CHRIS HARRIS YN DERBYN Y WOBR RICHARD CARNE FEL RHAN O’R RHAGLEN DRAMODWYR CYMREIG NEWYDD

22 Tach 2016

Rydym yn hynod o falch i gyhoeddi bod Chris Harris wedi cael ei ddewis fel ennillydd Gwobr Richard Carne, sy’n nodi cyfnod olaf Rhaglen Dramodwyr Cymreig Newydd 2016. Mae’r wobr yn cynnwys £1000 fel gwobr ariannol a chwe mis o ddatblygiad pellach gyda chymorth Theatr y Sherman, gan ddiweddu gyda darlleniad o’i ddarn Heterochromia yn Stiwdio Theatr y Sherman ym mis Ebrill 2017.

Dywedodd Chris, "'Doeddwn i erioed wedi disgwyl y bydden i’n derbyn y fath wobr fawreddog. Nawr, gyda’r sgiliau a’r wybodaeth dwi wedi’u casglu ar y rhaglen, a gyda digon o hyder wrth gefn, gallaf barhau i weithio er mwyn sicrhau fod y gwaith mor dda ag sy’n bosib. Dwi’n edrych ymlaen gydag ofn a chynnwrf, at yr hyn sydd o’m blaen …"

Wnaethom lansio’r Rhaglen Dramodwyr Cymreig Newydd ym mis Ebrill 2016, gyda chefnodaeth gan y Richard Carne Trust, i ddatblygu gwaith a phroses dramodwyr Cymreig neu o Gymru.

Yn dilyn ei lansiad, derbyniodd y rhaglen dros 100 o geisiadau gydag un deg pedwar dramodydd yn cael eu dewis i fynychu wyth sesiwn wythnosol wedi’u cynllunio i ddatblygu eu sgiliau ysgrifennu ar gyfer y llwyfan, wedi’u harwain gan y dramodydd mawreddog Brad Birch.

Wrth drafod y rhaglen, dywedodd Brad Birch, “Y bwriad tu ôl i’r Rhaglen Cymreig Newydd yw canfod y lleisiau newydd gorau yng Nghymru a honni eu crefft sgriptio. Gan ddefnyddio ystod eang o adnoddau a ‘sbardunau – o ysgrifennu (tu fewn a thu hwnt i’r theatr), i sain a chyfryngau gweledol – bydd y Rhaglen yn gwthio, pryfocio a, gobeithio ysbrydoli sgriptwyr mewn ffordd, efallai nad ydynt wedi cael ei hysbrydoli o’r blaen. Dyna’r ffordd dysgais i, a’r ffordd dwi’n parhau i ddysgu."

Yr hyn ddaeth i’r amlwg o’r cyfnod oedd rhwydwaith o 14 dramodydd nodedig gyda pherthynas cydweithredol a chefnogol. Wedi’r gweithdai, cafwyd chwe wythnos ychwanegol i ysgrifennu drafft cyntaf o ddrama newydd fel cais ar gyfer Gwobr Richard Carne, i’w ddewis gan dîm creadigol Theatr y Sherman, Brad Birch a’r Richard Carne Trust.

Yn ychwanegol i’r gwaith buddugol, bu’r Richard Carne Trust yn hael iawn gan gyflwyno gwobr o £500 yr un i’r ddau ddarn arall ar y rhestr fer, mewn cydnabyddiaeth o safon uchel y gwaith. Y dramodwyr yma oedd Jacob Hodgkinson a Tracy Harris.

Dywedodd Philip Carne o’r Richard Carne Trust, “Mae’r Richard Carne Trust yn falch iawn o gael cefnogi’r gweithdai dramodwyr newydd yma yn Theatr y Sherman, ac yn gobeithio y bydd hyn yn arwain at greadigaeth dramâu cyffroes newydd gan ddramodwyr o Gymru – a’r llwyfaniad o’u gwaith. Rydym yn ymroi i barhau i ddangos ein cymorth i’r fenter gyffrous hon, er mwyn hybu artistiaid o Gymru.”

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â’r Rhaglen Dramodwyr Cymreig newydd, cysylltwch â Gethin Evans, Cyfarwyddwr Cyswllt Theatr y Sherman gethin.evans@shermantheatre.co.uk

Yn ôl

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

We're looking for Box Office Assistants and Bar and Kitchen Staff to join our team. Find out more:… https://t.co/aetTlB9UzA
Sat, 22 Sep 2018