The Cherry Orchard: Edrych yn nôl ar yr wythnos gyntaf o ymarferion

25 Med 2017

Does dim cyfle mwy dengar i gyfarwyddwr sy’n ymddangos na chael cynorthwyo Rachel O’Riordan ar ddrama newydd gan Gary Owen. Felly pan y bum i’n ddigon ffodus i dderbyn bwrsariaeth Ymddiriedolaeth JMK, wedi’i gefnogi gan Ymddiriedolaeth Carne, i weithio ar ail-ddychmygiad radical Gary Owen o The Cherry Orchard - roeddwn i ar ben fy nigon.

‘Roedd y darlleniad cyntaf o’r testun hyd yn oed gwell na’r disgwyliadau uchel oedd gen i’n barod: mae clasur Chekhov wedi cael ei lusgo’n cicio a strancio o Rwsia cyn y Chwyldro i Sir Benfro yn nyddiau cynnar Thatcher, gan ddod yn fwy doniol, cignoeth a gwleidyddol briodol yn y broses. Dyw cyfarfod y cast hynod yn ystod yr wythnos cyntaf o ymarferion ond wedi cynyddu’r cyffro a’r edmygedd sydd gen i tuag at y tim sy’n dod â’r holl beth ynghyd.

Bu’r darlleniad ar fore Llun yn ddechrau ar bedwar diwrnod a hanner o waith bwrdd: darllen, holi cwestiynau, archwilio rhwng y llinellau, rhannu straeon, cynnig ymatebion a myfyrdodau. Beth sy’n dod yn gwbl amlwg yw’r craffter a’r berthynas glos sydd gan Rachel O’Riordan â’r ddrama newydd amhrisiadwy hon. Trwy rannu ei gweledigaeth hi o’r ddrama mae’r cyfarwyddwr yn deffro ein perthynas ein hunain â’r testun; ac yn sicrhau fod y tim cyfan yn dod i’r afael â rhesymeg fewnol a themau pwerus y ddrama : dosbarth, gwleidyddiaeth, rhyw, galar ill pedwar yn treiddio trwy’r testun. Mae’r cymeriadau â’r byd maent yn hanu ohoni, yr 80au cynnar yn Ne-Orllewin Cymru, yn dod yn fyw fesul awr, fesul dydd - mae cymhlethdodau cynnil y plot yn dod yn fwy eglur ac rwy’n llawn parch tuag at y dadansoddiad doniol a thwymgalon hwn o fodau dynol ar drothwy chwyldro didrugaredd Thatcher.

Cyn i ni droi ‘rownd mae hi’n brynhawn Gwener a saif yr actorion ar eu traed wedi’u harfogi â’r argraffiadau a’r darganfyddiadau a fwyngloddwyd o’r sgript.

Paul Jenkins
Cyfarwyddwr Cynorthwyol (cyfle Ymddiriedolaeth JMK a gefnogir gan Ymddiriedolaeth Carne)

Yn ôl

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

RT @JoannaSuvarna: Fabulous performance of #LordOfTheFlies at @ShermanTheatre this evening - superb acting throughout - highly recommend 👏…
Sat, 20 Oct 2018