ar agor i dderbyn gwaith TAITH

11 Aws 2015

Rydym yn falch o gyhoeddi ein bod ar agor i dderbyn gwaith TAITH.

Beth yw TAITH?

TAITH yw ein menter ysgrifennu ddwyieithog newydd i ddatblygu a dangos gwaith newydd arloesol a chyffrous. Mae TAITH yn dewis ac yn datblygu tri darn 10 munud newydd drwy gyfres o drafodaethau a gweithdai un i un. Yna, caiff y darnau eu hymarfer a'u perfformio yn ein stiwdio. Mae TAITH yn canolbwyntio ar y cyfnod datblygu ar gyfer yr awdur a'r darn o waith, gan arwain at ddiwrnod gyda chyfarwyddwr a thîm o actorion proffesiynol cyn dangos y gwaith yn gyhoeddus.

Dydd Gwener, 20 Tachwedd, caiff y tair drama fer eu darllen yn ein stiwdio, mewn noson theatr ddwyieithog foel.
Bydd ail hanner y noson yn drafodaeth rhwng awduron, cyfarwyddwyr a chynulleidfa ar y thema a ysbrydolodd yr awduron. Mamolaeth fydd y thema y tro hwn, wedi'i ysgogi gan ein cynhyrchiad o A Doll's House.

Caiff nifer fach o awduron a gyflwynodd waith, ond na chafodd eu dewis ar gyfer y darlleniadau, eu gwahodd i weithdy datblygu sgiliau a'u hannog i gyflwyno gwaith i ddigwyddiad TAITH yn y dyfodol. Rhoddir adborth ar bob darn o waith a gaiff ei gyflwyno.

Dywedodd Gethin Evans, y Swyddog Cyswllt Artistig: "Rydym yn falch iawn o ddychwelyd gyda TAITH, gan ei fod yn gyfle i awduron ddatblygu eu crefft a chael y profiad gwerthfawr o glywed eu gwaith yn cael ei berfformio. O ran y gynulleidfa, mae'n gyfle i wrando ar waith gan awduron sy'n dod i'r amlwg yng Nghymru a phrofi tri darn o waith byr, heriol a dylanwadol. Mae Mamolaeth yn thema gymhleth sydd â digonedd o agweddau i'w dehongli. Rwy'n edrych ymlaen at weld sut y bydd awduron Cymru yn gweld, yn dadansoddi ac yn dehongli'r thema."

TAITH yw'r man cyswllt cyntaf ar gyfer meithrin perthynas fel awdur â Sherman Cymru. Ddwywaith y flwyddyn, bydd Sherman Cymru yn gwahodd awduron i gyflwyno dramâu 10 munud, yn Gymraeg neu yn Saesneg, ar thema neu bwnc penodol, neu mewn arddull benodol.

Y broses o gyflwyno gwaith

Mae'n rhaid dilyn y canllawiau hyn:

  • Rhaid i'r gwaith gael ei ysgogi gan y thema Mamolaeth
  • Ni ddylai fod yn hirach na 10 munud
  • Caiff y darnau fod yn Gymraeg, yn Saesneg, neu'n ddwyieithog
  • Ni ddylai fod angen mwy na 3 actor i'w berfformio
  • Rhaid i'r awduron ddod o Gymru neu fod yn byw yng Nghymru

Fformat

Anfonwch eich gwaith ar ffurf PDF ac wedi'i gadw gyda'ch enw a theitl y sgript, at literary@shermancymru.co.uk erbyn canol dydd, 8 Medi 2015.

Y broses ddethol

Bydd panel darllen sgriptiau Sherman Cymru yn darllen yr holl waith a bydd Cyfarwyddwr Artistig a Swyddog Cyswllt Artistig Sherman Cymru yn dewis y tri darn terfynol. Mae'r panel yn cynnwys yr awduron Kelly Jones ac Awdur Preswyl Sherman Cymru, Katherine Chandler; Artist Cyswllt Sherman Cymru: y Cynhyrchydd John Williams a sylfaenydd Pluen, Elgan Rhys.

Bydd y panel yn chwilio am awduron mentrus, dyfeisgar a gwreiddiol a fydd yn apelio at gynulleidfaoedd modern, ac yn cysylltu â hwy. Yna, caiff y tri sy'n dangos y potensial mwyaf eu datblygu. Bydd hwn yn gyfnod dwys o ddatblygu, a fydd yn meithrin yr awdur a'r ddrama.

Rhoddir gwybod i'r holl awduron erbyn canol mis Hydref.

Pob lwc, rydym yn edrych ymlaen at ddarllen eich gwaith!

Yn ôl

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

RT @JoannaSuvarna: Fabulous performance of #LordOfTheFlies at @ShermanTheatre this evening - superb acting throughout - highly recommend 👏…
Sat, 20 Oct 2018