Sophie Melville yw seren llwyfaniad cyntaf y byd o waith Gary Owen Iphigenia in Splott

08 Ebr 2015

Mae'n bleser gan Sherman Cymru gyhoeddi y bydd Sophie Melvile, yn dilyn ei pherfformiad nodedig yn chwarae rhan Juliet yng nghynhyrchiad Sherman Cymru o Romeo & Juliet, yn chwarae'r brif ran yn nrama bwerus newydd un-fenyw Gary Owen, Iphigenia in Splott, yn Theatr y Sherman rhwng 8-16 Mai.

Mae Sophie Melville, sydd wedi graddio o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, a seren Romeo & Juliet Sherman Cymru, yn dychwelyd i Theatr y Sherman ar gyfer y sioe awdurdodol un-fenyw hon, sy'n feirniadaeth danbaid o fywyd o dan bwysau caledi. Mae bywyd Effie yn un llanastr mawr o yfed, cyffuriau a drama bob nos.

R&J4

Dywedodd Rachel O'Riordan, Cyfarwyddwr Artistig Sherman Cymru; "Dwi'n teimlo'n gyffrous iawn am gael gweithio gyda Sophie eto, sy'n actores ifanc dalentog sy'n dechrau ar ei gyrfa. Cafodd cynulleidfaoedd eu swyno gan ei pherfformiad yn Romeo & Juliet ac ni allwn aros i'w gweld yn dod â chymeriad cryf a phenderfynol Gary Owen yn fyw ar y llwyfan." 

Mae'r dramodydd Cymreig arobryn, Gary Owen, yn trosi'r chwedl Roegaidd i faestref y Sblot yng Nghaerdydd, ac mae'n canolbwyntio ei addasiad ar yr effaith y mae'r toriadau lles yn eu cael ar gymdeithas heddiw. Gan gyfuno barddoniaeth fras ag iaith gynhenid y Sblot, daw drama Gary Owen â'r materion oesol i'r wyneb sy'n creu stori Iphigenia yn un fythol.

Dywedodd Cyfarwyddwr Iphigenia in Splott, Rachel O'Riordan: "Mae'n falch iawn gen i ddweud bod Iphigenia in Splott gan Gary Owen yn ganolbwynt i'n tymor a byddwn yn cynhyrchu a chyflwyno'r ddrama hon am y tro cyntaf yn y byd yma yng Nghymru.

Mae'n ddrama bwerus sy'n mynd ar drywydd yr hyn y mae'n ei olygu i fod yn fenyw ifanc ar ymylon cymdeithas. Er bod y ddrama wedi'i lleoli ym maestref Caerdydd, rydym yn gweld menywod ifanc fel Effie bob dydd ym mhob rhan o'r DU. Mae Iphigenia in Splott yn mynd ar drywydd sefyllfa bresennol ein cymdeithas, ein cymunedau, a'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol. Themâu perthnasol iawn eleni, sef blwyddyn yr etholiad cyffredinol."

Iphigenia in Splott yw'r ail ddrama y bydd y Cyfarwyddwr Artistig, Rachel O'Riordan, yn ei chyfarwyddo eleni yn rhan o dymor bywiog a chyffrous Sherman Cymru o waith newydd, a'r llall fydd Leviathan gan Matthew Trevannion, sef y ddrama gyntaf i gael ei chynhyrchu a'i pherfformio yng Nghymru o dan faner A Play, A Pie and A Pint.

Mae Iphigenia in Splott yn agor yn Theatr y Sherman, Caerdydd ar 8 Mai, y diwrnod ar ôl yr Etholiad Cyffredinol pan fydd y wlad yn deffro i dirlun gwleidyddol gwahanol iawn. Mae Iphigenia in Splott yn sbarduno trafodaeth am gyflwr presennol cymdeithas; y ddyletswydd gofal a roddir i'w holl ddinasyddion a'r farn bresennol am y GIG.

Mae Gary Owen yn adnabyddus fel un o ddramodwyr cyfoes mwyaf llwyddiannus Cymru, a chaiff ei ddramâu eu perfformio ar draws y DU ac yn rhyngwladol, gan gynnwys Crazy Gary's Mobile Disco. Mae Gary Owen wedi cynhyrchu dramâu cofiadwy megis Amgen : Broken (Sherman Cymru); Love Steals Us from Loneliness (National Theatre Wales); Ghost City (Sgript Cymru); The Drowned World (Paines Plough). Yn 2010 enwebwyd Gary yng Ngwobrau TMA am y Ddrama Newydd Orau ar gyfer Mrs Reynolds and the Ruffian a gynhyrchwyd gan Theatr Watford Palace.

Mae Iphigenia in Splott, Sherman Cymru yn cael ei pherfformio yn Theatr y Sherman rhwng 8 – 16 Mai am 7:30pm (Rhagddangosiadau: 8 – 11 Mai). Mae'r tocynnau'n £15 (Rhagddangosiadau: £13) Consesiwn: gostyngiad o £2, O dan 25 oed: Hanner pris.

Mae'n cynnwys iaith gref a golygfeydd sy'n addas i oedolion yn unig.

Yn ôl

Trydar diweddaraf

@ShermanTheatre

Let Me Look At You is a hilarious and deeply moving celebration of LGBTQ history over the past 50 years. There are… https://t.co/cGs5VkhIga
Mon, 22 Oct 2018