swyno a chyfareddu cynulleidfaoedd gyda hanes taith ddoniol, emosiynol teulu o Iddewon oedd yn byw yn Llundain yn yr 20fed Ganrif.  Dyma gyfle arall i gynulleidfaoedd weld y cynhyrchiad prydferth hwn.

Mae Theatr y Sherman hefyd yn croesawu Ruby Wax yn ôl ar 28 Mai yn dilyn ei pherfformiad llwyddiannus yma yn 2014 pan werthwyd pob tocyn, yn ogystal â’r sêr teledu G4 ar 17 Ebrill, a syfrdanodd cynulleidfaoedd yr X Factor gyda’u dehongliad clasurol o Bohemian Rhapsody.

Am y tro cyntaf erioed bydd y Sherman yn cyflwyno gwaith yn y Tŷ Dawns, Canolfan Mileniwm Cymru.  Bydd y rhyfeddol Ultima Vez yn perfformio What the Body Does Not Remember ar 20 a 21 Chwefror.

Gan barhau â’u henw da fel theatr deuluol gyfeillgar sy’n cynhyrchu ac yn arddangos theatr i blant ifanc iawn, mae Theatr y Sherman yn hynod gyffrous cael cyflwyno addasiad Theatr Scamp o lyfr plant poblogaidd Julia Donaldson ac Axel Scheffler, Stick Man (14 a 15 Ebrill). Bydd Theatr y Sherman hefyd yn cynnal gweithdai Pasg i gadw plant bach yn brysur, o 30 Mawrth tan 2 Ebrill am £30 y diwrnod.

Wrth i Theatr y Sherman groesawu ysgolion a theuluoedd dros y trothwy bob Nadolig, mae Sherman Cymru’n falch iawn o gyhoeddi mai’r sioe Nadolig yn 2015 fydd stori gyfareddol C.S Lewis, The Lion, The Witch & The Wardrobe.

Yn ôl

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

RT @JoannaSuvarna: Fabulous performance of #LordOfTheFlies at @ShermanTheatre this evening - superb acting throughout - highly recommend 👏…
Sat, 20 Oct 2018