EGWYL / INTERVAL

20 Maw 2020

Mae’r theatr bob amser wedi bod yno i gynulleidfaoedd ac artistiaid mewn cyfnodau tywyll. Felly beth sy’n digwydd yn y cyfnod arbennig o dywyll yma, ble mae pellter cymdeithasol hanfodol yn golygu na allwn ni greu theatr? Rydym ni’n creu rhywbeth arall.

Gyda hyn mewn golwg, rydym wedi dod ag Egwyl at ei gilydd, cyfres o brosiectau sydd wedi eu cynllunio i gefnogi y gymuned lawrydd ag artistig, ac i gynnig i’n cynulleidfaoedd yr ysgrifennu newydd gwych y maent wedi arfer ei weld. Mewn cyfnod ble mae adnoddau’n brin, amser yw’r un peth sydd gennym i’w gynnig, ac rydym am ddefnyddio’r amser hwn i gefnogi artistiaid, pobol sy’n gweithio’n llawrydd, pobol ifanc a’n cymunedau.

Heddiw rydym yn cyhoeddi y prosiectau cyntaf, a’n bwriad yw i ddatblygu mwy o syniadau fel mae’r sefyllfa’n datblygu. Efallai fod ein drysau ar gau, ond bydd calon Caerdydd ar agor led y pen drwy’r cyfnod hwn.

AMSER GYDA

Bydd cyfle i artistiaid Cymreig a’r rhai sy’n byw yng Nghymru gael sgwrs greadigol un i un gydag aelodau o deulu y Sherman drwy Skype, neu ar y ffôn. Bydd nifer o slotiau ar gael i’w archebu dros yr wythnosau nesaf gyda:

Joe Murphy, Cyfarwyddwr Artistig Theatr y Sherman

Hayley Grindle, Cynllunydd ac Artist Cyswllt Theatr y Sherman

Daf James, Dramodydd, Cyfansoddwr ac Awdur Preswyl Theatr y Sherman (yn Gymraeg neu Saesneg)

Gary Owen, Dramodydd ac Artist Cyswllt Theatr y Sherman (yn Gymraeg neu Saesneg)

I wneud cais am sgwrs gyda Joe, Hayley, Daf neu Gary gyrrwch ebost at corey.bullock@shermantheatre.co.uk gan gynnwys y wybodaeth ganlynol os yn bosib: y math o waith rydych yn ei wneud, ble rydych yn byw, a bywgraffiad byr. Bydd y wybodaeth yn cael ei roi i Joe, Daf, Hayley neu Gary cyn yr alwad.

DEG

Diolch i gyfraniad dienw, ac ysbrydoliaeth gan syniad gwych Papatango, bydd cyfle i ddeg awdur Cymreig neu sy’n byw yng Nghymru i ysgrifennu monolog 1 i 5 munud, fydd yn cael eu perfformio a’u ffilmio gan actorion, a’u dangos ar Youtube. Gwybodaeth bwysig:

 • Gall unrhyw un ymgeisio, cyn belled a’ch bod yn Gymro/Gymraes neu’n byw yng Nghymru. Bydd angen i chi ysgrifennu un paragraff yn esbonio'r stori hoffech chi ei hadrodd (nid ydym yn derbyn sgriptiau ar hyn o bryd), a’i yrru i artistdevelopment@shermantheatre.co.uk cyn Dydd Friday 3 Ebrill.
 • Bydd teulu artistig y Sherman yn dewis deg syniad.
 • Derbynnir y syniadau yn Gymraeg neu yn Saesneg
 • Bydd pob awdur yn derbyn £100 i ddatblygu eu syniad i mewn i sgript un i bum munud. 

Dylai unrhyw actorion sydd a diddordeb bod yn rhan o’r prosiect yrru eu dolen Spotlight i artistdevelopment@shermantheatre.co.uk. Rhaid i actorion fod a’r gallu i ffilmio y monolog eu hunain. Bydd pob actor yn derbyn ffi o £100.

MUM a DAD GAN GARY OWEN

Mae Gary Owen, Artist Cyswllt Theatr y Sherman wedi cyfrannu dau fonolog byr i ni. Bydd dau actor yn perfformio a ffilmio’r dramau hyn, a byddant yn cael eu darlledu ar ein sianel Youtube.

EICH PLATFFORM

Rydym eisiau sicrhau fod artistiaid a phobol sy’n gweithio’n llawrydd yn cael cymaint o waith a sy’n bosib pan fydd y sefyllfa bresennol yn ymdawelu. Bob yn ail dydd, byddwn ni’n cefnogi person gwahanol ar ein gwefannau cymdeithasol, ac yn rhannu eich proffil eto wrth i’r sefyllfa ddychwelyd i normal. I gymryd rhan, gallwch ebostio: marketing@shermantheatre.co.uk

 • Enw
 • Y math o waith rydych yn ei wneud
 • Ble rydych yn byw
 • Bywgraffiad byr
 • Beth ydych eisiau i bobol sy’n gweithio yn y sector wybod amdanoch (dim mwy na 90 gair)
 • Beth ydych chi’n angerddol yn ei gylch? (dim mwy na 30 gair)
 • Eich dolen Twitter

YMGYSYLLTU CREADIGOL A’R THEATR IEUENCTID

Mae Timothy Howe, Rheolwr Ymgysylltu Creadigol Theatr y Sherman wedi bod yn gweithio gydag athrawon ac ymarferwyr creadigol i greu adnoddau digidol, a fersiynau digidol o brosiectau sy’n bodoli’n barod, er mwyn parhau i ymgysylltu a phobol ifanc drwy’r cyfnod hwn. Byddwn yn cyhoeddi rhain yn llawn yr wythnos nesaf.

Bydd mwy o brosiectau yn cael eu cyhoeddi yn y dyddiau a’r wythnosau nesaf.

Yn ôl

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

(4/4) Gwnaed Calon Caerdydd yn bosib drwy nawdd gan @Celf_Cymru a @MoondanceFdn
Thu, 29 Oct 2020