GALWAD I AWDURON CAERDYDD

06 Gor 2020

Mae Theatr y Sherman yn chwilio am awduron sydd a chysylltiad a Chaerdydd i ddweud eu straeon am y ddinas. Os ydych yn dod o’r ddinas neu yn byw yma, rydym eisiau clywed eich stori.

Beth mae ‘awdur’ yn ei olygu i ni? Mae’n golygu unrhywun sy’n dweud stori. Efallai eich bod yn ddramodydd, yn gerddor, yn creu rhaglenni dogfen neu’n artist gair llafar i enwi ond ychydig. Ym mha bynnag gyfrwng yr ydych yn gweithio, os oes gennych stori i’w dweud am Gaerdydd yna rydym eisiau clywed gennych.

Bydd y straeon sy’n cael eu dewis yn cael eu dweud ar ffurf Profiad Theatr Clywedol. Gallwch ddehongli hynny i olygu beth bynnag yr hoffech: o ddrama radio i sioe gerdd, albwm gysyniadol i raglen ddogfen glywedol neu unrhyw syniad arall. Yr unig reol yw fod yn rhaid i’r stori gael ei dweud drwy gyfrwng sain nid drwy gyfrwng gweledol.

Pethau i’w ystyried:

Ystyriwch y ffurf. Rydym eisiau cynnig amrywiaeth o straeon ar ffurfiau mor amrywiol a phosib.

Ystyriwch y cywair. Pa fath o stori ydych eisiau ei rhannu ar hyn o bryd? Ydi hi’n bosib i ddiddanu a rhoi ysgytwad emosiynol?

Ystyriwch yr hyd. Bydd pob stori yn hirach na 10 munud ac yn fyrrach nac 20 munud.

Ystyriwch yr iaith. Rydym eisiau clywed straeon yn Gymraeg, yn Saesneg, yn y ddwy iaith ac mewn ieithoedd eraill.

Os yw’r prosiect hwn yn addas ar eich cyfer chi, dylech ysgrifennu atom gydag amlinelliad (dim mwy na 500 gair) o’r stori yr ydych eisiau ei dweud, eich cysylltiad personol chi a’r stori, a’ch syniad am sut y dylai’r stori gael ei chyflwyno ar ffurf profiad theatrig clywedol. Llenwch y ffurflen hon i gynnig eich syniad a rhoi gwybodaeth ychwanegol, a hynny erbyn 5yp ar Ddydd Iau Gorffennaf 23.

Gwybodaeth bwysig:

Bydd yr awduron sy’n cael eu dewis ar gyfer y prosiect yn derbyn ffi.

Bydd oleiaf dwy o’r straeon fydd yn cael eu dewis yn yr iaith Gymraeg.

Bydd cefnogaeth ddramatwrgol ar gael i awduron sy’n datblygu.

Mae hwn yn gyfle i awduron sydd ar unrhyw bwynt yn eu gyrfa.

Os oes gennych gwestiynau gallwch ebostio artistdevelopment@shermantheatre.co.uk

Gwnaed y prosiect hwn yn bosib drwy nawdd gan Gronfa Loteri Genedlaethol Cyngor Celfyddydau Cymru.

Yn ôl

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Chwilio am damaid o theatr i wylio dros y penwythnos? Mae Winners gan @NovatheatreNova ar gael ar-lein tan 30 Medi.… https://t.co/H7b6OOjVJ9
Fri, 25 Sep 2020